Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε τρεις εβδομάδες για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Προτείνει σχέδια αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Σύνθεση

  • Πρόεδρος (πενταετής θητεία, μη ανανεώσιμη)
  • Αντιπρόεδρος (επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
  • Τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ
  • Εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου

Μέλη της ΕΚΤ
Πρόεδρος Andrea Enria
Αντιπρόεδρος Frank Elderson
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Pentti Hakkarainen
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Edouard Fernandez-Bollo
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Kerstin af Jochnick
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Elizabeth McCaul
Εκπρόσωποι των εθνικών αρχών
Βέλγιο Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Γερμανία Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Εσθονία Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Ιρλανδία Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Ελλάδα Ηλίας Πλασκοβίτης (Τράπεζα της Ελλάδος)
Ισπανία Margarita Delgado (Banco de España)
Γαλλία Denis Beau (Banque de France)
Croatia Renata Samodol (Hrvatska narodna banka)
Ιταλία Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Κύπρος George Ioannou (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)
Λιθουανία Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Λεττονία Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Λουξεµβούργο Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Μάλτα Joseph Gavin (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Κάτω Χώρες Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Αυστρία Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Πορτογαλία Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Σλοβενία Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Σλοβακία Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Φινλανδία Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Εάν η εθνική εποπτική αρχή που έχει οριστεί από κράτος μέλος δεν είναι εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ), ο εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της αντίστοιχης ΕθνΚΤ. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκπρόσωποι θα διαθέτουν από κοινού μία ψήφο για τους σκοπούς της ψηφοφορίας.

Εποπτικό Συμβούλιο

(σε πλήρη σύνθεση, στις 3 Φεβρουαρίου 2020)

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του.

Σύνθεση

  • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ
  • Πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Οι πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για ένα έτος βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής που διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των χωρών.

Μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Andrea Enria
Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Frank Elderson
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Kerstin af Jochnick
Belgium Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)
Ireland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
France Denis Beau (Banque de France)
Italy Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα