Menu

Kilpailun vaiheet

Euroopan keskuspankin (EKP) järjestämä kansainvälinen kaupunkisuunnittelu- ja arkkitehtikilpailu toteutettiin useassa vaiheessa. Hakuvaiheesta pääsi itse kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen 80 osallistujaa. Tuomaristo valitsi näistä 12 toiseen vaiheeseen, jossa suunnitelmia kehitettiin eteenpäin. Kolme voittajaehdotusta valittiin näiden 12 suunnitelman joukosta. Viimeistelyvaiheen jälkeen EKP:n neuvosto vahvisti lopullisen voittajan.

Hakuvaihe

Kilpailukutsussa arkkitehdeille ympäri maailman annettiin mahdollisuus hakea kilpailuun. Haku päättyi 20.1.2003. Hakemuksia saatiin noin kolmesataa, ja niiden joukosta valittiin soveltuvimmat kilpailukutsussa esitettyjen kriteerien pohjalta. Esikarsintaraati eli viisi EKP:n asiantuntijaa, joita kansainvälisen tuomariston arkkitehdit avustivat, valitsi kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen 80 ehdokasta – 70 asemansa jo vakiinnuttanutta arkkitehtiä ja 10 nuorta arkkitehtilupausta.

Lisätietoa ja materiaalia

 • Euroopan keskuspankki järjestää kansainvälisen arkkitehtikilpailun Press release
 • EKP:n arkkitehtikilpailussa valittu ensimmäiseen vaiheeseen 80 arkkitehtiä Press release

Kilpailun ensimmäinen vaihe

Hakuvaiheessa valittuja 80:aa arkkitehtiä pyydettiin toimittamaan anonyymit ensimmäisen vaiheen suunnitelmansa 7.7.2003 mennessä. Niissä tuli esittää arkkitehtoninen suunnitelma EKP:n uusia toimitiloja varten sekä luonnostella alueen kaupunkisuunnittelua. Kansainvälinen tuomaristo sai arvosteltavakseen kaikkiaan 71 suunnitelmaa.

 

Arviointikriteerit

Arviointikriteerejä oli neljä:

 • kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri ja maisemallisuus
 • tarkoituksenmukaisuutta ja tilankäyttöä koskevien perusvaatimusten noudattaminen (ml. laajennusmahdollisuudet)
 • energia- ja ympäristösuunnittelun toteuttamiskelpoisuus ja EKP:n teknisten perusvaatimusten noudattaminen
 • rakennus- ja ympäristösäännösten sekä muiden soveltuvien määräysten noudattaminen.

Materiaalia

Kilpailun toinen vaihe

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittuja kahtatoista ehdokasta pyydettiin toimittamaan yksityiskohtaiset arkkitehtoniset suunnitelmat.

Arviointikriteerit

Toisessa vaiheessa arviointikriteerejä tarkennettiin:

 1. Kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri ja maisemallisuus:
  • arkkitehtoninen suunnittelu ja vaikutelma
  • rakennusten istuminen kaupunkiympäristöön ja maisemakokonaisuuteen
  • suojeltujen muistomerkkien ja rakennusten sisällyttäminen suunnitelmaan
  • maisemoinnin toimivuus ja laatu
  • kokonaisuuden luovuus, innostavuus ja kekseliäisyys
 2. Tarkoituksenmukaisuutta ja tilankäyttöä koskevien perusvaatimusten noudattaminen (ml. laajennusmahdollisuudet)
  • tilankäyttövaatimusten noudattaminen
  • järjestelyjen toimivuus
  • tilavaikutelma ja suunnittelu
  • turva-alueet
  • liikkumisjärjestelyt sisätiloissa
  • liikkumisjärjestelyt ulkotiloissa
 3. Energia- ja ympäristösuunnittelun toteuttamiskelpoisuus ja EKP:n teknisten perusvaatimusten noudattaminen
  • elinkaarikustannukset (investointi- ja käyttökustannukset)
  • energiankulutus ja tekniikka
  • taloudellisuus
 4. Rakennus- ja ympäristösäännösten sekä muiden soveltuvien määräysten noudattaminen

Suunnitelmat

101 Murphy/Jahn, Inc.

Chicago, Yhdysvallat Helmut Jahn

Suunnitelman ytimen muodostavat kaksi 35-kerroksista toisiinsa yhteydessä olevaa kaarimaista tornia Grossmarkthallen kaakkoispuolella. Tornit ovat pystysuuntaisena vastapainona vaakatasoa hallitsevalle Grossmarkthallelle. Kaarimaiset tornit avautuvat sisäänkäynnin ja joen suuntiin, jolloin torneista avautuu paras mahdollinen näköala ja ne myös näkyvät parhaiten. Grossmarkthalle on säilytetty ja näkyy edelleen kokoisuudessaan Sonnemannstrasselta. Toisen vaiheen suunnitelma poikkesi huomattavasti ensimmäisen vaiheen perusajatuksesta, jossa Grossmarkthallen yläpuolelle oli rakennettu kaksi suorakaiteen muotoista kohtisuoraan joelle ulottuvaa rakennusta historiallisen rakennuksen arvoa loukkaamatta.
107 tp bennett

Lontoo, Iso-Britannia Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Suunnitelman rakennusteknisillä ratkaisuilla ja innovatiivisilla energiaratkaisuilla on luotu tarkoituksenmukainen ja viihtyisä työympäristö. Myös maisemallisuudesta on huolehdittu: matalammat rakennukset on muotoiltu kalteviksi, mikä luo kiinnostavia tilaratkaisuja. Kaksi erikorkuista tornia alueen lounaisosassa tarjoavat mahdollisuuden laajentaa toimitiloja saumattomasti tarvittaessa. Grossmarkthalle on säilytetty onnistuneesti.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berliini, Saksa Regine Leibinger, Frank Barkow

Grossmarkthallen suuntainen suorakulmainen 29-kerroksinen rakennus etelässä luo vahvan vaikutelman aukkoineen tai ”taivasleikkauksineen” viemättä silti liiaksi tilaa Grossmarkthallelta. Osien välissä olevien ainutlaatuisten tyhjien tilojen ansiosta suuri rakennus on vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa. Avoimiin tiloihin suunnitellut viheralueet symboloivat EU:n jäsenvaltioita. Grossmarkthalle on säilytetty onnistuneesti. Perusajatus vaikuttaa suunnittelullisesti lupaavalta.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurt am Main, Saksa Till Schneider, Michael Schumacher

Uusi rakennus, 25-kerroksinen sylinterimäinen torni, on vuoropuhelussa mahdollisimman lähelle alkuperäistä asuaan jätettävän Grossmarkthallen kanssa. Toimitiloja voidaan tarvittaessa laajentaa lisäämällä alkuperäiseen rakennukseen uusia kerroksia. Tornin sisään suunnitellut kiinnostavat viheralueet mahdollistavat sekä korkealaatuiset työtilat että yhteisiä oleskelualueita. Sylinterin tehokkaan tilaratkaisun ansiosta suuri osa alueesta jää rakentamattomaksi, joten viheralueille on paljon tilaa.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madrid, Espanja Carlos Lamela de Vargas

Grossmarkthallen ja Sonnemannstrassen väliin asettuva rakennus yhdistää tontin lähiympäristön ja EKP:n toimitilat. Vaikka Grossmarkthallen pohjoinen julkisivu ei näykään Sonnemannstrasselta, ehdotuksessa on kunnioitettu ”historiaa, kulttuuria ja kollektiivista muistia”.
140 ASP Schweger Assoziierte

Berliini, Saksa

”Taivaansilta” uuden rakennuksen yllä muodostaa vastapainon Grossmarkthallelle, mutta historiallista rakennusta ei jätetä varjoon. Grossmarkthalle on säilytetty onnistuneesti, vaikka siihen on rakennettu uusi lasikatto. Innovatiivinen ratkaisu on innostava: pystysuoria rakennuksia yhdistää avaran sisääntuloalueen lisäksi myös ylätaso. Toimitiloja voidaan tarvittaessa laajentaa lisätornilla.
145 Coop Himmelb(l)au

Wien, Itävalta

Suunnitelmassa on yhdistetty oivaltavasti vanhaa ja uutta veistokselliseen muotoon. Kokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: Grossmarkthallesta, ”maanpiirtäjästä” ja monikulmaisista toimistotorneista. Ensimmäisen vaiheen perusajatuksessa ”maanpiirtäjä” oli rakennettu kohtisuoraan joenrannan kävelytieltä Grossmarkthallen läpi. Toisessa vaiheessa se on kuitenkin Grossmarkthallen suuntainen eikä historialliseen rakennukseen ole koskettu. EKP:n pääsisäänkäyntinä toimiva Grossmarkthalle on avoinna suurelle yleisölle, ja ”maanpiirtäjässä” oleva kokouskeskus yhdistää sen kahteen työtiloiksi varattuun torniin. Suunnitelma on tiivis ja toimiva.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Angeles, Yhdysvallat Frank O. Gehry

Kilpailutuomaristo piti ajatusta pienikokoisten taloryhmien muodostamasta kylästä Main-joen varrella kekseliäänä tapana toteuttaa vaatimukset. Suuri osa alueesta on katettu läpinäkyvällä materiaalilla, joka muodostaa eräänlaisen ”eurooppalaisen sateensuojan”. Erikokoiset kerrostalot muodostavat elävän horisontin katon ylle. ”Grossmarkthalle edustaa EKP:n julkisivua”, ja se on otettu suunnitelmaan mukaan ”löydettynä esineenä”, jota vesialueet ja historiallista rakennusta kohti loivasti kallistuvat laajat läpinäkyvät katot kehystävät.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

, Darmstadt, Saksa / Selangor, Malesia.

Suunnitelma liittää tontin osaksi kaupunkiakselia monesta suunnasta luoden vaihtelevia maisemia ja arkkitehtonisia elementtejä. Grossmarkthallen eteläpuolella on kaksi suorakaiteen mallista tornitaloa, joilla ”rikastutetaan kaupungin nykymuotoa”. Avoimen tilan ajatus on kehitelty hyvin pitkälle. Korkealaatuisten työtilojen suunnittelussa on otettu huomioon energiantarve ja ympäristönsuojelu. Alue on otettu hyvin käyttöön, eivätkä uudet rakennukset ole suhteettoman suuria Grossmarkthalleen nähden. Suunnitelma istuu hyvin ympäristöön, ja monet toiminnallisista vaatimuksista on otettu huomioon.
159 Morphisis

Santa Monica, Yhdysvallat Thom Mayne

Vahva yhteys tornien ja Grossmarkthallen välillä saa kokonaisuuden istumaan hyvin ympäristöönsä. Neljä erikorkuista veistoksellista tornia ovat kohtisuoraan yhteydessä Grossmarkthallen eteläiseen seinään, ja niiden perustana on maisemoitu taso, jolle syntyy ”yhteen kuuluvien osien kampuksenomainen kokonaisuus”. Taso ja vesialueet erottavat alueen kaupunkiympäristöstä. Suunnitelmassa on kiinnostava idea, ja toiminnalliset vaatimukset on monessa suhteessa otettu huomioon.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barcelona, Espanja Benedetta Tagliabue

Grossmarkthallen eteläpuolelle on sijoitettu kolme v-kirjaimen muotoista toimistorakennusta, joiden alemmat kerrokset ovat yhteydessä toisiinsa. Perusajatuksena on ”pankki markkinapaikkana”. Rakennusten sijainti ja suunta seuraavat alueella kulkevaa vihreää vyöhykettä. Grossmarkthallen rakenteet ja ulkonäkö on säilytetty onnistuneesti. Suunnitelman lähestymistapa on kattava, ja siinä on yhdistetty onnistuneesti maisema, Grossmarkthalle ja tontin lähiympäristö.
168 KHR arktekter AS Virum

Tanska Peter Leuchsenring

Tasakattoisesta muodosta saa vaatimattoman ja elegantin vaikutelman. Uudet toimitilat on yhdistetty Grossmarkthalleen. "Eurooppalainen viitta" muodostuu lasikatosta ja lasisesta julkisivusta, joiden alla Grossmarkthalle ja matalat toimistorakennukset muodostavat vastakohdan Frankfurtin pankkialueen pilvenpiirtäjille. Maisemasuunnittelu antaa mahdollisuuksia monenlaisiin yhteyksiin ulko- ja sisätilojen välillä. Rakennelma on joen suuntaan avoinna. Avoimuus on koko suunnitelman perusajatuksena: ”esteetön tie sisään ja ulos”.

Materiaalia

Palkitut arkkitehdit

Helmikuussa 2004 kansainvälinen tuomaristo valitsi kilpailun toiseen vaiheeseen osallistuneiden arkkitehtien joukosta kolme voittajaa.

Voittajaehdotukset

Kansainvälinen kilpailutuomaristo valitsi 13.2.2004 Frankfurt am Mainiin rakennettavista EKP:n uusista toimitiloista järjestetyn kansainvälisen arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelukilpailun kolme voittajatyötä. Tuomariston puheenjohtajana toimi EKP:n silloinen varapääjohtaja Lucas Papademos. Palkinnot jaettiin seuraaville osallistujille:

1. palkinto – Coop Himmelb(l)au, Wien, Itävalta

Coop Himmelblau

Suunnitelmassa on yhdistetty oivaltavasti vanhaa ja uutta veistokselliseen muotoon. Kokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: Grossmarkthallesta, ”maanpiirtäjästä” ja monikulmaisista toimistotorneista. Ensimmäisen vaiheen perusajatuksessa ”maanpiirtäjä” oli rakennettu kohtisuoraan joenrannan kävelytieltä Grossmarkthallen läpi. Toisessa vaiheessa se on kuitenkin Grossmarkthallen suuntainen eikä historialliseen rakennukseen ole koskettu. EKP:n pääsisäänkäyntinä toimiva Grossmarkthalle on avoinna suurelle yleisölle, ja ”maanpiirtäjässä” oleva kokouskeskus yhdistää sen kahteen työtiloiksi varattuun torniin. Suunnitelma on tiivis ja toimiva.

2. palkinto – ASP Schweger Assoziierte, Berliini, Saksa

ASP Schweger Assoziierte

”Taivaansilta” uuden rakennuksen yllä muodostaa vastapainon Grossmarkthallelle, mutta historiallista rakennusta ei jätetä varjoon. Grossmarkthalle on säilytetty onnistuneesti, vaikka siihen on rakennettu uusi lasikatto. Innovatiivinen ratkaisu on innostava: pystysuoria rakennuksia yhdistää avaran sisääntuloalueen lisäksi myös ylätaso. Toimitiloja voidaan tarvittaessa laajentaa lisätornilla.

3. palkinto – 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Saksa / Selangor, Malesia.

54f architekten

Suunnitelma liittää tontin osaksi kaupunkiakselia monesta suunnasta luoden vaihtelevia maisemia ja arkkitehtonisia elementtejä. Grossmarkthallen eteläpuolella on kaksi suorakaiteen mallista tornitaloa, joilla ”rikastutetaan kaupungin nykymuotoa”. Avoimen tilan ajatus on kehitelty hyvin pitkälle. Korkealaatuisten työtilojen suunnittelussa on otettu huomioon energiantarve ja ympäristönsuojelu. Alue on otettu hyvin käyttöön, eivätkä uudet rakennukset ole suhteettoman suuria Grossmarkthalleen nähden. Suunnitelma istuu hyvin ympäristöön, ja monet toiminnallisista vaatimuksista on otettu huomioon.

Lisätietoa ja materiaalia

Viimeistelyvaihe ja lopullinen valinta

EKP:n neuvosto päätti 18.3.2004 pyytää kolmea voittajaksi selvinnyttä arkkitehtitoimistoa osallistumaan hankkeen viimeistelyvaiheeseen. Viimeistelyvaiheen tarkoituksena oli varmistaa, että kilpailutuomariston, EKP:n ja Frankfurtin kaupungin suositukset ja vaatimukset otettiin suunnitelmissa huomioon. Tämä vaihe toteutettiin kiinteässä yhteistyössä Frankfurtin kaupungin kanssa.

EKP:n neuvosto teki 13.1.2005 päätöksen EKP:n uusia toimitiloja koskevasta suunnitelmasta. Pitkällisten keskustelujen jälkeen ja arvioituaan kaikkien kolmen suunnittelukilpailussa palkitun työn vahvuuksia ja heikkouksia valintakriteerien pohjalta EKP:n neuvosto tuli lopulta siihen tulokseen, että COOP HIMMELB(L)AUn viimeistelty ehdotus täytti parhaiten EKP:n toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja että siinä oli elementtejä, jotka heijastivat EKP:n arvoja ja pukivat ne arkkitehtoniseen muotoon. Päätös noudatteli kansainvälisen tuomariston ratkaisua: tuomaristo myönsi suunnitelmalle ensimmäisen palkinnon.

Lisätietoa

 • EKP valinnut arkkitehdit "EKP:n uudet toimitilat" ‑suunnitteluprojektin viimeistelyvaiheeseen Press release
 • EKP:n neuvosto teki päätöksen EKP:n uusien toimitilojen rakennussuunnitelmasta Press release