Tilsynsrådet

Nogle af oplysningerne på denne side er ufuldstændige/upræcise. Vi arbejder for øjeblikket på en opdateret version, som snart vil blive offentliggjort.

Tilsynsrådet mødes hver tredje uge for at drøfte, planlægge og udføre ECB's tilsynsopgaver. Det stiller forslag om udkast til afgørelse til Styrelsesrådet i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

ECB's styrelsesråd

Sammensætning

  • Formand (udnævnt for en periode på fem år, der ikke kan fornys)
  • Næstformand (valgt blandt medlemmerne af ECB's direktion)
  • fire ECB-repræsentanter
  • repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder
Tilsynsrådets medlemmer
ECB-medlemmer
Formand Andrea Enria CV
Næstformand Ledig post
ECB-repræsentant Ledig post
ECB-repræsentant Ledig post
ECB-repræsentant Ledig post
ECB-repræsentant Pentti Hakkarainen CV
Repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grækenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanien Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrig Denis Beau (Banque de France)
Italien Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cypern Ledig post (Central Bank of Cyprus)
Litauen Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Letland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxembourg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Holland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Østrig Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenien Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakiet Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Hvis den nationale tilsynsmyndighed, som er udpeget af den deltagende medlemsstat, ikke er en national centralbank, kan repræsentanten for den kompetente myndighed ledsages af en repræsentant fra den nationale centralbank. I så fald betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med afstemningsproceduren.

Tilsynsrådet (i sin fulde sammensætning, 21. februar 2019)

Styringsudvalget

Styringsudvalget støtter Tilsynsrådet i dets aktiviteter og forbereder dets møder.

Sammensætning

  • Tilsynsrådets formand
  • Tilsynsrådets næstformand
  • én ECB-repræsentant
  • fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

De fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder udnævnes af Tilsynsrådet for ét år på grundlag af et rotationssystem, der sikrer en retfærdig landerepræsentation.

Styringsudvalgets medlemmer
Tilsynsrådets formand Andrea Enria
Tilsynsrådets næstformand Ledig post
ECB-repræsentant Pentti Hakkarainen
Frankrig Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Holland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luxembourg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Østrig Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenien Primož Dolenc (Banka Slovenije)