Tilsynsrådet

Tilsynsrådet mødes to gange om måneden for at drøfte, planlægge og udføre ECB's tilsynsopgaver. Det stiller forslag om udkast til afgørelse til Styrelsesrådet i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

ECB's styrelsesråd

Sammensætning

  • Formand (udnævnt for en periode på fem år, der ikke kan fornys)
  • Næstformand (valgt blandt medlemmerne af ECB's direktion)
  • fire ECB-repræsentanter
  • repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

Supervisory Board (Chair, Vice-Chair and ECB representatives, as at 6 May 2015)

Tilsynsrådets medlemmer
ECB-medlemmer
Formand Danièle Nouy CV
Næstformand Sabine Lautenschläger CV
ECB-repræsentant Ignazio Angeloni CV
ECB-repræsentant Luc Coene CV
ECB-repræsentant Julie Dickson CV
ECB-repræsentant
Repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder
Belgien Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irland Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grækenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanien Fernando Restoy Lozano (Banco de España)
Frankrig Robert Ophèle (Banque de France)
Italien Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cypern Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litauen Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas)
Letland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxembourg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Holland Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Østrig Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenien Marko Bošnjak (Banka Slovenije)
Slovakiet Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Jouni Timonen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Hvis den nationale tilsynsmyndighed, som er udpeget af den deltagende medlemsstat, ikke er en national centralbank, kan repræsentanten for den kompetente myndighed ledsages af en repræsentant fra den nationale centralbank. I så fald betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med afstemningsproceduren.

Supervisory Board - Group photo

Tilsynsrådet (full composition, as at 2 December 2014)

Forreste række (fra venstre mod højre): Robert Ophèle, Fabio Panetta, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Norbert Goffinet, Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej Krumberger (suppleant for Stanislava Zadravec Caprirolo). Midterste række (fra venstre mod højre): Mathias Dewatripont, Elke König, Ignazio Angeloni, Julie Dickson, Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan Sijbrand, Sirkka Hämäläinen, Mariano Herrera (suppleant for Fernando Restoy Lozano). Bagerste række (fra venstre mod højre): Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, Karol Gabarretta, Zoja Razmusa, Kristaps Zakulis, Yiangos Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut Ettl, António Varela, Alexander Demarco.

Styringsudvalget

Styringsudvalget støtter Tilsynsrådet i dets aktiviteter og forbereder dets møder.

Sammensætning

  • Tilsynsrådets formand
  • Tilsynsrådets næstformand
  • én ECB-repræsentant
  • fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

De fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder udnævnes af Tilsynsrådet for ét år på grundlag af et rotationssystem, der sikrer en retfærdig landerepræsentation.

Styringsudvalgets medlemmer
Tilsynsrådets formand Danièle Nouy
Tilsynsrådets næstformand Sabine Lautenschläger
ECB-repræsentant Ignazio Angeloni
Frankrig Robert Ophèle (Banque de France)
Irland Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Italien Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cypern Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Luxembourg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier / Luxembourg)