Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se dvaput mjesečno radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja. On Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav:

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.
Članovi Nadzornog odbora
Članovi ESB-a
Predsjednica Danièle Nouy životopis
Potpredsjednica Sabine Lautenschläger životopis
Predstavnik ESB‑a Ignazio Angeloni životopis
Predstavnik ESB‑a slobodno mjesto
Predstavnik ESB‑a slobodno mjesto
Predstavnik ESB‑a Pentti Hakkarainen životopis
Predstavnici nacionalnih nadzornih tijela
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Njemačka Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irska Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Grčka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španjolska Margarita Delgado (Banco de España)
Francuska Denis Beau (Banque de France)
Italija Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cipar Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nizozemska Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenija Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovačka Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finska Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Nadzorni odbor (u punom sastavu, 22. veljače 2018)

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav:

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost zemalja.

Članovi Upravljačkog odbora
predsjednica Nadzornog odbora Danièle Nouy
potpredsjednica Nadzornog odbora Sabine Lautenschläger
predstavnik ESB‑a Pentti Hakkarainen
Njemačka Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italija Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Grčka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Irska Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)