European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rada dohledu

Rada dohledu zasedá jednou za tři týdny s cílem projednávat, plánovat a plnit úkoly ECB týkající se dohledu. Předkládá Radě guvernérů návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu

Členové Rady dohledu

Členové za ECB
Předseda Andrea Enria
Místopředseda Frank Elderson
Zástupce ECB Edouard Fernandez-Bollo
Zástupkyně ECB Kerstin af Jochnick
Zástupkyně ECB Elizabeth McCaul
Zástupkyně ECB Anneli Tuominen
Zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bulharsko Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Německo Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon), Veiko Tali (Eesti Pank)
Irsko Sharon Donnery (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Řecko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španělsko Margarita Delgado (Banco de España)
Francie Denis Beau (Banque de France)
Chorvatsko Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Itálie Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Kypr George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litva Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Santa Purgaile (Latvijas Banka)
Lucembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta   (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemsko Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Rakousko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Rui Pinto (Banco de Portugal)
Slovinsko Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může být zástupce příslušného orgánu doprovázen jejím zástupcem. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Rada dohledu

(k 16. září 2022)

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předseda Rady dohledu
  • místopředseda Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jmenuje Rada dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové Řídicího výboru

Předseda Rady dohledu

Andrea Enria

Místopředseda Rady dohledu

Frank Elderson

Zástupce ECB

Elizabeth McCaul

Estonsko

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)

Německo

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Řecko

Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)

Lucembursko

Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Nizozemsko

Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)

Všechny stránky v této části