Uzraudzības valde

Uzraudzības valdes sanāksmes notiek divas reizes mēnesī, lai apspriestu, plānotu un īstenotu ECB uzraudzības uzdevumus. Tā iesniedz Padomei jaunus lēmumu projektus saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

ECB Padome

Sastāvs

  • priekšsēdētājs (tiek iecelts uz 5 gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām);
  • priekšsēdētāja vietnieks (tiek iecelts no ECB Valdes locekļu vidus);
  • četri ECB pārstāvji;
  • valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Uzraudzības valde (priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece un ECB pārstāvji 2015. gada 6. maijā)

Uzraudzības valdes locekļi
ECB locekļi
Priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy) Autobiogrāfija
Priekšsēdētāja vietniece Sabīne Lautenšlēgere (Sabine Lautenschläger) Autobiogrāfija
ECB pārstāvis Ignacio Angeloni (Ignazio Angeloni) Autobiogrāfija
ECB pārstāvis Liks Kūne (Luc Coene; līdz 2017. gada janvārim) Autobiogrāfija
ECB pārstāve Džūlija Diksone (Julie Dickson) Autobiogrāfija
ECB pārstāvis Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen; kopš 2017. gada februāra) Autobiogrāfija
Valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji
Beļģija Matiass Devatriponts (Mathias Dewatripont; Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Vācija Fēlikss Hufelds (Felix Hufeld; Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht), Andreass Dombrets (Andreas Dombret; Deutsche Bundesbank)
Igaunija Kilvars Keslers (Kilvar Kessler; Finantsinspektsioon), Madiss Millers (Madis Müller; Eesti Pank)
Īrija Sirils Rū (Cyril Roux; Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grieķija Iliass Plaskovitiss (Ilias Plaskovitis; Bank of Greece)
Spānija Havjers Alonso (Javier Alonso; Banco de España)
Francija Robērs Ofele (Robert Ophèle; Banque de France)
Itālija Fabio Paneta (Fabio Panetta; Banca d’Italia)
Kipra Jangs Dimitriou (Yiangos Demetriou; Central Bank of Cyprus)
Lietuva Ingrīda Šimonīte (Ingrida Šimonytė; Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija), Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburga Klods Simons (Claude Simon; Commission de Surveillance du Secteur Financier), Norbērs Gofinē (Norbert Goffinet; Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karols Gabareta (Karol Gabarretta; Malta Financial Services Authority), Aleksandrs Demarko (Alexander Demarco; Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nīderlande Jans Sijbrands (Jan Sijbrand; De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmuts Etls (Helmut Ettl; Finanzmarktaufsicht), Andreass Itners (Andreas Ittner; Oesterreichische Nationalbank)
Portugāle Elīza Ferreira (Elisa Ferreira; Banco de Portugal)
Slovēnija Marko Bošņaks (Marko Bošnjak; Banka Slovenije)
Slovākija Vladimirs Dvoračeks (Vladimír Dvořáček; Národná banka Slovenska)
Somija Anneli Tominena (Anneli Tuominen; Finanssivalvonta), Jouni Timonens (Jouni Timonen; Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde nav nacionālā centrālā banka, līdztekus kompetentās iestādes pārstāvim Uzraudzības valdes sastāvā var iekļaut arī šīs dalībvalsts centrālās bankas pārstāvi. Šādos gadījumos balsošanas procedūrā abi pārstāvji tiek uzskatīti par vienu locekli.

Uzraudzības valde (pilnā sastāvā 2014. gada 2. decembrī)

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja sniedz atbalstu Uzraudzības valdei tās darbībā un sagatavo Uzraudzības valdes sanāksmes.

Sastāvs

  • Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;
  • Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks;
  • viens ECB pārstāvis;
  • pieci valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Piecus valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjus uz vienu gadu ieceļ Uzraudzības valde, pamatojoties uz rotācijas sistēmu, kas nodrošina valstu taisnīgu pārstāvniecību.

Koordinācijas komitejas locekļi
Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī
Uzraudzības valdes priekšsēdētājas vietniece Sabīne Lautenšlēgere
ECB pārstāvis Ignacio Angeloni
Vācija Fēlikss Hufelds (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Nīderlande Jans Sijbrands (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmuts Etls (Finanzmarktaufsicht)
Portugāle Elīza Ferreira (Banco de Portugal)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)