Consiliul de supraveghere

Consiliul de supraveghere se reunește la fiecare trei săptămâni pentru a discuta, a planifica și a executa atribuțiile de supraveghere ale BCE. Acesta înaintează propuneri de decizie Consiliului guvernatorilor, în temeiul procedurii aplicabile în cazul absenţei unei obiecţii.

Consiliul guvernatorilor BCE

Componență

  • președinte (numit pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit)
  • vicepreședinte (ales dintre membrii Comitetului executiv al BCE)
  • patru reprezentanți ai BCE
  • reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere
Membrii Consiliului de supraveghere
Membri ai BCE
Președinte Andrea Enria CV
Vicepreședinte Funcție vacantă
Reprezentant al BCE Pentti Hakkarainen CV
Reprezentant nou al BCE Edouard Fernandez-Bollo
Reprezentantă nouă a BCEKerstin af Jochnick
Reprezentantă nouă a BCEElizabeth McCaul
Reprezentanți ai autorităților naționale competente
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Germania Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonia Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Funcție vacantă (Eesti Pank)
Irlanda Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grecia Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spania Margarita Delgado (Banco de España)
Franța Denis Beau (Banque de France)
Italia Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cipru Funcție vacantă (Central Bank of Cyprus)
Lituania Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Letonia Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Țările de Jos Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalia Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovacia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlanda Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

În cazul în care autoritatea națională de supraveghere desemnată de un stat membru nu este o bancă centrală națională (BCN), reprezentantul autorității competente poate fi însoțit de un reprezentant al BCN. În acest caz, cei doi reprezentanți sunt considerați un singur membru în cadrul procedurii de votare.

Consiliul de supraveghere (configurație completă, 21 februarie 2019)

Comitetul director

Comitetul director sprijină activitățile Consiliului de supraveghere și pregătește ședințele acestuia.

Componență

  • președintele Consiliului de supraveghere
  • vicepreședintele Consiliului de supraveghere
  • un reprezentant al BCE
  • cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere

Cei cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere sunt desemnați de Consiliul de supraveghere pentru un mandat de un an, prin rotație, asigurându-se astfel o reprezentare echitabilă a țărilor.

Membrii Comitetului director
Președintele Consiliului de supraveghere Andrea Enria
Vicepreședintele Consiliului de supraveghere Funcție vacantă
Reprezentant al BCE Pentti Hakkarainen
Franța Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Țările de Jos Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)