Menu

Rada ds. Nadzoru

Rada ds. Nadzoru spotyka się co trzy tygodnie, by omawiać, planować i wykonywać zadania nadzorcze EBC. Przedstawia Radzie Prezesów projekty decyzji, których uchwalenie następuje w trybie zatwierdzenia przy braku sprzeciwu.

Rada Prezesów EBC

Skład

  • przewodniczący (mianowany na nieodnawialną pięcioletnią kadencję)
  • wiceprzewodniczący (jeden z członków Zarządu EBC)
  • czterech przedstawicieli EBC
  • przedstawiciele krajowych organów nadzoru.
Członkowie Rady ds. Nadzoru
Członkowie z ramienia EBC
Przewodniczący Andrea Enria życiorys
Wiceprzewodniczący Wakat
Przedstawiciel EBC Pentti Hakkarainen życiorys
Przedstawiciel EBC Edouard Fernandez-Bollo życiorys
Przedstawicielka EBCKerstin af Jochnick życiorys
Przedstawicielka EBCElizabeth McCaul życiorys
Przedstawiciele krajowych organów nadzoru
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bułgaria Radoslav Milenkov (Българска народна банка – Narodowy Bank Bułgarii)
Niemcy Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonia Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irlandia Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Grecja Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Hiszpania Margarita Delgado (Banco de España)
Francja Denis Beau (Banque de France)
Chorwacja Martina Drvar (Hrvatska narodna banka)
Włochy Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cypr Angelos Kapatais (Central Bank of Cyprus)
Litwa Jekaterina Govina (Lietuvos bankas)
Łotwa Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta  (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Holandia M.W. (Thijs) van Woerden (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalia Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Słowenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)
Słowacja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlandia Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jeżeli krajowy organ nadzoru wyznaczony przez państwo członkowskie nie jest bankiem centralnym, w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru oprócz przedstawiciela tego organu może też brać udział przedstawiciel banku centralnego danego państwa. Do celów głosowania liczy się ich jako jedną osobę.

Rada ds. Nadzoru (pełny skład, 3 lutego 2020)

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący pomaga Radzie ds. Nadzoru, w tym przygotowuje jej posiedzenia.

Skład

  • przewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • jeden przedstawiciel EBC
  • pięciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru.

Przedstawiciele krajowych organów nadzoru są mianowani przez Radę ds. Nadzoru na jeden rok, według zasady rotacji, mającej zapewnić sprawiedliwą reprezentację krajów.

Członkowie Komitetu Sterującego
Przewodniczący Rady ds. Nadzoru Andrea Enria
Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru Wakat
Przedstawiciel EBC Edouard Fernandez-Bollo
Niemcy Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Hiszpania Margarita Delgado (Banco de España)
Portugalia Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Słowacja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlandia Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)