Menu

Надзорен съвет

Надзорният съвет провежда на всеки три седмици заседания, на които обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ. Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи
Членове на Надзорния съвет
Членове на ЕЦБ
Председател Андреа Енрия Автобиография
Заместник-председател Ив Мерш Автобиография
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен Автобиография
Представител на ЕЦБ Едуар Фернандез-Боло Автобиография
Представител на ЕЦБШерщин аф Йокник Автобиография
Представител на ЕЦБЕлизабет Маккол Автобиография
Представители на националните надзорни органи
Белгия Том Дешан (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
България Радослав Миленков (Българска народна банка)
Германия Феликс Хуфелд (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Йоахим Вюрмелинг (Deutsche Bundesbank)
Естония Килвар Кеслер (Finantsinspektsioon)
свободна позиция (Eesti Pank)
Ирландия Ед Сибли (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Гърция Илиас Пласковитис (Bank of Greece)
Испания Маргарита Делгадо (Banco de España)
Франция Дени Бо (Banque de France)
Хърватия Мартина Дрвар (Hrvatska narodna banka)
Италия Алесандра Перацели (Banca d’Italia)
Кипър Ангелос Капатаис (Central Bank of Cyprus)
Литва Йекатерина Говина (Lietuvos bankas)
Латвия Кристине Черная-Межмале (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Марис Калис (Latvijas Banka)
Люксембург Клод Вампах (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Ерик Кадилак (Banque centrale du Luxembourg)
Малта  (Malta Financial Services Authority)
Оливър Бонело (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Нидерландия Франк Елдерсон (De Nederlandsche Bank)
Австрия Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht) 

Готфрид Хабер (Oesterreichische Nationalbank)
Португалия Ана Паула Сера (Banco de Portugal)
Словения Ирена Водопивец Жан (Banka Slovenije)
Словакия Владимир Дворжачек (Národná banka Slovenska)
Финландия Аннели Туоминен (Finanssivalvonta)
Пейви Тисари (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Надзорен съвет (пълен състав, 3 февруари 2020 г.)

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • председател на Надзорния съвет
  • заместник-председател на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет
Председател на Надзорния съвет Андреа Енрия
Заместник-председател на Надзорния съвет Ив Мерш
Представител на ЕЦБ Едуар Фернандез-Боло
Германия Феликс Хуфелд (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Испания Маргарита Делгадо (Banco de España)
Португалия Ана Паула Сера (Banco de Portugal)
Словакия Владимир Дворжачек (Národná banka Slovenska)
Финландия Аннели Туоминен (Finanssivalvonta)