European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se svaka tri tjedna radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja. Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Članovi Nadzornog odbora

Članovi ESB-a
predsjednik Andrea Enria
potpredsjednik Frank Elderson
predstavnik ESB-a Edouard Fernandez-Bollo
predstavnica ESB-a Kerstin af Jochnick
predstavnica ESB-a Elizabeth McCaul
predstavnica ESB-a Anneli Tuominen
Predstavnici nacionalnih nadzornih tijela
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Njemačka Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irska  (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Grčka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španjolska Margarita Delgado (Banco de España)
Francuska Denis Beau (Banque de France)
Croatia Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cipar George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litva Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Latvija Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Gavin (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemska Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovenija Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovačka Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finska Jyri Helenius (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Nadzorni odbor

(u punom sastavu, 3. veljače 2020.)

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost zemalja.

Članovi Upravljačkog odbora

predsjednik Nadzornog odbora Andrea Enria
potpredsjednik Nadzornog odbora Frank Elderson
predstavnik ESB-a Kerstin af Jochnick
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bugarska Radoslav Milenkov (Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka))
Irska  (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Francuska Denis Beau (Banque de France)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Sve stranice u ovom odjeljku