SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsrådet

Tilsynsrådet mødes hver tredje uge for at drøfte, planlægge og udføre ECB's tilsynsopgaver. Det stiller forslag til Styrelsesrådet om udkast til afgørelser i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

ECB's styrelsesråd

Sammensætning

  • Formand (udnævnt for en periode på fem år, der ikke kan fornys)
  • Næstformand (valgt blandt medlemmerne af ECB's direktion)
  • fire ECB-repræsentanter
  • repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

Tilsynsrådets medlemmer

ECB-medlemmer
Formand Andrea Enria
Næstformand Frank Elderson
ECB-repræsentant Pentti Hakkarainen
ECB-repræsentant Edouard Fernandez-Bollo
ECB-repræsentant Kerstin af Jochnick
ECB-repræsentant Elizabeth McCaul
Repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irland Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)
Grækenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanien Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrig Denis Beau (Banque de France)
Italien Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cypern Ubesat (Central Bank of Cyprus)
Litauen Jekaterina Govina (Lietuvos bankas)
Letland Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luxembourg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Μalta Joseph Cuschieri (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta)
Holland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Østrig Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovenien Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovakiet Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Hvis den nationale tilsynsmyndighed, som er udpeget af en deltagende medlemsstat, ikke er en national centralbank, kan repræsentanten for den kompetente myndighed ledsages af en repræsentant fra den nationale centralbank. I så fald betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med afstemningsproceduren.

Tilsynsrådet

(i sin fulde sammensætning, 3. februar 2020)

Styringsudvalget

Styringsudvalget understøtter Tilsynsrådets aktiviteter og forbereder dets møder.

Sammensætning

  • Tilsynsrådets formand
  • Tilsynsrådets næstformand
  • én ECB-repræsentant
  • fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

De fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder udnævnes af Tilsynsrådet for ét år på grundlag af et rotationssystem, der sikrer en retfærdig landerepræsentation.

Styringsudvalgets medlemmer

Tilsynsrådets formand Andrea Enria
Tilsynsrådets næstformand Frank Elderson
ECB-repræsentant Edouard Fernandez-Bollo
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Spanien Margarita Delgado (Banco de España)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovakiet Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)

Alle sider i dette afsnit