Rada dohledu

Rada dohledu zasedá jednou za tři týdny s cílem projednávat, plánovat a plnit úkoly ECB týkající se dohledu. Předkládá Radě guvernérů návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Členové Rady dohledu
Členové zastupující ECB
Předseda Andrea Enria Životopis
Místopředseda funkce neobsazena
Zástupce ECB funkce neobsazena
Zástupce ECB funkce neobsazena
Zástupkyně ECB Zástupce ECB funkce neobsazena
Zástupce ECB Pentti Hakkarainen Životopis
Zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon), Madis Müller (Eesti Pank)
Irsko Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Řecko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španělsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francie Denis Beau (Banque de France)
Itálie Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Kypr funkce neobsazena (Central Bank of Cyprus)
Litva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusová (Latvijas Banka)
Lucembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galeaová (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Rakousko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Elisa Ferreirová (Banco de Portugal)
Slovinsko Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanenová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může být zástupce příslušného orgánu doprovázen jejím zástupcem. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Rada dohledu (v plném složení, k 21. únoru 2019)

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předseda Rady dohledu
  • místopředsedkyně Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jmenuje Rada dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové Řídicího výboru
předseda Rady dohledu Andrea Enria
místopředseda Rady dohledu funkce neobsazena
zástupce ECB Pentti Hakkarainen
Francie Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Nizozemsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Lucembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Rakousko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovinsko Primož Dolenc (Banka Slovenije)