Надзорен съвет

Надзорният съвет провежда на всеки три седмици заседания, на които обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ. Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи
Членове на Надзорния съвет
Членове на ЕЦБ
Председател Андреа Енрия Автобиография
Заместник-председател Свободна позиция
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен Автобиография
Встъпващ в длъжност представител на ЕЦБ Едуар Фернандез-Боло
Встъпващ в длъжност представител на ЕЦБШерщин аф Йокник
Встъпващ в длъжност представител на ЕЦБЕлизабет Маккол
Представители на националните надзорни органи
Белгия Том Дешан (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Германия Феликс Хуфелд (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Йоахим Вюрмелинг (Deutsche Bundesbank)
Естония Килвар Кеслер (Finantsinspektsioon)
Свободна позиция (Eesti Pank)
Ирландия Ед Сибли (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Гърция Илиас Пласковитис (Bank of Greece)
Испания Маргарита Делгадо (Banco de España)
Франция Дени Бо (Banque de France)
Италия Алесандра Перацели (Banca d’Italia)
Кипър Свободна позиция (Central Bank of Cyprus)
Литва Витаутас Валвонис (Lietuvos bankas)
Латвия Кристине Черная-Межмале (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Зоя Размуса (Latvijas Banka)
Люксембург Клод Вампах (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Ерик Кадилак (Banque centrale du Luxembourg)
Малта Катрин Галеа (Malta Financial Services Authority)
Оливър Бонело (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Нидерландия Франк Елдерсон (De Nederlandsche Bank)
Австрия Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht) 

Готфрид Хабер (Oesterreichische Nationalbank)
Португалия Елиза Ферейра (Banco de Portugal)
Словения Ирена Водопивец Жан (Banka Slovenije)
Словакия Владимир Дворжачек (Národná banka Slovenska)
Финландия Аннели Туоминен (Finanssivalvonta)
Пейви Тисари (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Надзорен съвет (пълен състав, 21 февруари 2019 г.)

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • председател на Надзорния съвет
  • заместник-председател на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет
Председател на Надзорния съвет Андреа Енрия
Заместник-председател на Надзорния съвет Свободна позиция
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен
Франция Дени Бо (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Нидерландия Франк Елдерсон (De Nederlandsche Bank)
Люксембург Клод Вампах (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Австрия Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Словения Ирена Водопивец Жан (Banka Slovenije)