Надзорен съвет

Част от информацията, публикувана на тази страница, е непълна или неточна. В момента я актуализираме и скоро ще публикуваме коригирана версия.

Надзорният съвет провежда на всеки три седмици заседания, на които обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ. Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи
Членове на Надзорния съвет
Членове на ЕЦБ
Председател Andrea Enria CV
Заместник-председател свободна позиция
Представител на ЕЦБ свободна позиция
Представител на ЕЦБ свободна позиция
Представител на ЕЦБ свободна позиция
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен CV
Белгия Том Дешан (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Германия Феликс Хуфелд (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Йоахим Вюрмелинг (Deutsche Bundesbank)
Естония Килвар Кеслер (Finantsinspektsioon)
Мадис Мюлер (Eesti Pank)
Ирландия Ед Сайбли (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Гърция Илиас Пласковитис (Bank of Greece)
Испания Маргарита Делгадо (Banco de España)
Франция Дени Бо (Banque de France)
Италия Фабио Панета (Banca d’Italia)
Кипър свободна позиция (Central Bank of Cyprus)
Литва Витаутас Валвонис (Lietuvos bankas)
Латвия Петерс Путнинш (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Зоя Размуса (Latvijas Banka)
Люксембург Клод Вампах (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Ерик Кадилак (Banque centrale du Luxembourg)
Малта Катрин Галеа (Malta Financial Services Authority)
Оливър Бонело (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Нидерландия Франк Елдерсон (De Nederlandsche Bank)
Австрия Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Андреас Итнер (Oesterreichische Nationalbank)
Португалия Елиза Ферейра (Banco de Portugal)
Словения Примож Доленц (Banka Slovenije)
Словакия Владимир Дворжачек (Národná banka Slovenska)
Финландия Аннели Туоминен (Finanssivalvonta)
Мерви Тойванен (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Надзорен съвет (пълен състав, 21 февруари 2019 г.)

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • председател на Надзорния съвет
  • заместник-председател на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет
Председател на Надзорния съвет Андреа Енрия
Заместник-председател на Надзорния съвет Свободна позиция
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен
Франция Дени Бо (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Нидерландия Франк Елдерсон (De Nederlandsche Bank)
Люксембург Клод Вампах (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Австрия Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Словения Примож Доленц (Banka Slovenije)