Valvontaelin

Kahdesti kuukaudessa kokoontuva valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Se esittää päätösluonnoksia EKP:n neuvostolle. Päätökset tehdään noudattaen vastustamattajättämismenettelyä.

EKP:n neuvosto

Kokoonpano

  • puheenjohtaja (viisivuotinen toimikausi, jota ei voida uusia)
  • varapuheenjohtaja (EKP:n johtokunnan jäsen)
  • neljä EKP:n edustajaa
  • kansallisten valvontaviranomaisten edustajat

Valvontaelin (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja EKP:n edustajat 6.5.2015)

Valvontaelimen jäsenet
EKP:n edustajat
Puheenjohtaja Danièle Nouy CV
Varapuheenjohtaja Sabine Lautenschläger CV
EKP:n edustaja Ignazio Angeloni CV
EKP:n edustaja Luc Coene (tammikuuhun 2017 asti) CV
EKP:n edustaja Julie Dickson CV
EKP:n edustaja Pentti Hakkarainen (helmikuusta 2017 alkaen) CV
Kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Belgia Mathias Dewatripont (Belgian keskuspankki)
Saksa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Saksan keskuspankki)
Viro Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Viron keskuspankki)
Irlanti Cyril Roux (Irlannin keskuspankki)
Kreikka Ilias Plaskovitis (Kreikan keskuspankki)
Espanja Javier Alonso (Espanjan keskuspankki)
Ranska Robert Ophèle (Ranskan keskuspankki)
Italia Fabio Panetta (Italian keskuspankki)
Kypros Yiangos Demetriou (Kyproksen keskuspankki)
Liettua Ingrida Šimonytė (Liettuan keskuspankki)
Latvia Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija),
Zoja Razmusa (Latvian keskuspankki)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier),
Norbert Goffinet (Luxemburgin keskuspankki)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority),
Alexander Demarco (Maltan keskuspankki)
Alankomaat Jan Sijbrand (Alankomaiden keskuspankki)
Itävalta Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht),
Andreas Ittner (Itävallan keskuspankki)
Portugali Elisa Ferreira (Portugalin keskuspankki)
Slovenia Marko Bošnjak (Slovenian keskuspankki)
Slovakia Vladimír Dvořáček (Slovakian keskuspankki)
Suomi Anneli Tuominen (Finanssivalvonta),
Jouni Timonen (Suomen Pankki)

Jos kansallisena valvontaviranomaisena toimii jokin muu kuin kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja voi olla mukana valvontaelimessä kansallisen valvontaviranomaisen edustajan ohella. Tällöin kunkin maan edustajilla on äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.

Valvontaelin (täysi kokoonpano 2.12.2014)

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.

Kokoonpano

  • valvontaelimen puheenjohtaja
  • valvontaelimen varapuheenjohtaja
  • EKP:n edustaja
  • viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa

Valvontaelin nimittää kansallisten valvontaviranomaisten edustajat vuodeksi. Käytössä olevan vuorottelujärjestelmän tarkoitus on taata kaikille maille tasapuolinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Ohjauskomitean jäsenet
Valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy
Valvontaelimen varapuheenjohtaja Sabine Lautenschläger
EKP:n edustaja Ignazio Angeloni
Saksa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Alankomaat Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Itävalta Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Portugali Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Latvia Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)