Bord Superviżorju

Il-Bord Superviżorju jiltaqa’ darbtejn fix-xahar biex jiddiskuti, jippjana u jwettaq il-kompiti superviżorji tal-BĊE. Jipproponi abbozzi ta’ deċiżjonijiet lill-Kunsill Governattiv skont il-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

Kunsill Governattiv tal-BĊE

Kompożizzjoni

  • President (maħtur għal perjodu ta’ ħames snin li ma jiġġeddidx)
  • Viċi President (magħżul minn fost il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE)
  • erba’ rappreżentanti tal-BĊE
  • rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali
Membri tal-Bord Superviżorju
Membri tal-BĊE
President Danièle Nouy CV
Viċi President Sabine Lautenschläger CV
Rappreżentant tal-BĊE Ignazio Angeloni CV
Rappreżentant tal-BĊE kariga battala
Rappreżentant tal-BĊE kariga battala
Rappreżentant tal-BĊE Pentti Hakkarainen CV
Rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali
Belġju Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Ġermanja Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonja Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irlanda Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Greċja Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanja Margarita Delgado (Banco de España)
Franza Denis Beau (Banque de France)
Italja Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Ċipru Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litwanja Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Latvja Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Lussemburgu Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Awtorità Maltija tas-Servizzi Finanzjarji – MFSA)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta)
Olanda Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Awstrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugall Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenja Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakkja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlandja Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jekk l-awtorità superviżorja nazzjonali nnominata minn Stat Membru ma tkunx bank ċentrali nazzjonali, ir-rappreżentant tal-awtorità kompetenti jista’ jkun akkumpanjat minn rappreżentant tal-bank ċentrali nazzjonali. F’każijiet bħal dawn, ir-rappreżentanti jitqiesu bħala membru wieħed għall-finijiet tal-proċedura tal-votazzjoni.

Bord Superviżorju (il-membri kollha, 22 ta' Frar 2018)

Kumitat tat-Tmexxija

Il-Kumitat tat-Tmexxija jħejji l-laqgħat u jgħin fl-attivitajiet tal-Bord Superviżorju.

Kompożizzjoni

  • President tal-Bord Superviżorju
  • Viċi President tal-Bord Superviżorju
  • rappreżentant tal-BĊE
  • ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali

Il-ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali jinħatru mill-Bord Superviżorju għal sena skont sistema ta’ rotazzjoni li tiżgura rappreżentanza ġusta tal-pajjiżi.

Membri tal-Kumitat ta' Tmexxija
President tal-Bord Superviżorju Danièle Nouy
Viċi President tal-Bord Superviżorju Sabine Lautenschläger
Rappreżentant tal-BĊE Pentti Hakkarainen
Germany Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italy Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Greece Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Ireland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta)