Rada dohledu

Rada dohledu zasedá jednou za tři týdny s cílem projednávat, plánovat a plnit úkoly ECB týkající se dohledu. Předkládá Radě guvernérů návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Členové Rady dohledu
Členové za ECB
Předseda Andrea Enria Životopis
Místopředseda Yves Mersch Životopis
Zástupce ECB Pentti Hakkarainen Životopis
Zástupce ECB Edouard Fernandez-Bollo Životopis
Zástupkyně ECBKerstin af Jochnicková Životopis
Nastupující zástupkyně ECBElizabeth McCaulová
Zástupci vnitrostátních orgánů dohledu
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonsko

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon),

(místo neobsazeno) (Eesti Pank)
Irsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Řecko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španělsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francie Denis Beau (Banque de France)
Itálie Alessandra Perrazzelliová (Banca d’Italia)
Kypr (místo neobsazeno) (Central Bank of Cyprus)
Litva (místo neobsazeno) (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Kristīne Černaja-Mežmalová (Finanšu un kapitāla tirgus komisija),
Zoja Razmusová (Latvijas Banka)
Lucembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galeová (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Rakousko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Elisa Ferreirová (Banco de Portugal)
Slovinsko Irena Vodopivcová Jeanová (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Päivi Tissariová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může být zástupce příslušného orgánu doprovázen jejím zástupcem. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Rada dohledu (v plném složení, k 21. únoru 2019)

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předseda Rady dohledu
  • místopředsedkyně Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jmenuje Rada dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové Řídicího výboru
předseda Rady dohledu Andrea Enria
místopředseda Rady dohledu Yves Mersch
zástupce ECB Pentti Hakkarainen
Francie Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Nizozemsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Lucembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Rakousko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovinsko Irena Vodopivcová Jeanová (Banka Slovenije)