Надзорен съвет

Надзорният съвет заседава два пъти месечно, за да обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ. Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи

Надзорният съвет (председател, заместник-председател и представители на ЕЦБ, 6 май 2015 г.)

Членове на Надзорния съвет
Членове на ЕЦБ
Председател Даниел Нуи CV
Заместник-председател Забине Лаутеншлегер CV
Представител на ЕЦБ Иняцио Анджелони CV
Представител на ЕЦБ свободна позиция
Представител на ЕЦБ свободна позиция
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен CV
Белгия Том Дешан (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Германия Феликс Хуфелд (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Андреас Домбрет (Deutsche Bundesbank)
Естония Килвар Кеслер (Finantsinspektsioon)
Мадис Мюлер (Eesti Pank)
Ирландия Ед Сайбли (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Гърция Илиас Пласковитис (Bank of Greece)
Испания Хавиер Алонсо (Banco de España)
Франция Дени Бо (Banque de France)
Италия Фабио Панета (Banca d’Italia)
Кипър Ягос Димитриу (Central Bank of Cyprus)
Литва Витаутас Валвонис (Lietuvos bankas)
Латвия Петерс Путнинш (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Зоя Размуса (Latvijas Banka)
Люксембург Клод Симон (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Норбер Гофине (Banque centrale du Luxembourg)
Малта Карол Габарета (Malta Financial Services Authority)
Оливър Бонело (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Нидерландия Ян Сайбранд (De Nederlandsche Bank)
Австрия Хелмут Етл (Finanzmarktaufsicht)
Андреас Итнер (Oesterreichische Nationalbank)
Португалия Елиза Ферейра (Banco de Portugal)
Словения Примож Доленц (Banka Slovenije)
Словакия Владимир Дворжачек (Národná banka Slovenska)
Финландия Аннели Туоминен (Finanssivalvonta)
Мерви Тойванен (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Supervisory Board - Group photo

Надзорният съвет (пълен състав, 9 март 2017 г.)

На предния ред (от ляво надясно): Робер Офел, Фабио Панета, Даниел Нуи, Забине Лаутеншлегер, Норбер Гофине, Аннели Туоминен, Сирил Ру, Матей Крумбергер (заместник на Станислава Задравец Каприроло) На средния ред (от ляво надясно): Матиас Деватрипонт, Елке Кьониг, Иняцио Анджелони, Джули Диксън, Василики Зака, Клод Симон, Ян Сайбранд, Сирка Хемелейнен, Мариано Ерера (заместник на Фернандо Рестой Лосано) На задния ред (от ляво надясно): Андреас Итнер, Владимир Дворжачек, Карол Габарета, Зоя Размуса, Кристапс Закулис, Ягос Димитриу, Килвар Кеслер, Хелмут Етл, Антонио Варела, Александър Демарко

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • председател на Надзорния съвет
  • заместник-председател на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет
Председател на Надзорния съвет Даниел Нуи
Заместник-председател на Надзорния съвет Забине Лаутеншлегер
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен
Франция Дени Бо (Banque de France)
Испания Хавиер Алонсо (Banco de España)
Финландия Аннели Туоминен (Finanssivalvonta)
Белгия Том Дешан (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Литва Витаутас Валвонис (Lietuvos bankas)