Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rada dohledu

Rada dohledu zasedá jednou za tři týdny s cílem projednávat, plánovat a plnit úkoly ECB týkající se dohledu. Předkládá Radě guvernérů návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu

Členové Rady dohledu

Členové za ECB
Předseda Andrea Enria
Místopředseda Frank Elderson
Zástupce ECB Pentti Hakkarainen
Zástupce ECB Edouard Fernandez-Bollo
Zástupkyně ECB Kerstin af Jochnicková
Zástupkyně ECB Elizabeth McCaulová
Zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon), Veiko Tali (Eesti Pank)
Irsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Řecko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španělsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francie Denis Beau (Banque de France)
Itálie Alessandra Perrazzelliová (Banca d’Italia)
Kypr místo neobsazeno (Central Bank of Cyprus)
Litva Jekaterina Govinová (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Kristīne Černaja-Mežmalová (Finanšu un kapitāla tirgus komisija), Māris Kālis (Latvijas Banka)
Lucembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Cuschieri (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Rakousko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Ana Paula Serrová (Banco de Portugal)
Slovinsko Irena Vodopivcová Jeanová (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Päivi Tissariová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může být zástupce příslušného orgánu doprovázen jejím zástupcem. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Rada dohledu

(v plném složení, 3. února 2020)

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předseda Rady dohledu
  • místopředseda Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jmenuje Rada dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové Řídicího výboru

Předseda Rady dohledu Andrea Enria
Místopředseda Rady dohledu Frank Elderson
Zástupce ECB Edouard Fernandez-Bollo
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Španělsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Portugalsko Ana Paula Serrová (Banco de Portugal)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)

Všechny stránky v této části