Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder två gånger i månaden för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag. Nämnden lägger fram utkast till beslut till ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • fyra företrädare för ECB
  • företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

Tillsynsnämnden (ordförande, vice ordförande och företrädare för ECB, den 6 maj 2015)

Tillsynsnämndens ledamöter
Ledamöter från ECB
Ordförande Danièle Nouy CV
Vice ordförande Sabine Lautenschläger CV
Företrädare för ECB Ignazio Angeloni CV
Företrädare för ECB Luc Coene (till januari 2017) CV
Företrädare för ECB Julie Dickson CV
Företrädare för ECB Pentti Hakkarainen (fr.o.m. februari 2017) CV
Företrädare för nationella tillsynsmyndigheter
Belgien Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irland Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grekland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanien Javier Alonso (Banco de España)
Frankrike Robert Ophèle (Banque de France)
Italien Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cypern Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litauen Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas)
Lettland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederländerna Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Österrike Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenien Marko Bošnjak (Banka Slovenije)
Slovakien Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finansinspektionen)
Jouni Timonen (Finlands Bank)

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Tillsynsnämnden (fullständig sammansättning, den 2 december 2014)

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • tillsynsnämndens ordförande
  • tillsynsnämndens vice ordförande
  • en företrädare för ECB
  • fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Styrkommitténs ledamöter
Tillsynsnämndens ordförande Danièle Nouy
Tillsynsnämndens vice ordförande Sabine Lautenschläger
Företrädare för ECB Ignazio Angeloni
Germany Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
The Netherlands Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Latvian Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)