Menu

Етапи на конкурса

Международният конкурс за градоустройствен и архитектурен проект на новата сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) се проведе в няколко етапа. По време на етапа на предварителен подбор бяха избрани 80 кандидати, за да вземат участие в първия етап. От представените концепции журито състави списък с 12 участници, които бяха поканени да доразвият проектите си по време на втория етап. Впоследствие водещите три проекта бяха избрани сред тези 12 проекта. След етапа на преразглеждане Управителният съвет на ЕЦБ потвърди решението си за спечелилия проект.

Етап на предварителен подбор

С обявлението за конкурса архитекти от цял свят бяха поканени да представят кандидатурите си за конкурса до 20 януари 2003 г. В резултат бяха представени 300 кандидатури, които впоследствие бяха оценени от комитет по предварителния подбор въз основа на критериите, заложени в обявлението за конкурса. Комитетът, който се състоеше от петима служители на ЕЦБ и архитекти от международното жури, избра 80 архитекти (70 наложили се и 10 млади архитекти) да участват в първия етап на конкурса.

Информация по темата и материали за изтегляне

 • Европейската централна банка обявява международен архитектурен конкурс Press release
 • 80 архитекти са избрани за първия етап на архитектурния конкурс на ЕЦБ Press release

Първи етап

80-те архитекти, избрани по време на етапа на предварителния подбор, бяха поканени да представят анонимно концепция за проект за първия етап от конкурса до 7 юли 2003 г. Концепциите трябваше да включват първоначален архитектурен проект на новата сграда на ЕЦБ и градоустройствени планове за терена. Бяха представени общо 71 предложения за проекти, които впоследствие бяха оценени от международно жури.

 

Критерии за оценяване

Предложенията бяха оценени въз основа на следните критерии:

 • цялостно градоустройство, архитектура и ландшафт;
 • съобразност с основните характеристики на пространствено-функционалната програма, включително модули за разширение;
 • реалистичен подход към концепцията относно енергията/околната среда и съобразност с основните характеристики на техническите изисквания на ЕЦБ;
 • съобразност с приложимите правила, по-специално в областта на строителното законодателство и законодателството в сферата на околната среда.

Материали за изтегляне

Втори етап

В резултат на оценяването на предложенията, представени по време на първия етап, бяха избрани 12 кандидати, които бяха поканени да представят по-подробни концепции за архитектурен проект за втория етап.

Критерии за оценяване

Предложенията бяха оценени въз основа на следните критерии:

 1. Цялостно градоустройство, архитектура и ландшафт:
  • архитектурен проект и въздействие върху пространствената цялост;
  • интегриране в градския и ландшафтен контекст;
  • интегриране на защитени паметници и сгради;
  • функция и качество на ландшафтния проект;
  • оригиналност, вдъхновение и иновация на концепцията.
 2. Съобразност с основните характеристики на пространствено-функционалната програма, включително модули за разширение:
  • изпълнение на пространствената програма;
  • функционална организация;
  • пространствени и проектни качества;
  • определяне на зоните на сигурност;
  • вътрешна циркулация;
  • външен достъп.
 3. Реалистичен подход към концепцията относно енергията/околната среда и съобразност с основните характеристики на техническите изисквания на ЕЦБ:
  • разходи за целия жизнен цикъл (инвестиционни разходи и оперативни разходи);
  • енергийна и техническа концепция;
  • икономическа осъществимост.
 4. Съобразност с приложимите правила, по-специално в областта на строителното законодателство и законодателството в сферата на околната среда.

Предложения за проект

101 Murphy/Jahn, Inc.

Чикаго, САЩ Helmut Jahn

Архитектурният проект се състои от две извити кули на 35 етажа, които са свързани и оформят ядро югоизточно от Гросмарктхале. Кулите създават вертикален контрапункт на хоризонталната плоскост на Гросмарктхале. Те са извити в посока на входа за автомобили и реката, като максимално се предоставя изглед към и от кулите. Гросмарктхале е запазено и изцяло се вижда откъм „Зонеманщрасе“. Концепцията на проекта от втория етап се различава значително от общата концепция от първия етап, която се състои от две успоредни блокови конструкции, повдигнати над Гросмарктхале, за да се обедини халето и реката, без да се нарушава автономията на тази историческа сграда.
107 tp bennett

Лондон, Обединено кралство Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Концепцията се основава на структурни измерения и иновативни енергийни решения за създаване на подходяща благоприятна работна среда. Ландшафтът е включен в общата концепция на проекта – ниските сгради са оформени и скосени, за да създадат оригинално разнообразие от зони. Модулите за възможно бъдещо разширение са добре интегрирани в тази концепция под формата на две допълнителни кули с различна височина на югозапад. Гросмарктхале е добре запазено.
120 Barkow Leibinger Architekten

Берлин, Германия Regine Leibinger, Frank Barkow

Концепцията за блокова конструкция на 29 етажа, разположена южно и успоредно на Гросмарктхале, с отвори или „небесни пролуки“ създава наситена картина, без да доминира над Гросмарктхале. Уникалните празни пространства между различните компоненти на сградата дават възможност големият обем да взаимодейства със заобикалящата среда – тези отворени площи са предназначени за градини, символизиращи държавите членки на ЕС. Гросмарктхале е добре запазено. Като цяло, концепцията на проекта изглежда обещаваща.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Франкфурт на Майн, Германия Till Schneider, Michael Schumacher

Новата сграда – цилиндрична кула на 25 етажа – взаимодейства с Гросмарктхале, което във възможно най-голяма степен е запазено в първоначалното си състояние. Модулите за възможно бъдещо разширение са създадени чрез добавяне на нови етажи над първоначално построената сграда. В самата кула оригинални озеленени площи допринасят за високото качество на работните места и оформят социални зони. Поради компактността на цилиндричната форма голяма част от терена остава незастроен, като е определено голямо пространство за зелени площи.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Мадрид, Испания Carlos Lamela de Vargas

Новата сграда е разположена между Гросмарктхале и „Зонеманщрасе“, за да се свърже районът в непосредствена близост с новата сграда на ЕЦБ. Въпреки че северната фасада на Гросмарктхале е закрита откъм „Зонеманщрасе“, концепцията отдава почит към „историята, съществуващата култура и нейната колективна памет“.
140 ASP Schweger Assoziierte

Берлин, Германия

Извисяващият се „небесен мост“ контрастира с Гросмарктхале, без да доминира над историческата сграда. Гросмарктхале е добре запазено, въпреки че покривът му е заменен със стъклена конструкция. Иновативната концепция създава обновяващ ефект, като вертикалните сгради са свързани чрез входен площад и повдигната повърхност. Модулът за възможно бъдещо разширяване е допълнителна кула.
145 Coop Himmelb(l)au

Виена, Австрия

Проектът представлява съобразително съчетаване на старото и новото в скулптурна форма. Ансамбълът е съставен от три основни елемента: Гросмарктхале, широкоплощна сграда и полигонална двойна офисна кула. В общата концепция от първия етап широкоплощната сграда е повдигната над кея и пресича Гросмарктхале. Във втория етап тя е разположена успоредно на Гросмарктхале, като историческата сграда е напълно запазена. Гросмарктхале служи за главен вход и обществена зона на ЕЦБ и е свързано с двете офисни кули чрез конферентен център в широкоплощната сграда. Концепцията е лаконична и функционална.
152 Frank O. Gehry Associates

Лос Анжелис, САЩ Frank O. Gehry

Журито счете, че първоначалната концепция за „градче“, представляващо комплекс сгради успоредно на река Майн, е оригинален отговор на поставената програма. Над голяма част от терена е разположен прозрачен покрив, който оформя своеобразен „европейски чадър“. Средновисоките сгради създават оживен силует над покрива. „Гросмарктхале представлява публичната фасада на ЕЦБ“ и се възприема като „намерен обект“ ( objet trouvé), обграден с водни площи и обширни прозрачни покриви, внимателно наклонени към историческата сграда.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Дармщат, Германия/Селангор, Малайзия

В концепцията на проекта градските оси са продължени до терена на новата сграда, като се използват за създаване на различен ландшафт и своеобразни архитектурни елементи. Две отделни високи блокови конструкции са разположени южно от Гросмарктхале, за да „се обогати съществуващата форма на града“. Концепцията за отворено пространство е силно застъпена. Висококачествените работни места са съобразени с енергийните и екологичните критерии. Концепцията на проекта в голяма степен взема предвид терена, а пропорциите на новите сгради не доминират над Гросмарктхале. Проектът е добре интегриран в района, като включва много изисквания от функционалната програма.
159 Morphisis

Санта Моника, САЩ Thom Mayne

Динамичната връзка между кулите и Гросмарктхале е успешен начин да се интегрира целият комплекс в района. Четирите скулптурно оформени блокови конструкции с различна височина са свързани перпендикулярно с южната страна на Гросмарктхале въз основа на озеленена платформа, като създават „пространство от интегрирани части“. Платото и водните площи отделят мястото от градския район в близост. Концепцията представя интересни идеи за проект, като в същото време включва много аспекти на функционалната програма.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Барселона, Испания Benedetta Tagliabue

Трите сгради с V‑образна форма и единна функция, разположени южно от Гросмарктхале, са свързани в основата си. Концепцията е „банката като пазар“. Местоположението и посоката на сградите следват направлението на зеления пояс на терена. Гросмарктхале е напълно запазено като структура и външен вид. Концепцията представлява всестранен подход, който успешно интегрира ландшафта, Гросмарктхале и района в близост.
168 KHR arktekter AS Virum

Дания Peter Leuchsenring

Тази конструкция с плосък покрив се възприема като сдържана и изтънчена. Тя обхваща новата сграда и Гросмарктхале. Проектът „Покритие за Европа“ се състои от стъклен покрив и фасада, които покриват Гросмарктхале и ниските офисни сгради. Новият комплекс от сгради е в контраст с небостъргачите на франкфуртския финансов район. Концепцията за ландшафта дава възможност за множество връзки между външните и вътрешните пространства, като в същото време се разкрива достъп към реката. Концепцията се основава на прозрачността „без ограничения между вътрешното и външното“.

Материали за изтегляне

Проекти финалисти

През февруари 2004 г. международно жури избра три проекта финалисти от проектите, представени през втория етап на конкурса.

Трите проекта финалисти

На 13 февруари 2004 г. международно жури, председателствано от заместник-председателя на ЕЦБ Лукас Пападемос, избира трите проекта финалисти в международния конкурс за градоустройствен и архитектурен проект на новата сграда на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, Германия. С това приключи вторият и окончателен етап от конкурса за проект. Наградите бяха присъдени, както следва:

Първо място: Coop Himmelb(l)au, Виена, Австрия

Coop Himmelblau

Проектът представлява съобразително съчетаване на старото и новото в скулптурна форма. Ансамбълът е съставен от три основни елемента: Гросмарктхале, широкоплощна сграда и полигонална двойна офисна кула. В общата концепция от първия етап широкоплощната сграда е повдигната над кея и пресича Гросмарктхале. Във втория етап тя е разположена успоредно на Гросмарктхале, като историческата сграда е напълно запазена. Гросмарктхале служи за главен вход и обществена зона на ЕЦБ и е свързано с двете офисни кули чрез конферентен център в широкоплощната сграда. Концепцията е лаконична и функционална.

Второ място: ASP Schweger Assoziierte, Берлин, Германия

ASP Schweger Assoziierte

Извисяващият се „небесен мост“ контрастира с Гросмарктхале, без да доминира над историческата сграда. Гросмарктхале е добре запазено, въпреки че покривът му е заменен със стъклена конструкция. Иновативната концепция създава обновяващ ефект, като вертикалните сгради са свързани чрез входен площад и повдигната повърхност. Модулът за възможно бъдещо разширяване е допълнителна кула.

Трето място: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Дармщат, Германия/Селангор, Малайзия

54f architekten/T/T/T/T

В концепцията на проекта градските оси са продължени до терена на новата сграда, като се използват за създаване на различен ландшафт и своеобразни архитектурни елементи. Две отделни високи блокови конструкции са разположени южно от Гросмарктхале, за да „се обогати съществуващата форма на града“. Концепцията за отворено пространство е силно застъпена. Висококачествените работни места са съобразени с енергийните и екологичните критерии. Концепцията на проекта в голяма степен взема предвид терена, а пропорциите на новите сгради не доминират над Гросмарктхале. Проектът е добре интегриран в района, като включва много изисквания от функционалната програма.

Информация по темата и материали за изтегляне

Етап на преразглеждане и окончателно решение

На 18 март 2004 г. Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да покани трите проекта финалисти в конкурса да участват в етапа на преразглеждане, като им се даде възможност да преработят предложенията си за проект и да приложат препоръките и изискванията на журито, ЕЦБ и градската управа на Франкфурт на Майн. Следователно този етап се проведе в тясно сътрудничество с градската управа на Франкфурт.

На 13 януари 2005 г. Управителният съвет взе решение относно проекта за нова сграда на ЕЦБ. След задълбочени обсъждания и внимателна оценка въз основа на критериите за подбор на силните и слабите страни на трите проекта финалисти, Управителният съвет стигна до заключението, че преразгледаната концепция за проект на COOP HIMMELB(L)AU в най-голяма степен отговаря на функционалните и техническите изисквания на ЕЦБ и притежава характеристики, които отразяват ценностите на ЕЦБ и ги пресъздават на езика на архитектурата. С това решение бе потвърдена оценката на международното жури, което бе отредило първо място на този проект.

Информация по темата

 • ЕЦБ избира участници за етапа на преразглеждане на проекта „Нова сграда на ЕЦБ“ Press release
 • Управителният съвет взема решение относно проекта за нова сграда на ЕЦБ Press release