European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontaelin

Kolmen viikon välein kokoontuva valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Se esittää EKP:n neuvostolle päätösluonnoksia, jotka hyväksytään noudattaen ns. vastustamattajättämismenettelyä.

EKP:n neuvosto

Kokoonpano

  • puheenjohtaja (viisivuotinen toimikausi, jota ei voida uusia)
  • varapuheenjohtaja (EKP:n johtokunnan jäsen)
  • neljä EKP:n edustajaa
  • kansallisten valvontaviranomaisten edustajat

Valvontaelimen jäsenet

EKP:n edustajat
Puheenjohtaja Andrea Enria
Varapuheenjohtaja Frank Elderson
EKP:n edustaja Edouard Fernandez-Bollo
EKP:n edustaja Kerstin af Jochnick
EKP:n edustaja Elizabeth McCaul
EKP:n edustaja Anneli Tuominen
Kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Belgia Tom Dechaene (Belgian keskuspankki)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian keskuspankki)
Saksa Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Saksan keskuspankki)
Viro Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Viron keskuspankki)
Irlanti Sharon Donnery 
Kreikka Ilias Plaskovitis (Kreikan keskuspankki)
Espanja Margarita Delgado (Espanjan keskuspankki)
Ranska Denis Beau (Ranskan keskuspankki)
Kroatia Tomislav Ćorić (Kroatian keskuspankki)
Italia Alessandra Perrazzelli (Italian keskuspankki)
Kypros George Ioannou (Kyproksen keskuspankki)
Liettua Simonas Krėpšta (Liettuan keskuspankki)
Latvia Santa Purgaile (Latvian keskuspankki)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Luxemburgin keskuspankki)
Malta  (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Maltan keskuspankki)
Alankomaat Steven Maijoor (Alankomaiden keskuspankki)
Itävalta Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Itävallan keskuspankki)
Portugali Rui Pinto (Portugalin keskuspankki)
Slovenia Primož Dolenc (Slovenian keskuspankki)
Slovakia Vladimír Dvořáček (Slovakian keskuspankki)
Suomi Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki)

Jos kansallisena valvontaviranomaisena toimii jokin muu kuin kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja voi olla mukana valvontaelimessä kansallisen valvontaviranomaisen edustajan ohella. Tällöin kunkin maan edustajilla on äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.

Valvontaelin

(16.9.2022)

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.

Kokoonpano

  • valvontaelimen puheenjohtaja
  • valvontaelimen varapuheenjohtaja
  • yksi EKP:n edustaja
  • viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa

Valvontaelin nimittää kansallisten valvontaviranomaisten edustajat vuodeksi. Käytössä olevan vuorottelujärjestelmän tarkoitus on taata kaikille maille tasapuolinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Ohjauskomitean jäsenet

Valvontaelimen puheenjohtaja

Andrea Enria

Valvontaelimen varapuheenjohtaja

Frank Elderson

EKP:n edustaja

Elizabeth McCaul

Viro

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)

Saksa

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Kreikka

Ilias Plaskovitis (Kreikan keskuspankki)

Luxemburg

Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Alankomaat

Steven Maijoor (Alankomaiden keskuspankki)

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut