Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert twee maal per maand om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. De Raad stelt conceptbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaar-procedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • Voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • Vicevoorzitter (gekozen uit de leden van de Directie van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
Leden van de Raad van Toezicht
ECB-leden
Voorzitter Danièle Nouy CV
Vicevoorzitter Sabine Lautenschläger CV
ECB-vertegenwoordiger Ignazio Angeloni CV
ECB-vertegenwoordiger vacante post
ECB-vertegenwoordiger vacante post
ECB-vertegenwoordiger Pentti Hakkarainen CV
Vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
België Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Ierland Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)
Griekenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanje Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrijk Denis Beau (Banque de France)
Italië Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cyprus Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litouwen Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Letland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Oostenrijk Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenië Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slowakije Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure tezamen beschouwd als één lid.

Raad van Toezicht (volledige samenstelling per 22 februari 2018)

Stuurcomité

Het Stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het Stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Danièle Nouy
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Sabine Lautenschläger
ECB-vertegenwoordiger Pentti Hakkarainen
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italië Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Griekenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Ierland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)