European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu

Järelevalvenõukogu koguneb iga kolme nädala järel, et arutada, kavandada ja viia ellu EKP järelevalveülesandeid. Järelevalvenõukogu esitab EKP nõukogule otsuste eelnõusid kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega.

EKP nõukogu

Koosseis

  • esimees (ühekordne viieaastane ametiaeg)
  • aseesimees (valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast)
  • neli EKP esindajat
  • riiklike järelevalveasutuste esindajad

Järelevalvenõukogu liikmed

EKP liikmed
Esimees Andrea Enria
Aseesimees Frank Elderson
EKP esindaja Edouard Fernandez-Bollo
EKP esindaja Kerstin af Jochnick
EKP esindaja Elizabeth McCaul
EKP esindaja (asub peatselt ametisse) Anneli Tuominen
Riiklike järelevalveasutuste esindajad
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Saksamaa Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Eesti Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Iirimaa  (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Kreeka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Hispaania Margarita Delgado (Banco de España)
Prantsusmaa Denis Beau (Banque de France)
Croatia Renata Samodol (Hrvatska narodna banka)
Itaalia Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Küpros George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Leedu Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Läti Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Gavin (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Madalmaad Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Sloveenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovakkia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Soome Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kui liikmesriigi määratud järelevalveasutuseks ei ole riigi keskpank, võib pädeva järelevalveasutuse esindajaga ühineda liikmesriigi keskpanga esindaja. Sel juhul käsitatakse kõiki neid esindajaid kokku hääletamisel siiski ainult ühe liikmena.

Järelevalvenõukogu liikmed

(nõukogu täiskoosseis, 3. veebruar 2020)

Juhtkomitee

Juhtkomitee toetab järelevalvenõukogu tegevust ja valmistab ette selle koosolekuid.

Koosseis

  • järelevalvenõukogu esimees
  • järelevalvenõukogu aseesimees
  • üks EKP esindaja
  • viis riiklike järelevalveasutuste esindajat

Järelevalvenõukogu määrab viis riiklike järelevalveasutuste esindajat üheks aastaks rotatsioonipõhimõtte alusel, mis tagab riikide õiglase esindatuse.

Juhtkomitee liikmed

Järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria
Järelevalvenõukogu aseesimees Frank Elderson
EKP esindaja Kerstin af Jochnick
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Iirimaa  (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Prantsusmaa Denis Beau (Banque de France)
Itaalia Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Kõik selle jaotise teemad