Menu

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se svaka tri tjedna radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja. Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela
Članovi Nadzornog odbora
Članovi ESB-a
predsjednik Andrea Enria životopis
potpredsjednik Yves Mersch životopis
predstavnik ESB-a Pentti Hakkarainen životopis
predstavnik ESB-a Edouard Fernandez-Bollo životopis
predstavnica ESB-aKerstin af Jochnick životopis
predstavnica ESB-aElizabeth McCaul životopis
Predstavnici nacionalnih nadzornih tijela
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bugarska Radoslav Milenkov (Българска народна банка / Bugarska nacionalna banka)
Njemačka Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Mjesto nije popunjeno. (Eesti Pank)
Irska Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Grčka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španjolska Margarita Delgado (Banco de España)
Francuska Denis Beau (Banque de France)
Hrvatska Martina Drvar (Hrvatska narodna banka)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cipar Angelos Kapatais (Central Bank of Cyprus)
Litva Jekaterina Govina (Lietuvos bankas)
Latvija Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta  (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemska Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovenija Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovačka Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finska Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Nadzorni odbor (u punom sastavu, 3. veljače 2020.)

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost država.

Članovi Upravljačkog odbora
predsjednik Nadzornog odbora Andrea Enria
potpredsjednik Nadzornog odbora Yves Mersch
predstavnik ESB-a Edouard Fernandez-Bollo
Njemačka Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Španjolska Margarita Delgado (Banco de España)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovačka Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finska Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)