Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder två gånger i månaden för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag. Nämnden lägger fram utkast till beslut till ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • fyra företrädare för ECB
  • företrädare för nationella tillsynsmyndigheter
Tillsynsnämndens ledamöter
Ledamöter från ECB
Ordförande Danièle Nouy CV
Vice ordförande Sabine Lautenschläger CV
Företrädare för ECB Ignazio Angeloni CV
Företrädare för ECB ledig tjänst
Företrädare för ECB ledig tjänst
Företrädare för ECB Pentti Hakkarainen (fr.o.m. februari 2017) CV
Företrädare för nationella tillsynsmyndigheter
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grekland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanien Javier Alonso (Banco de España)
Frankrike Denis Beau (Banque de France)
Italien Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cypern Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litauen Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Lettland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Malta Financial Services Authority - ledig tjänst
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederländerna Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Österrike Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenien Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakien Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finansinspektionen)
Mervi Toivanen (Finlands Bank)

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Supervisory Board - Group photo

Tillsynsnämnden (fullständig sammansättning, den 9 mars 2017)

Främre raden (från vänster): Robert Ophèle, Fabio Panetta, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Norbert Goffinet, Anneli Tuominen, Cyril Roux och Matej Krumberger (suppleant för Stanislava Zadravec Caprirolo) Mittenraden (från vänster): Mathias Dewatripont, Elke König, Ignazio Angeloni, Julie Dickson, Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan Sijbrand, Sirkka Hämäläinen och Mariano Herrera (suppleant för Fernando Restoy Lozano) Bakre raden (från vänster): Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, Karol Gabarretta, Zoja Razmusa, Kristaps Zakulis, Yiangos Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut Ettl, António Varela och Alexander Demarco

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • tillsynsnämndens ordförande
  • tillsynsnämndens vice ordförande
  • en företrädare för ECB
  • fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Styrkommitténs ledamöter
Tillsynsnämndens ordförande Danièle Nouy
Tillsynsnämndens vice ordförande Sabine Lautenschläger
Företrädare för ECB Pentti Hakkarainen
France Denis Beau (Banque de France)
Spain Javier Alonso (Banco de España)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Belgium Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Lithuania Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)