European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rada ds. Nadzoru

Rada ds. Nadzoru spotyka się co trzy tygodnie, żeby omawiać, planować i wykonywać zadania nadzorcze EBC. Projekty swoich decyzji przedstawia Radzie Prezesów do zatwierdzenia w trybie braku sprzeciwu.

Rada Prezesów EBC

Skład

  • Przewodniczący (mianowany na nieodnawialną pięcioletnią kadencję)
  • Wiceprzewodniczący (jeden z członków Zarządu EBC)
  • Czterej przedstawiciele EBC
  • Przedstawiciele krajowych organów nadzoru

Członkowie Rady ds. Nadzoru

Członkowie z ramienia EBC
Przewodniczący Andrea Enria
Wiceprzewodniczący Frank Elderson
Przedstawiciel EBC Edouard Fernandez-Bollo
Przedstawicielka EBC Kerstin af Jochnick
Przedstawicielka EBC Elizabeth McCaul
Przedstawicielka EBC Anneli Tuominen
Przedstawiciele krajowych organów nadzoru
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bułgaria Radoslav Milenkov (Българска народна банка – Narodowy Bank Bułgarii)
Niemcy Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonia Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irlandia Sharon Donnery (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Grecja Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Hiszpania Margarita Delgado (Banco de España)
Francja Denis Beau (Banque de France)
Chorwacja Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Włochy Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cypr George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litwa Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Łotwa Kristīne Černaja-Mežmale (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Joseph Gavin (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Holandia Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalia Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Słowenia Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Słowacja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlandia Jyri Helenius (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jeżeli krajowy organ nadzoru wyznaczony przez państwo członkowskie nie jest bankiem centralnym, w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru oprócz przedstawiciela tego organu może też brać udział przedstawiciel banku centralnego danego państwa. Przy głosowaniach liczy się ich jako jedną osobę.

Rada ds. Nadzoru

(Pełny skład, 3 lutego 2020)

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący pomaga w pracach Rady ds. Nadzoru i przygotowuje jej posiedzenia.

Skład

  • Przewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • Jeden przedstawiciel EBC
  • Pięciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru

Przedstawiciele krajowych organów nadzoru są mianowani przez Radę ds. Nadzoru na jeden rok, według zasady rotacji, która zapewnia sprawiedliwą reprezentację krajów.

Członkowie Komitetu Sterującego

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru Andrea Enria
Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru Frank Elderson
Przedstawicielka EBC Kerstin af Jochnick
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bułgaria Radoslav Milenkov (Българска народна банка – Narodowy Bank Bułgarii)
Irlandia Sharon Donnery (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Francja Denis Beau (Banque de France)
Włochy Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Wszystkie strony w tej sekcji