Menu

Rada dohledu

Rada dohledu zasedá jednou za tři týdny s cílem projednávat, plánovat a plnit úkoly ECB týkající se dohledu. Předkládá Radě guvernérů návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Členové Rady dohledu
Členové za ECB
Předseda Andrea Enria Životopis
Místopředseda Yves Mersch Životopis
Zástupce ECB Pentti Hakkarainen Životopis
Zástupce ECB Edouard Fernandez-Bollo Životopis
Zástupkyně ECBKerstin af Jochnicková Životopis
Zástupkyně ECBElizabeth McCaulová Životopis
Zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bulharsko Radoslav Milenkov (Bulharská národní banka)
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonsko

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon),
místo neobsazeno (Eesti Pank)

Irsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Řecko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španělsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francie Denis Beau (Banque de France)
Chorvatsko Martina Drvarová (Hrvatska narodna banka)
Itálie Alessandra Perrazzelliová (Banca d’Italia)
Kypr Angelos Kapatais (Central Bank of Cyprus)
Litva Jekaterina Govinová (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Kristīne Černaja-Mežmalová (Finanšu un kapitāla tirgus komisija),
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Lucembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta  (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Rakousko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Ana Paula Serrová (Banco de Portugal)
Slovinsko Irena Vodopivcová Jeanová (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Päivi Tissariová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může být zástupce příslušného orgánu doprovázen jejím zástupcem. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Rada dohledu (v plném složení, k 3. únoru 2020)

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předseda Rady dohledu
  • místopředsedkyně Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jmenuje Rada dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové Řídicího výboru
Předseda Rady dohledu Andrea Enria
Místopředseda Rady dohledu Yves Mersch
Zástupce ECB Edouard Fernandez-Bollo
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Španělsko Margarita Delgado (Banco de España)
Portugalsko Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)