Uzraudzības valde

Uzraudzības valde tiekas divas reizes mēnesī, lai apspriestu, plānotu un īstenotu ECB uzraudzības uzdevumus. Tā iesniedz Padomei jaunus lēmumu projektus saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

ECB Padome

Sastāvs

  • priekšsēdētājs (tiek iecelts uz pieciem gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām);
  • priekšsēdētāja vietnieks (tiek iecelts no ECB Valdes locekļu vidus);
  • četri ECB pārstāvji;
  • valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.
Uzraudzības valdes locekļi
ECB locekļi
Priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy) Autobiogrāfija
Priekšsēdētāja vietniece Sabīne Lautenšlēgere (Sabine Lautenschläger) Autobiogrāfija
ECB pārstāvis Ignacio Angeloni (Ignazio Angeloni) Autobiogrāfija
ECB pārstāvis vakance
ECB pārstāvis vakance
ECB pārstāvis Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen; Autobiogrāfija
Valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji
Beļģija Toms Dešāns (Tom Dechaene; Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Vācija Fēlikss Hufelds (Felix Hufeld; Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht), Andreass Dombrets (Andreas Dombret; Deutsche Bundesbank)
Igaunija Kilvars Keslers (Kilvar Kessler; Finantsinspektsioon), Madiss Millers (Madis Müller; Eesti Pank)
Īrija Eds Siblijs (Ed Sibley; Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grieķija Iliass Plaskovitiss (Ilias Plaskovitis; Bank of Greece)
Spānija Havjers Alonso (Javier Alonso; Banco de España)
Francija Denī Bo (Denis Beau; Banque de France)
Itālija Fabio Paneta (Fabio Panetta; Banca d’Italia)
Kipra Jangs Dimitriou (Yiangos Demetriou; Central Bank of Cyprus)
Lietuva Vītauts Valvonis (Vytautas Valvonis; Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija), Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburga Klods Simons (Claude Simon; Commission de Surveillance du Secteur Financier), Norbērs Gofinē (Norbert Goffinet; Banque centrale du Luxembourg)
Malta Endrjū Portelli (Andrew Portelli, Malta Financial Services Authority), Olivers Bonello (Oliver Bonello; Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nīderlande Jans Sijbrands (Jan Sijbrand; De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmuts Etls (Helmut Ettl; Finanzmarktaufsicht), Andreass Itners (Andreas Ittner; Oesterreichische Nationalbank)
Portugāle Elīza Ferreira (Elisa Ferreira; Banco de Portugal)
Slovēnija Primožs Dolencs (Primož Dolenc; Banka Slovenije)
Slovākija Vladimirs Dvoračeks (Vladimír Dvořáček; Národná banka Slovenska)
Somija Anneli Tominena (Anneli Tuominen; Finanssivalvonta), Mervi Toivanena (Mervi Toivanen; Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde nav nacionālā centrālā banka, līdztekus kompetentās iestādes pārstāvim Uzraudzības valdes sastāvā var iekļaut arī šīs dalībvalsts centrālās bankas pārstāvi. Šādos gadījumos balsošanas procedūrā abi pārstāvji tiek uzskatīti par vienu locekli.

Uzraudzības valde (pilnā sastāvā 2018. gada 22. februārī)

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja sniedz atbalstu Uzraudzības valdei tās darbībā un sagatavo Uzraudzības valdes sanāksmes.

Sastāvs

  • Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;
  • Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks;
  • viens ECB pārstāvis;
  • pieci valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Piecus valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjus uz vienu gadu ieceļ Uzraudzības valde, pamatojoties uz rotācijas sistēmu, kas nodrošina valstu taisnīgu pārstāvniecību.

Koordinācijas komitejas locekļi
Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī
Uzraudzības valdes priekšsēdētājas vietniece Sabīne Lautenšlēgere
ECB pārstāvis

Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)

Francija Denī Bo (Denis Beau; Banque de France)
Spānija Havjers Alonso (Javier Alonso; Banco de España)
Somija Anneli Tominena (Anneli Tuominen; Finanssivalvonta)
Beļģija Toms Dešāns (Tom Dechaene; Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Lietuva Vītauts Valvonis (Vytautas Valvonis; Lietuvos bankas)