Raad van Toezicht

Enkele onderdelen van de op deze pagina gepubliceerde informatie zijn onvolledig of onjuist. Wij zijn momenteel druk bezig deze informatie te herzien en zullen op korte termijn een gecorrigeerde versie publiceren.

De Raad van Toezicht vergadert elke drie weken om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. De Raad stelt conceptbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaar-procedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • Voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • Vicevoorzitter (gekozen uit de leden van de Directie van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
Leden van de Raad van Toezicht
ECB-leden
Voorzitter Andrea Enria CV
Vicevoorzitter vacante post
ECB-vertegenwoordiger vacante post
ECB-vertegenwoordiger vacante post
ECB-vertegenwoordiger vacante post
ECB-vertegenwoordiger Pentti Hakkarainen CV
Vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
België Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Ierland Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)
Griekenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanje Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrijk Denis Beau (Banque de France)
Italië Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cyprus vacante post (Central Bank of Cyprus)
Litouwen Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Letland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Oostenrijk Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenië Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slowakije Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure tezamen beschouwd als één lid.

Raad van Toezicht (volledige samenstelling per 21 februari 2019)

Stuurcomité

Het Stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het Stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Andrea Enria
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Vacante positie
ECB-vertegenwoordiger Pentti Hakkarainen
Frankrijk Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Nederland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Oostenrijk Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenië Primož Dolenc (Banka Slovenije)