Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se dvaput mjesečno radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja. On Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav:

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor (predsjednica, potpredsjednica i predstavnici ESB‑a, 6. svibnja 2015.)

Članovi Nadzornog odbora
Članovi ESB-a
Predsjednica Danièle Nouy životopis
Potpredsjednica Sabine Lautenschläger životopis
Predstavnik ESB‑a Ignazio Angeloni životopis
Predstavnik ESB‑a Luc Coene (do siječnja 2017.) životopis
Predstavnca ESB‑a Julie Dickson životopis
Predstavnik ESB‑a Pentti Hakkarainen (od veljače 2017.) životopis
Predstavnici nacionalnih nadzornih tijela
Belgija Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Njemačka Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estonija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irska Cyril Roux (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Grčka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španjolska Javier Alonso (Banco de España)
Francuska Robert Ophèle (Banque de France)
Italija Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cipar Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litva Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nizozemska Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenija Marko Bošnjak (Banka Slovenije)
Slovačka Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finska Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Jouni Timonen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Nadzorni odbor (u punom sastavu, 2. prosinca 2014.)

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav:

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost zemalja.

Članovi Upravljačkog odbora
Predsjednica Nadzornog odbora Danièle Nouy
Potpredsjednica Nadzornog odbora Sabine Lautenschläger
Predstavnik ESB‑a Ignazio Angeloni
Njemačka Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Nizozemska Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)