Menu

Bord Superviżorju

Il-Bord Superviżorju jiltaqa’ kull tliet ġimgħat biex jiddiskuti, jippjana u jwettaq il-kompiti superviżorji tal-BĊE. Jipproponi abbozzi ta’ deċiżjonijiet lill-Kunsill Governattiv skont il-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

Kunsill Governattiv tal-BĊE

Kompożizzjoni

  • President (maħtur għal perjodu ta’ ħames snin li ma jiġġeddidx)
  • Viċi President (magħżul minn fost il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE)
  • erba’ rappreżentanti tal-BĊE
  • rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali
Membri tal-Bord Superviżorju
Membri tal-BĊE
President Andrea Enria CV
Viċi President Yves Mersch CV
Rappreżentant tal-BĊE Pentti Hakkarainen CV
Rappreżentant tal-BĊE Edouard Fernandez-Bollo CV
Rappreżentant tal-BĊEKerstin af Jochnick CV
Rappreżentant tal-BĊEElizabeth McCaul CV
Rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali
Il-Belġju Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Il-Bulgarija Radoslav Milenkov (Bank Nazzjonali Bulgaru)
Il-Ġermanja Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
L-Estonja Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
pożizzjoni battala (Eesti Pank)
L-Irlanda Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Il-Greċja Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanja Margarita Delgado (Banco de España)
Franza Denis Beau (Banque de France)
Il-Kroazja Martina Drvar (Hrvatska narodna banka)
L-Italja Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Ċipru Angelos Kapatais (Central Bank of Cyprus)
Il-Litwanja Jekaterina Govina (Lietuvos bankas)
Il-Latvja Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Il-Lussemburgu Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta  (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Il-Pajjiżi l-Baxxi Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
L-Awstrija Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Il-Portugall Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Is-Slovenja Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Is-Slovakkja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Il-Finlandja Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jekk l-awtorità superviżorja nazzjonali nnominata minn Stat Membru ma tkunx bank ċentrali nazzjonali, ir-rappreżentant tal-awtorità kompetenti jista’ jkun akkumpanjat minn rappreżentant tal-bank ċentrali nazzjonali. F’każijiet bħal dawn, ir-rappreżentanti jitqiesu bħala membru wieħed għall-finijiet tal-proċedura tal-votazzjoni.

Bord Superviżorju (il-membri kollha, 3 ta' Frar 2020)

Kumitat tat-Tmexxija

Il-Kumitat tat-Tmexxija jħejji l-laqgħat u jgħin fl-attivitajiet tal-Bord Superviżorju.

Kompożizzjoni

  • President tal-Bord Superviżorju
  • Viċi President tal-Bord Superviżorju
  • rappreżentant tal-BĊE
  • ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali

Il-ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali jinħatru mill-Bord Superviżorju għal sena skont sistema ta’ rotazzjoni li tiżgura rappreżentanza ġusta tal-pajjiżi.

Membri tal-Kumitat ta' Tmexxija
President tal-Bord Superviżorju Andrea Enria
Viċi President tal-Bord Superviżorju Yves Mersch
Rappreżentant tal-BĊE Edouard Fernandez-Bollo
Il-Ġermanja Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Spanja Margarita Delgado (Banco de España)
Il-Portugall Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Is-Slovakkja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Il-Finlandja Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)