Menu

Valvontaelin

Kolmen viikon välein kokoontuva valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Se esittää EKP:n neuvostolle päätösluonnoksia, jotka hyväksytään noudattaen ns. vastustamattajättämismenettelyä.

EKP:n neuvosto

Kokoonpano

  • puheenjohtaja (viisivuotinen toimikausi, jota ei voida uusia)
  • varapuheenjohtaja (EKP:n johtokunnan jäsen)
  • neljä EKP:n edustajaa
  • kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Valvontaelimen jäsenet
EKP:n edustajat
Puheenjohtaja Andrea Enria (ansioluettelo)
Varapuheenjohtaja Yves Mersch (ansioluettelo)
EKP:n edustaja Pentti Hakkarainen (ansioluettelo)
EKP:n edustaja Edouard Fernandez-Bollo (ansioluettelo)
EKP:n edustajaKerstin af Jochnick (ansioluettelo)
EKP:n edustajaElizabeth McCaul ansioluettelo
Kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Saksa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Viro Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Maive Rute (Eesti Pank)
Irlanti Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Kreikka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Espanja Margarita Delgado (Banco de España)
Ranska Denis Beau (Banque de France)
Italia Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Kypros Toistaiseksi nimittämättä (Central Bank of Cyprus)
Liettua Jekaterina Govina (Lietuvos bankas)
Latvia Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) 
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Cuschieri (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Alankomaat Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Itävalta Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugali Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovakia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Suomi Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki)

Jos kansallisena valvontaviranomaisena toimii jokin muu kuin kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja voi olla mukana valvontaelimessä kansallisen valvontaviranomaisen edustajan ohella. Tällöin kunkin maan edustajilla on äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.

Valvontaelin (täysi kokoonpano 3.2.2020)

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.

Kokoonpano

  • valvontaelimen puheenjohtaja
  • valvontaelimen varapuheenjohtaja
  • yksi EKP:n edustaja
  • viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa

Valvontaelin nimittää kansallisten valvontaviranomaisten edustajat vuodeksi. Käytössä olevan vuorottelujärjestelmän tarkoitus on taata kaikille maille tasapuolinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Ohjauskomitean jäsenet
Valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria
Valvontaelimen varapuheenjohtaja Yves Mersch
EKP:n edustaja Edouard Fernandez-Bollo
Saksa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Espanja Margarita Delgado (Banco de España)
Portugali Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovakia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Suomi Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)