Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder var tredje vecka för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag. Nämnden lägger fram utkast till beslut till ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • fyra företrädare för ECB
  • företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

Tillsynsnämndens ledamöter

Ledamöter från ECB
Ordförande Andrea Enria
Vice ordförande Frank Elderson
Företrädare för ECB Pentti Hakkarainen
Företrädare för ECB Edouard Fernandez-Bollo
Företrädare för ECB Kerstin af Jochnick
Företrädare för ECB Elizabeth McCaul
Företrädare för nationella tillsynsmyndigheter
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Tyskland Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grekland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanien Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrike Denis Beau (Banque de France)
Croatia Renata Samodol (Hrvatska narodna banka)
Italien Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cypern George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litauen Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Lettland Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Gavin (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederländerna Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Österrike Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovenien Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slovakien Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finansinspektionen)
Päivi Tissari (Finlands Bank)

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Tillsynsnämnden

(i sin fullständiga sammansättning den 3 februari 2020)

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • Tillsynsnämndens ordförande
  • Tillsynsnämndens vice ordförande
  • en företrädare för ECB
  • fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Styrkommitténs ledamöter

Tillsynsnämndens ordförande Andrea Enria
Tillsynsnämndens vice ordförande Frank Elderson
Företrädare för ECB Kerstin af Jochnick
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgarien Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Irland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Frankrike Denis Beau (Banque de France)
Italien Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Alla sidor i detta avsnitt