Rada dohledu

Rada dohledu zasedá dvakrát za měsíc s cílem projednávat, plánovat a plnit úkoly ECB týkající se dohledu. Předkládá Radě guvernérů návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu

Rada dohledu (předsedkyně, místopředsedkyně a zástupci ECB, k 6. květnu 2015)

Členové Rady dohledu
Členové zastupující ECB
Předsedkyně Danièle Nouyová Životopis
Místopředsedkyně Sabine Lautenschlägerová Životopis
Zástupce ECB Ignazio Angeloni Životopis
Zástupce ECB funkce neobsazena
Zástupkyně ECB Zástupce ECB funkce neobsazena
Zástupce ECB Pentti Hakkarainen Životopis
Zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estonsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon), Madis Müller (Eesti Pank)
Irsko Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Řecko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španělsko Javier Alonso (Banco de España)
Francie Denis Beau (Banque de France)
Itálie Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Kypr Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusová (Latvijas Banka)
Lucembursko Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemsko Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Rakousko Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Elisa Ferreirová (Banco de Portugal)
Slovinsko Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanenová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může být zástupce příslušného orgánu doprovázen jejím zástupcem. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Supervisory Board - Group photo

Rada dohledu (v plném složení, k 9. březnu 2017)

Přední řada (zleva): Robert Ophèle, Fabio Panetta, Danièle Nouyová, Sabine Lautenschlägerová, Norbert Goffinet, Anneli Tuominenová, Cyril Roux, Matej Krumberger (náhradník za členku Stanislavu Zadravecovou Caprirolovou) Prostřední řada (zleva): Mathias Dewatripont, Elke Königová, Ignazio Angeloni, Julie Dicksonová, Vassiliki Zakková, Claude Simon, Jan Sijbrand, Sirkka Hämäläinenová, Mariano Herrera (náhradník za člena Fernanda Restoye Lozana) Zadní řada (zleva): Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, Karol Gabarretta, Zoja Razmusová, Kristaps Zakulis, Yiangos Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut Ettl, António Varela, Alexander Demarco

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předsedkyně Rady dohledu
  • místopředsedkyně Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu je jmenováno Radou dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové Řídicího výboru
předsedkyně Rady dohledu Danièle Nouyová
místopředsedkyně Rady dohledu Sabine Lautenschlägerová
zástupce ECB Pentti Hakkarainen
Francie Denis Beau (Banque de France)
Španělsko Javier Alonso (Banco de España)
Finsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Litva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)