Menu

Faze natečaja

Mednarodni urbanistični in arhitekturni natečaj za nove prostore ECB je bil izveden v več fazah. V predizbirni fazi je bilo izbranih 80 kandidatov, ki so zatem sodelovali v prvi fazi natečaja. Med temi je žirija izbrala 12 udeležencev, ki so bili povabljeni, da v drugi fazi svoje idejne načrte še dodatno razvijejo. Izmed prve dvanajsterice so bili nato izbrani trije najvišje uvrščeni predlogi. Po fazi revizije je Svet ECB potrdil odločitev o zmagovalnem idejnem načrtu.

Predizbor

V razpisu natečaja je ECB povabila arhitekte z vsega sveta, da se do 20. januarja 2003 prijavijo k sodelovanju. Prispelo je okrog 300 prijav, ki jih je predizbirna komisija nato ocenila glede na merila, opredeljena v razpisu. Komisija v sestavi petih članov ECB od podpori arhitektov iz mednarodne žirije je izbrala 80 arhitektov (70 »uveljavljenih« in 10 »mladih in obetavnih« arhitektov), ki so sodelovali v prvi fazi natečaja.

Povezane informacije in datoteke za prenos

 • Evropska centralna banka je razpisala mednarodni arhitekturni natečaj Press release
 • V prvi fazi arhitekturnega natečaja ECB izbranih 80 arhitektov Press release

Prva faza

80 arhitektov iz predizbora je bilo povabljenih, da do 7. julija 2003 anonimno oddajo natečajni elaborat za prvo fazo natečaja. Elaborat je moral vsebovati začetni idejni načrt za nove prostore ECB in načrte za urbanistični razvoj lokacije. Skupno je bilo oddanih 71 elaboratov, ki jih je kasneje ocenila mednarodna žirija.

 

Ocenjevalna merila

Prejeti elaborati so bili ocenjeni izključno po naslednjih merilih:

 • celotno načrtovanje mesta, arhitekture in krajine;
 • izpolnjevanje glavnih zahtev funkcionalnega in prostorskega programa, vključno z razširitvenimi moduli;
 • izvedljivost načrta glede na energijske in okoljske vidike ter izpolnjevanje glavnih tehničnih zahtev ECB;
 • spoštovanje ustreznih predpisov, zlasti s področja gradbene in okoljske zakonodaje.

Datoteke za prenos

Druga faza

Po oceni predlogov, oddanih v prvi fazi, je bilo v ožji izbor uvrščenih 12 kandidatov, ki so v drugi fazi morali predložiti podrobnejše načrte.

Ocenjevalna merila

Prejeti elaborati so bili ocenjeni izključno po naslednjih merilih:

 1. Celotno načrtovanje mesta, arhitekture in krajine:
  • arhitekturna ureditev in vpliv na prostor;
  • vključitev v urbano in naravno okolje;
  • vključitev spomeniško zaščitenih stavb in spomenikov;
  • funkcionalnost in kakovost krajinske ureditve;
  • izvirnost, domiselnost in inovativnost idejnega načrta.
 2. Izpolnjevanje glavnih zahtev funkcionalnega in prostorskega programa, vključno z razširitvenimi moduli:
  • izpolnjevanje prostorskega programa;
  • funkcionalna organizacija;
  • prostorske in oblikovne odlike;
  • ukrepi za vzpostavitev varnostnega območja;
  • notranje kroženje;
  • zunanji dostop.
 3. Izvedljivost načrta glede na energijske in okoljske vidike ter izpolnjevanje glavnih tehničnih zahtev ECB:
  • stroški v življenjski dobi (stroški investicije in uporabe);
  • energijska in tehnična zasnova;
  • ekonomska izvedljivost.
 4. Spoštovanje ustreznih predpisov, zlasti s področja gradbene in okoljske zakonodaje.

Idejni načrti

101 Murphy/Jahn, Inc.

Chicago, ZDA Helmut Jahn

Arhitekturni koncept sestavljata dve 35-nadstropni ukrivljeni stolpnici, ki sta med seboj povezani, tako da je jedro stavbnega kompleksa jugovzhodno od Grossmarkthalle. Stolpnici sta z navpičnimi linijami v kontrapunktu z vodoravno ravnino Grossmarkthalle. Njuna krivulja se odpira proti privozu in reki, s čimer se izboljša tako pogled proti stolpnicama kot tudi razgled z njiju. Grossmarkthalle je ohranjena in z ulice Sonnemannstrasse ostaja v celoti vidna. Idejni načrt druge faze je bil bistveno drugačen od osnutka v prvi fazi, ki je predvideval dva vzporedna pravokotna bloka, previsno postavljena nad Grossmarkthalle, tako da slednjo povezujeta z reko, ne da bi s tem okrnila avtonomijo te zgodovinske stavbe.
107 tp bennett

London, Združeno kraljestvo Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Ta koncept ustvarja sodobno in udobno delovno okolje predvsem z uporabo gradbenih in inovativnih energijskih rešitev. Okolica stavbe je funkcionalno vključena v celoten idejni načrt: nizke stavbe so nepravilne modelirane oblike s poševno streho, kar ustvarja vrsto zanimivih prostorov. Moduli za morebitne prihodnje širitve so v ta koncept dobro vpeti z dvema dodatnima stolpnicama različne višine na jugozahodni strani. Grossmarkthalle je dobro ohranjena.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berlin, Nemčija Regine Leibinger, Frank Barkow

Koncept 29-nadstropnega kvadratastega bloka vzporedno z Grossmarkthalle na južni strani in z »odprtinami za nebo« ( sky cuts) deluje mogočno, ne da bi zasenčil Grossmarkthalle. Izvirno oblikovani prazni prostori med razlličnimi komponentami omogočajo, da se sicer masivna stavba dobro povezuje z okolico. Odprtine so zasnovane kot vrtovi, ki simbolizirajo države članice EU. Grossmarkthalle je dobro ohranjena. Na splošno je koncept z oblikovalskega vidika obetaven.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurt na Majni, Nemčija Till Schneider, Michael Schumacher

Nova stavba – 25-nadstropna cilindrična stolpnica – vstopa v dialog z Grossmarkthalle, ki naj bi bila po tem idejnem načrtu v čim večji meri ohranjena v izvirnem stanju. Morebitne prihodnje širitve so predvidene v obliki novih nadstropij nad prvotno stavbo. V sami stolpnici so razporejeni zanimivi vrtovi, s čimer nastanejo visoko kakovostni delovni prostori ter prijetni družabni prostori. Zaradi kompaktnosti cilindrične stavbe ostaja precejšen del zemljišča nerazdelan in je predviden za velike zelene površine.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madrid, Španija Carlos Lamela de Vargas

Nova stavba stoji med Grossmarkthalle in ulico Sonnemannstrasse ter povezuje prostore ECB z neposredno soseščino. Čeprav severno pročelje Grossmarkthalle s te ulice ni vidno, koncept upošteva »zgodovino, obstoječo kulturo in njen kolektivni spomin«.
140 ASP Schweger Assoziierte

Berlin, Nemčija

Lebdeči »nebesni most« ( sky bridge) ustvarja kontrast z Grossmarkthalle, ne da bi dominiral nad to zgodovinsko stavbo. Grossmarkthalle je dobro ohranjena, čeprav je streha nadomeščena s stekleno konstrukcijo. Ta inovativni koncept ustvarja občutek vznesenosti, saj so navpične stavbe povezane z vhodnim prostorom in visoko v zrak dvignjeno zgornjo ploščadjo. Za morebitne prihodnje širitve je predvidena dodatna stolpnica.
145 Coop Himmelb(l)au

Dunaj, Avstria

Koncept inteligentno združuje staro in novo v skulpturni obliki. Kompozicijo sestavljajo trije osnovni elementi: Grossmarkthalle, »ležeči nebotičnik« ( groundscraper) in poligonalna dvojna stolpnica. V idejnem načrtu prve faze je ležeči nebotičnik stal previsno nad sprehajališčem ob reki in prečno sekal Grossmarkthalle. Zdaj, v drugi fazi, poteka vzporedno z Grossmarkthalle in pušča zgodovinsko stavbo nedotaknjeno. Grossmarkthalle služi kot glavni vhod v ECB in kot javni prostor, z obema pisarniškima stolpnicama južno od nje pa jo povezuje konferenčni center v ležečem nebotičniku. Koncept je zgoščen in funkcionalen.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Angeles, ZDA Frank O. Gehry

Po mnenju žirije je izvirni koncept »vasi«, ki jo sestavlja gruča stavb vzdolž reke Majne, domiselno rešil zastavljeno nalogo. Prozorna streha pokriva velik del zemljišča in tvori nekakšen »evropski dežnik«. Srednje visoke stavbe ustvarjajo razgibano panoramo nad streho. Grossmarkthalle predstavlja javno pročelje ECB in se obravnava kot »najden predmet«, ki ga uokvirjajo vodne površine in velika prosojna streha, ki se nežno spušča proti tej zgodovinski stavbi.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Darmstadt, Nemčija/Selangor, Malezija

Idejni načrt podaljšuje mestne osi na zemljišče in z njihovo pomočjo ustvarja razgibane krajinske in arhitekturne elemente. Dve različno oblikovani pravokotni stolpnici sta postavljeni južno od Grossmarkthalle in »obogatita obstoječo panoramo mesta«. Koncept odprtega prostora je močno razdelan. Pri oblikovanju visoko kakovostnih delovnih prostorov so upoštevani energijski in okoljski dejavniki. Koncept učinkovito izrablja celotno zemljišče, nove stavbe pa so po velikosti sorazmerne Grossmarkthalle, tako da je ne postavljajo v ozadje. Povezava z okolico je dobra, upoštevane so številne zahteve iz funkcionalnega programa.
159 Morphisis

Santa Monica, ZDA Thom Mayne

Dinamična in razgibana povezava med stolpnicama in Grossmarkthalle uspešno povezuje celotno kompozicijo z okolico. Štirje plastično oblikovani vzdolžni bloki različne višine so pravokotno povezani z Grossmarkthalle in skupaj s krajinsko urejeno ploščadjo, na kateri stojijo, tvorijo »kampus medsebojno povezanih enot«. Ploščad in vodne površine ločujejo zemljišče od mestne okolice. Koncept gradi na zanimivi oblikovalski zamisli in vključuje številne elemente iz funkcionalnega programa.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barcelona, Španija Benedetta Tagliabue

Tri enonamenske stavbe v obliki črke V na južni strani Grossmarkthalle so med seboj povezane na nižjih nadstropjih. Sklop je zasnovan na konceptu »banka kot tržnica«. Postavitev in usmeritev stavb sledita toku zelenega pasu na zemljišču. Grossmarkthalle je tako strukturno kot tudi po videzu v celoti ohranjena. Koncept odlikuje celovit pristop, ki uspešno povezuje krajino, Grossmarkthalle in bližnjo okolico.
168 KHR arktekter AS Virum

Danska Peter Leuchsenring

Rešitev s plosko streho deluje skromno in prefinjeno ter združuje nove prostore in Grossmarkthalle v celoto. »Evropsko ovojnico« sestavljata steklena streha in fasada, ki pokriva Grossmarkthalle in nizke pisarniške stavbe, s čimer se novi prostori jasno razlikujejo od nebotičnikov finančne četrti Frankfurta. Krajinska ureditev omogoča številne povezave med notranjimi in zunanjimi prostori, hkrati pa se odpira proti reki. Jedro koncepta je ideja preglednosti »brez preprek med notranjim in zunanjim«.

Datoteke za prenos

Nagrajenci

Februarja 2004 je mednarodna žirija izbrala tri zmagovalne idejne načrte, ki so bili oddani v drugi fazi natečaja.

Trije zmagovalni idejni načrti

Mednarodna žirija, ki ji je predsedoval podpredsednik ECB Lucas Papademos, je 13. februarja 2004 izbrala tri zmagovalne idejne načrte. S tem je bila končana druga in zadnja faza mednarodnega urbanističnega in arhitekturnega natečaja za novo stavbo ECB v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. Nagrajeni so bili naslednji arhitekti:

1. nagrada: Coop Himmelb(l)au, Dunaj, Avstrija

Coop Himmelblau

Koncept inteligentno združuje staro in novo v skulpturni obliki. Kompozicijo sestavljajo trije osnovni elementi: Grossmarkthalle, »ležeči nebotičnik« (groundscraper) in poligonalna dvojna stolpnica. V idejnem načrtu prve faze je ležeči nebotičnik stal previsno nad sprehajališčem ob reki in prečno sekal Grossmarkthalle. Zdaj, v drugi fazi, poteka vzporedno z Grossmarkthalle in pušča zgodovinsko stavbo nedotaknjeno. Grossmarkthalle služi kot glavni vhod v ECB in kot javni prostor, z obema pisarniškima stolpnicama pa jo povezuje konferenčni center v ležečem nebotičniku. Koncept je zgoščen in funkcionalen.

2. nagrada: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Nemčija

ASP Schweger Assoziierte

Lebdeči »nebesni most« (sky bridge) ustvarja kontrast z Grossmarkthalle, ne da bi dominiral nad zgodovinsko stavbo. Grossmarkthalle je dobro ohranjena, čeprav je streha nadomeščena s stekleno konstrukcijo. Ta inovativni koncept ustvarja občutek vznesenosti, saj so navpične stavbe povezane z vhodnim prostorom in visoko v zrak dvignjeno zgornjo ploščadjo. Za morebitne prihodnje širitve je predvidena dodatna stolpnica.

3. nagrada: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Nemčija/Selangor, Malezija

54f architekten

Idejni načrt podaljšuje mestne osi na zemljišče in z njihovo pomočjo ustvarja razgibane krajinske in arhitekturne elemente. Dve različno oblikovani pravokotni stolpnici sta postavljeni južno od Grossmarkthalle in »obogatita obstoječo panoramo mesta«. Koncept odprtega prostora je močno razdelan. Pri oblikovanju visoko kakovostnih delovnih prostorov so upoštevani energijski in okoljski dejavniki. Koncept učinkovito izrablja celotno zemljišče, s sorazmerno velikimi stavbami, ki ne dominirajo nad Grossmarkthalle. Povezava z okolico je dobra, upoštevane so številne zahteve iz funkcionalnega programa.

Povezane informacije in datoteke za prenos

Faza revizije in končna odločitev

Svet ECB je 18. marca 2004 sklenil, da tri nagrajene udeležence natečaja povabi v fazo revizije, v kateri bi lahko dodelali svoje načrte in vnesli priporočila in zahteve žirije, ECB in mesta Frankfurta. Ta faza je zato potekala v tesnem sodelovanju z mestnimi oblastmi.

Svet ECB je 13. januarja 2005 sprejel odločitev o idejnem načrtu za nove prostore ECB. Po obsežnih razpravah in temeljiti oceni je na podlagi izbirnih meril ter prednosti in slabosti vseh treh nagrajenih rešitev zaključil, da prilagojeni oblikovni koncept arhitekturnega biroja COOP HIMMELB(L)AU najbolje izpolnjuje funkcionalne in tehnične zahteve, ki jih je določila ECB, ima značilnosti, ki odražajo vrednote ECB, ter slednje uspešno prevaja v arhitekturni jezik. S tem sklepom je Svet potrdil odločitev mednarodne žirije, ki je prvo nagrado podelila temu projektu.

Sorodne teme

 • ECB je izbrala udeležence revizije za projekt »novogradnja ECB« Press release
 • Svet ECB sprejel odločitev o načrtu za novo stavbo ECB Press release