Consiliul de supraveghere

Consiliul de supraveghere se reunește de două ori pe lună pentru a discuta, a planifica și a executa atribuțiile de supraveghere ale BCE. Acesta înaintează propuneri de decizie Consiliului guvernatorilor, în temeiul procedurii aplicabile în cazul absenţei unei obiecţii.

Consiliul guvernatorilor BCE

Componență

  • președinte (numit pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit);
  • vicepreședinte (ales dintre membrii Comitetului executiv al BCE);
  • patru reprezentanți ai BCE;
  • reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere.
Membrii Consiliului de supraveghere
Membri ai BCE
Președintă Danièle Nouy CV
Vicepreședintă Sabine Lautenschläger CV
Reprezentant al BCE Ignazio Angeloni CV
Reprezentant al BCE funcție vacantă
Reprezentant al BCE funcție vacantă
Reprezentant al BCE Pentti Hakkarainen CV
Reprezentanți ai autorităților naționale competente
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Germania Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonia Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irlanda Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grecia Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spania Margarita Delgado (Banco de España)
Franța Denis Beau (Banque de France)
Italia Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cipru Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Lituania Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Letonia Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Țările de Jos Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalia Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenia Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovacia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlanda Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

În cazul în care autoritatea națională de supraveghere desemnată de un stat membru nu este o bancă centrală națională (BCN), reprezentantul autorității competente poate fi însoțit de un reprezentant al BCN. În acest caz, cei doi reprezentanți sunt considerați un singur membru în cadrul procedurii de votare.

Consiliul de supraveghere (configurație completă, 22 februarie 2018)

Comitetul director

Comitetul director sprijină activitățile Consiliului de supraveghere și pregătește ședințele acestuia.

Componență

  • președintele Consiliului de supraveghere;
  • vicepreședintele Consiliului de supraveghere;
  • un reprezentant al BCE;
  • cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere.

Cei cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere sunt desemnați de Consiliul de supraveghere pentru un mandat de un an, prin rotație, asigurându-se astfel reprezentarea echitabilă a fiecărei țări.

Membrii Comitetului director
Președinta Consiliului de supraveghere Danièle Nouy
Vicepreședinta Consiliului de supraveghere Sabine Lautenschläger
Reprezentant al BCE Pentti Hakkarainen
Germania Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italia Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Grecia Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Irlanda Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)