Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu

Järelevalvenõukogu koguneb iga kolme nädala järel, et arutada, kavandada ja viia ellu EKP järelevalveülesandeid. Järelevalvenõukogu esitab EKP nõukogule otsuste eelnõusid kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega.

EKP nõukogu

Koosseis

  • esimees (ühekordne viieaastane ametiaeg)
  • aseesimees (valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast)
  • neli EKP esindajat
  • riiklike järelevalveasutuste esindajad
Järelevalvenõukogu liikmed
EKP liikmed
Esimees Andrea Enria CV
Aseesimees Yves Mersch CV
EKP esindaja Pentti Hakkarainen CV
EKP esindaja Edouard Fernandez-Bollo CV
EKP esindajaKerstin af Jochnick CV
Tulevane EKP esindajaElizabeth McCaul
Riiklike järelevalveasutuste esindajad
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Saksamaa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Eesti Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
ametikoht täitmata (Eesti Pank)
Iirimaa Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Kreeka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Hispaania Margarita Delgado (Banco de España)
Prantsusmaa Denis Beau (Banque de France)
Itaalia Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Küpros ametikoht täitmata (Central Bank of Cyprus)
Leedu ametikoht täitmata (Lietuvos bankas)
Läti Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Madalmaad Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Sloveenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovakkia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Soome Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kui liikmesriigi määratud järelevalveasutuseks ei ole riigi keskpank, võib pädeva järelevalveasutuse esindajaga ühineda liikmesriigi keskpanga esindaja. Sel juhul käsitatakse kõiki neid esindajaid kokku hääletamisel siiski ainult ühe liikmena.

Järelevalvenõukogu liikmed (nõukogu täiskoosseis, 21. veebruar 2019)

Juhtkomitee

Juhtkomitee toetab järelevalvenõukogu tegevust ja valmistab ette selle koosolekuid.

Koosseis

  • järelevalvenõukogu esimees
  • järelevalvenõukogu aseesimees
  • üks EKP esindaja
  • viis riiklike järelevalveasutuste esindajat

Järelevalvenõukogu määrab viis riiklike järelevalveasutuste esindajat üheks aastaks rotatsioonipõhimõtte alusel, mis tagab riikide õiglase esindatuse.

Juhtkomitee liikmed
Järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria
Järelevalvenõukogu aseesimees Yves Mersch
EKP esindaja Pentti Hakkarainen
Prantsusmaa Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Madalmaad Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Sloveenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)