Menu

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert elke drie weken om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. Hij stelt ontwerpbesluiten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur in het kader van de geen-bezwaar-procedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • vicevoorzitter (gekozen uit de directieleden van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
Leden van de Raad van Toezicht
ECB-leden
Voorzitter Andrea Enria cv
Vicevoorzitter Yves Mersch cv
ECB-vertegenwoordiger Pentti Hakkarainen cv
ECB-vertegenwoordiger Edouard Fernandez-Bollo cv
ECB-vertegenwoordigerKerstin af Jochnick cv
ECB-vertegenwoordigerElizabeth McCaul cv
Vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
België Tom Dechaene (Nationale Bank van België)
Bulgarije Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Maive Rute (Eesti Pank)
Ierland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Griekenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanje Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrijk Denis Beau (Banque de France)
Kroatië Martina Drvar (Hrvatska narodna banka)
Italië Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cyprus Angelos Kapatais (Central Bank of Cyprus)
Litouwen Jekaterina Govina (Lietuvos bankas)
Letland Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Cuschieri (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Oostenrijk Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovenië Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Slowakije Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure samen beschouwd als één lid.

Raad van Toezicht (volledige samenstelling per 3 februari 2020)

Stuurcomité

Het Stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • voorzitter van de Raad van Toezicht
  • vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Andrea Enria
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Yves Mersch
ECB-vertegenwoordiger Edouard Fernandez-Bollo
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Spanje Margarita Delgado (Banco de España)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slowakije Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)