Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontaelin

Kolmen viikon välein kokoontuva valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Se esittää EKP:n neuvostolle päätösluonnoksia, jotka hyväksytään noudattaen ns. vastustamattajättämismenettelyä.

EKP:n neuvosto

Kokoonpano

  • puheenjohtaja (viisivuotinen toimikausi, jota ei voida uusia)
  • varapuheenjohtaja (EKP:n johtokunnan jäsen)
  • neljä EKP:n edustajaa
  • kansallisten valvontaviranomaisten edustajat

Valvontaelimen jäsenet

EKP:n edustajat
Puheenjohtaja Andrea Enria
Varapuheenjohtaja Frank Elderson
EKP:n edustaja Pentti Hakkarainen
EKP:n edustaja Edouard Fernandez-Bollo
EKP:n edustaja Kerstin af Jochnick
EKP:n edustaja Elizabeth McCaul
Kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Saksa Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Viro Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irlanti Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Kreikka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Espanja Margarita Delgado (Banco de España)
Ranska Denis Beau (Banque de France)
Croatia Renata Samodol (Hrvatska narodna banka)
Italia Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Kypros George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Liettua Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Latvia Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Gavin (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Alankomaat Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Itävalta Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugali Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovakia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Suomi Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki)

Jos kansallisena valvontaviranomaisena toimii jokin muu kuin kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja voi olla mukana valvontaelimessä kansallisen valvontaviranomaisen edustajan ohella. Tällöin kunkin maan edustajilla on äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.

Valvontaelin

(täysi kokoonpano 3.2.2020)

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.

Kokoonpano

  • valvontaelimen puheenjohtaja
  • valvontaelimen varapuheenjohtaja
  • yksi EKP:n edustaja
  • viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa

Valvontaelin nimittää kansallisten valvontaviranomaisten edustajat vuodeksi. Käytössä olevan vuorottelujärjestelmän tarkoitus on taata kaikille maille tasapuolinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Ohjauskomitean jäsenet

valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria
valvontaelimen varapuheenjohtaja Frank Elderson
EKP:n edustaja Kerstin af Jochnick
Belgia Tom Dechaene (Belgian keskuspankki)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian keskuspankki)
Irlanti Ed Sibley (Irlannin keskuspankki)
Ranska Denis Beau (Ranskan keskuspankki)
Italia Alessandra Perrazzelli (Italian keskuspankki)

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut