Valvontaelin

Kahdesti kuukaudessa kokoontuva valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Se esittää päätösluonnoksia EKP:n neuvostolle. Päätökset tehdään noudattaen vastustamattajättämismenettelyä.

EKP:n neuvosto

Kokoonpano

  • puheenjohtaja (viisivuotinen toimikausi, jota ei voida uusia)
  • varapuheenjohtaja (EKP:n johtokunnan jäsen)
  • neljä EKP:n edustajaa
  • kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Valvontaelimen jäsenet
EKP:n edustajat
Puheenjohtaja Andrea Enria CV
Varapuheenjohtaja Toistaiseksi nimittämättä
EKP:n edustaja Ignazio Angeloni CV
EKP:n edustaja Toistaiseksi nimittämättä
EKP:n edustaja Toistaiseksi nimittämättä
EKP:n edustaja Pentti Hakkarainen CV
Kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Belgia Tom Dechaene (Belgian keskuspankki)
Saksa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Saksan keskuspankki)
Viro Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Viron keskuspankki)
Irlanti Ed Sibley (Irlannin keskuspankki)
Kreikka Ilias Plaskovitis (Kreikan keskuspankki)
Espanja Margarita Delgado (Espanjan keskuspankki)
Ranska Denis Beau (Ranskan keskuspankki)
Italia Fabio Panetta (Italian keskuspankki)
Kypros Yiangos Demetriou (Kyproksen keskuspankki)
Liettua Vytautas Valvonis (Liettuan keskuspankki)
Latvia Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija),
Zoja Razmusa (Latvian keskuspankki)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier),
Eric Cadilhac (Luxemburgin keskuspankki)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority),
Oliver Bonello (Maltan keskuspankki)
Alankomaat Frank Elderson (Alankomaiden keskuspankki)
Itävalta Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht),
Andreas Ittner (Itävallan keskuspankki)
Portugali Elisa Ferreira (Portugalin keskuspankki)
Slovenia Primož Dolenc (Slovenian keskuspankki)
Slovakia Vladimír Dvořáček (Slovakian keskuspankki)
Suomi Anneli Tuominen (Finanssivalvonta),
Mervi Toivanen (Suomen Pankki)

Jos kansallisena valvontaviranomaisena toimii jokin muu kuin kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja voi olla mukana valvontaelimessä kansallisen valvontaviranomaisen edustajan ohella. Tällöin kunkin maan edustajilla on äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.

Valvontaelin (täysi kokoonpano 22.2.2018)

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.

Kokoonpano

  • valvontaelimen puheenjohtaja
  • valvontaelimen varapuheenjohtaja
  • EKP:n edustaja
  • viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa

Valvontaelin nimittää kansallisten valvontaviranomaisten edustajat vuodeksi. Käytössä olevan vuorottelujärjestelmän tarkoitus on taata kaikille maille tasapuolinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Ohjauskomitean jäsenet
Valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria
Valvontaelimen varapuheenjohtaja Toistaiseksi nimittämättä
EKP:n edustaja Pentti Hakkarainen
Saksa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italia Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Kreikka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Irlanti Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)