Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert twee maal per maand om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. De Raad stelt conceptbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaar-procedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • Voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • Vicevoorzitter (gekozen uit de leden van de Directie van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

Raad van Toezicht (Voorzitter, Vicevoorzitter en ECB-vertegenwoordigers, 6 mei 2015)

Leden van de Raad van Toezicht
ECB-leden
Voorzitter Danièle Nouy CV
Vicevoorzitter Sabine Lautenschläger CV
ECB-vertegenwoordiger Ignazio Angeloni CV
ECB-vertegenwoordiger vacante post
ECB-vertegenwoordiger Julie Dickson CV
ECB-vertegenwoordiger Pentti Hakkarainen CV
Vertegenwoordigers van nationale toezichthouders
België Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Ierland Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)
Griekenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Spanje Javier Alonso (Banco de España)
Frankrijk Robert Ophèle (Banque de France)
Italië Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cyprus Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litouwen Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Letland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederland Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Oostenrijk Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenië Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slowakije Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Olli Rehn (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure tezamen beschouwd als één lid.

Supervisory Board - Group photo

Raad van Toezicht (voltallig, as at 9 March 2017)

Eerste rij (van links naar rechts): Robert Ophèle, Fabio Panetta, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Nobert Goffinet, Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej Krumberger (plaatsvervanger voor Stanislava Zadravec Caprirolo) Middelste rij (van links naar rechts): Mathias Dewatripont, Elke König, Ignazio Angeloni, Julie Dickson, Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan Sijbrand, Sirkka Hämäläinen, Mariano Herrera (plaatsvervanger voor Fernando Restoy Lozano) Achterste rij (van links naar rechts): Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, Karol Gabarretta, Zoja Razmusa, Kristaps Zakulis, Yiangos Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut Ettl, António Varela, Alexander Demarco

Stuurcomité

Het Stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het Stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Danièle Nouy
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Sabine Lautenschläger
ECB-vertegenwoordiger Ignazio Angeloni
Frankrijk Robert Ophèle (Banque de France)
Ierland Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Italië Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cyprus Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier / Luxemburg)