Priežiūros valdyba

Priežiūros valdybos posėdžiai vyksta du kartus per mėnesį. Juose aptariami, planuojami ir vykdomi ECB priežiūros uždaviniai. Priežiūros valdyba pagal neprieštaravimo tvarką teikia sprendimų projektus Valdančiajai tarybai.

ECB valdančioji taryba

Sudėtis:

  • pirmininkas (skiriamas tik vienai penkerių metų kadencijai),
  • pirmininko pavaduotojas (renkamas iš ECB vykdomosios valdybos narių),
  • keturi ECB atstovai,
  • nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.

Priežiūros valdyba (pirmininkė, pirmininko pavaduotoja ir ECB atstovai, 2015 m. gegužės 6 d.)

Priežiūros valdybos nariai
Nariai iš ECB
Pirmininkė Danièle Nouy CV
Pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger CV
ECB atstovas Ignazio Angeloni CV
ECB atstovas nepaskirtas
ECB atstovas nepaskirtas
ECB atstovas Pentti Hakkarainen CV
Nacionalinių priežiūros institucijų atstovai
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Vokietija Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Airija Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Graikija Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Ispanija Javier Alonso (Banco de España)
Prancūzija Denis Beau (Banque de France)
Italija Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Kipras Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Lietuva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Liuksemburgas Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nyderlandai Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalija Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovėnija Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakija Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Suomija Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jei valstybės narės paskirta nacionalinė priežiūros institucija nėra nacionalinis centrinis bankas (NCB), kompetentingos institucijos atstovas gali dalyvauti Priežiūros valdybos posėdžiuose kartu su savo šalies NCB atstovu. Tokiu atveju abu atstovai balsuojant laikomi vienu nariu.

Supervisory Board - Group photo

Priežiūros valdyba (visos sudėties, 2017 m. kovo 9 d.)

Priekinė eilė (iš kairės į dešinę): Robert Ophèle, Fabio Panetta, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Norbert Goffinet, Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej Krumberger (pakaitinis narys vietoj Stanislavos Zadravec Caprirolo). Vidurinė eilė (iš kairės į dešinę): Mathias Dewatripont, Elke König, Ignazio Angeloni, Julie Dickson, Vasiliki Zakka, Claude Simon, Jan Sijbrand, Sirkka Hämäläinen, Mariano Herrera (pakaitinis narys vietoj Fernando Restoy Lozano). Galinė eilė (iš kairės į dešinę): Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, Karol Gabarretta, Zoja Razmusa, Kristaps Zakulis, Yiangos Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut Ettl, António Varela, Alexander Demarco

Iniciatyvinis komitetas

Iniciatyvinis komitetas padeda Priežiūros valdybai ir rengia jos posėdžius.

Sudėtis:

  • Priežiūros valdybos pirmininkas,
  • Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas,
  • vienas ECB atstovas,
  • penki nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.

Penkis nacionalinių priežiūros institucijų atstovus vieniems metams skiria Priežiūros valdyba. Atstovai skiriami taikant rotacijos principą, kad būtų užtikrinamas tinkamas šalių atstovavimas.

Iniciatyvinio komiteto nariai
Priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy
Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger
ECB atstovas Pentti Hakkarainen
Prancūzija Denis Beau (Banque de France)
Ispanija Javier Alonso (Banco de España)
Suomija Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Lietuva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)