European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорен съвет

Надзорният съвет провежда на всеки три седмици заседания, на които обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ. Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи

Членове на Надзорния съвет

Представители на ЕЦБ
Председател Андреа Енрия
Заместник-председател Франк Елдерсон
Представител на ЕЦБ Едуар Фернандез-Боло
Представител на ЕЦБ Шерщин аф Йокник
Представител на ЕЦБ Елизабет Маккол
Представител на ЕЦБ Аннели Туоминен
Представители на националните надзорни органи
Белгия Том Дешен (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
България Радослав Миленков (Българска народна банка)
Германия Марк Брансън (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Клаудия Бух (Deutsche Bundesbank)
Естония Килвар Кеслер (Finantsinspektsioon)
Вейко Тали (Eesti Pank)
Ирландия Шарън Донъри (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Гърция Илиас Пласковитис (Bank of Greece)
Испания Маргарита Делгадо (Banco de España)
Франция Дени Бо (Banque de France)
Хърватия Томислав Чорич (Hrvatska narodna banka)
Италия Алесандра Перацели (Banca d’Italia)
Кипър Йоргос Йоану (Central Bank of Cyprus)
Литва Симонас Крепща (Lietuvos bankas)
Латвия Санта Пургайле
Люксембург Клод Вампах (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Ерик Кадилак (Banque centrale du Luxembourg)
Малта Мишел Мици Буонтемпо (Malta Financial Services Authority)
Оливър Бонело (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Нидерландия Стивън Майор (De Nederlandsche Bank)
Австрия Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Готфрид Хабер (Österreichische Nationalbank)
Португалия Руи Пинто (Banco de Portugal)
Словения Примож Доленц (Banka Slovenije)
Словакия Владимир Дворжачек (Národná banka Slovenska)
Финландия Теро Куренмаа (Finanssivalvonta)
Пейви Тисари (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Надзорният съвет

(към 16 септември 2022 г.)

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • председателят на Надзорния съвет
  • заместник-председателят на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет

Председател на Надзорния съвет

Андреа Енрия

Заместник-председател на Надзорния съвет

Франк Елдерсон

Представител на ЕЦБ

Аннели Туоминен

Испания

Маргарита Делгадо (Banco de España)

Франция

Дени Бо (Banque de France)

Хърватия

Томислав Чорич (Hrvatska narodna banka)

Австрия

Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht)

Португалия

Руи Пинто (Banco de Portugal)

Всички страници в този раздел