Tilsynsrådet

Tilsynsrådet mødes to gange om måneden for at drøfte, planlægge og udføre ECB's tilsynsopgaver. Det stiller forslag om udkast til afgørelse til Styrelsesrådet i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

ECB's styrelsesråd

Sammensætning

  • Formand (udnævnt for en periode på fem år, der ikke kan fornys)
  • Næstformand (valgt blandt medlemmerne af ECB's direktion)
  • fire ECB-repræsentanter
  • repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder
Tilsynsrådets medlemmer
ECB-medlemmer
Formand Danièle Nouy CV
Næstformand Sabine Lautenschläger CV
ECB-repræsentant Ignazio Angeloni CV
ECB-repræsentant ledig post
ECB-repræsentant ledig post
ECB-repræsentant Pentti Hakkarainen CV
Repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grækenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanien Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrig Denis Beau (Banque de France)
Italien Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cypern Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litauen Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Letland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxembourg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Holland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Østrig Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenien Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakiet Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Hvis den nationale tilsynsmyndighed, som er udpeget af den deltagende medlemsstat, ikke er en national centralbank, kan repræsentanten for den kompetente myndighed ledsages af en repræsentant fra den nationale centralbank. I så fald betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med afstemningsproceduren.

Tilsynsrådet (i sin fulde sammensætning, 22. februar 2018)

Styringsudvalget

Styringsudvalget støtter Tilsynsrådet i dets aktiviteter og forbereder dets møder.

Sammensætning

  • Tilsynsrådets formand
  • Tilsynsrådets næstformand
  • én ECB-repræsentant
  • fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

De fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder udnævnes af Tilsynsrådet for ét år på grundlag af et rotationssystem, der sikrer en retfærdig landerepræsentation.

Styringsudvalgets medlemmer
Tilsynsrådets formand Danièle Nouy
Tilsynsrådets næstformand Sabine Lautenschläger
ECB-repræsentant Pentti Hakkarainen
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italien Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Grækenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Irland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)