Priežiūros valdyba

Priežiūros valdybos posėdžiai vyksta du kartus per mėnesį. Juose aptariami, planuojami ir vykdomi ECB priežiūros uždaviniai. Priežiūros valdyba pagal neprieštaravimo tvarką teikia sprendimų projektus Valdančiajai tarybai.

ECB valdančioji taryba

Sudėtis:

  • pirmininkas (skiriamas tik vienai penkerių metų kadencijai),
  • pirmininko pavaduotojas (renkamas iš ECB vykdomosios valdybos narių),
  • keturi ECB atstovai,
  • nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.

Priežiūros valdyba (pirmininkė, pirmininko pavaduotoja ir ECB atstovai, 2015 m. gegužės 6 d.)

Priežiūros valdybos nariai
Nariai iš ECB
Pirmininkė Danièle Nouy CV
Pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger CV
ECB atstovas Ignazio Angeloni CV
ECB atstovas Luc Coene (iki 2017 m. sausio mėn.) CV
ECB atstovė Julie Dickson CV
ECB atstovas Pentti Hakkarainen - nuo 2017 m. vasario mėn. CV
Nacionalinių priežiūros institucijų atstovai
Belgija Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Vokietija Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Airija Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Graikija Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Ispanija Javier Alonso (Banco de España)
Prancūzija Robert Ophèle (Banque de France)
Italija Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Kipras Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Lietuva Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Liuksemburgas Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nyderlandai Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalija Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovėnija Marko Bošnjak (Banka Slovenije)
Slovakija Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Suomija Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Jouni Timonen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jei valstybės narės paskirta nacionalinė priežiūros institucija nėra nacionalinis centrinis bankas (NCB), kompetentingos institucijos atstovas gali dalyvauti Priežiūros valdybos posėdžiuose kartu su savo šalies NCB atstovu. Tokiu atveju abu atstovai balsuojant laikomi vienu nariu.

Priežiūros valdyba (visos sudėties, 2014 m. gruodžio 2 d.)

Iniciatyvinis komitetas

Iniciatyvinis komitetas padeda Priežiūros valdybai ir rengia jos posėdžius.

Sudėtis:

  • Priežiūros valdybos pirmininkas,
  • Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas,
  • vienas ECB atstovas,
  • penki nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.

Penkis nacionalinių priežiūros institucijų atstovus vieniems metams skiria Priežiūros valdyba. Atstovai skiriami taikant rotacijos principą, kad būtų užtikrinamas tinkamas šalių atstovavimas.

Iniciatyvinio komiteto nariai
Priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy
Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger
ECB atstovas Ignazio Angeloni
Vokietija Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Nyderlandai Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Portugalija Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)