Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá každé tri týždne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a plnenie úloh ECB v oblasti dohľadu. Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Členovia Rady pre dohľad

Členovia z ECB
predseda Andrea Enria
podpredseda Frank Elderson
zástupca ECB Pentti Hakkarainen
zástupca ECB Edouard Fernandez-Bollo
zástupkyňa ECB Kerstin af Jochnicková
zástupkyňa ECB Elizabeth McCaulová
Zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu
Belgicko Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Nemecko (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estónsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Írsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grécko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španielsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francúzsko Denis Beau (Banque de France)
Croatia Martina Drvarová (Hrvatska narodna banka)
Taliansko Alessandra Perrazzelliová (Banca d’Italia)
Cyprus Angelos Kapatais (Central Bank of Cyprus)
Litva Jekaterina Govinová (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Kristīne Černajová-Mežmaleová (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luxembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Holandsko Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Rakúsko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Ana Paula Serrová (Banco de Portugal)
Slovinsko Irena Vodopivecová Jeanová (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Fínsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Päivi Tissariová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa zástupcovia na účely hlasovania spolu považujú za jedného člena.

Rada pre dohľad

(v plnom zložení, 3. februára 2020)

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia Riadiaceho výboru

predseda Rady pre dohľad Andrea Enria
podpredseda Rady pre dohľad Frank Elderson
zástupca ECB Edouard Fernandez-Bollo
Nemecko (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Španielsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Portugalsko Ana Paula Serrová (Banco de Portugal)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Fínsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)

Všetky stránky v tejto sekcii