Priežiūros valdyba

Priežiūros valdybos posėdžiai vyksta du kartus per mėnesį. Juose aptariami, planuojami ir vykdomi ECB priežiūros uždaviniai. Priežiūros valdyba pagal neprieštaravimo tvarką teikia sprendimų projektus Valdančiajai tarybai.

ECB valdančioji taryba

Sudėtis:

  • pirmininkas (skiriamas tik vienai penkerių metų kadencijai),
  • pirmininko pavaduotojas (renkamas iš ECB vykdomosios valdybos narių),
  • keturi ECB atstovai,
  • nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.
Priežiūros valdybos nariai
Nariai iš ECB
Pirmininkė Danièle Nouy CV
Pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger CV
ECB atstovas Ignazio Angeloni CV
ECB atstovas nepaskirtas
ECB atstovas nepaskirtas
ECB atstovas Pentti Hakkarainen CV
Nacionalinių priežiūros institucijų atstovai
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Vokietija Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Airija Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Graikija Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Ispanija Margarita Delgado (Banco de España)
Prancūzija Denis Beau (Banque de France)
Italija Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Kipras Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Lietuva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Liuksemburgas Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nyderlandai Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalija Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovėnija Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakija Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Suomija Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jei valstybės narės paskirta nacionalinė priežiūros institucija nėra nacionalinis centrinis bankas (NCB), kompetentingos institucijos atstovas gali dalyvauti Priežiūros valdybos posėdžiuose kartu su savo šalies NCB atstovu. Tokiu atveju abu atstovai balsuojant laikomi vienu nariu.

Priežiūros valdyba (visos sudėties, 2018 m. vasario 22 d.)

Iniciatyvinis komitetas

Iniciatyvinis komitetas padeda Priežiūros valdybai ir rengia jos posėdžius.

Sudėtis:

  • Priežiūros valdybos pirmininkas,
  • Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas,
  • vienas ECB atstovas,
  • penki nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.

Penkis nacionalinių priežiūros institucijų atstovus vieniems metams skiria Priežiūros valdyba. Atstovai skiriami taikant rotacijos principą, kad būtų užtikrinamas tinkamas šalių atstovavimas.

Iniciatyvinio komiteto nariai
Priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy
Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger
ECB atstovas Pentti Hakkarainen
Vokietija Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Italija Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Graikija Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Airija Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)