Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu

Järelevalvenõukogu koguneb kaks korda kuus, et arutada, kavandada ja viia ellu EKP järelevalveülesandeid. Järelevalvenõukogu esitab EKP nõukogule otsuste eelnõusid kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega.

EKP nõukogu

Koosseis

  • esimees (ühekordne viieaastane ametiaeg)
  • aseesimees (valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast)
  • neli EKP esindajat
  • riiklike järelevalveasutuste esindajad
Järelevalvenõukogu liikmed
EKP liikmed
Esimees Danièle Nouy CV
Aseesimees Sabine Lautenschläger CV
EKP esindaja Ignazio Angeloni CV
EKP esindaja -
EKP esindaja -
EKP esindaja Pentti Hakkarainen CV
Riiklike järelevalveasutuste esindajad
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Saksamaa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht), Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Eesti Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon), Madis Müller (Eesti Pank)
Iirimaa Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Kreeka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Hispaania Margarita Delgado (Banco de España)
Prantsusmaa Denis Beau (Banque de France)
Itaalia Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Küpros Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Leedu Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Läti Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija), Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority), Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Madalmaad Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht), Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Sloveenia Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakkia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Soome Anneli Tuominen (Finanssivalvonta), Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kui liikmesriigi määratud järelevalveasutuseks ei ole riigi keskpank, võib pädeva järelevalveasutuse esindajaga ühineda liikmesriigi keskpanga esindaja. Sel juhul käsitatakse kõiki neid esindajaid kokku hääletamisel siiski ainult ühe liikmena.

Järelevalvenõukogu liikmed (nõukogu täiskoosseis, 22. veebruar 2018)

Juhtkomitee

Juhtkomitee toetab järelevalvenõukogu tegevust ja valmistab ette selle koosolekuid.

Koosseis

  • järelevalvenõukogu esimees
  • järelevalvenõukogu aseesimees
  • üks EKP esindaja
  • viis riiklike järelevalveasutuste esindajat

Järelevalvenõukogu määrab viis riiklike järelevalveasutuste esindajat üheks aastaks rotatsioonipõhimõtte alusel, mis tagab riikide õiglase esindatuse.

Juhtkomitee liikmed
Järelevalvenõukogu esimees Danièle Nouy
Järelevalvenõukogu aseesimees Sabine Lautenschläger
EKP esindaja Pentti Hakkarainen
Saksamaa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Itaalia Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Kreeka Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Iirimaa Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)