Rada ds. Nadzoru

Rada ds. Nadzoru spotyka się dwa razy w miesiącu, by omawiać, planować i wykonywać zadania nadzorcze EBC. Przedstawia Radzie Prezesów projekty decyzji, których uchwalenie następuje w trybie zatwierdzenia przy braku sprzeciwu.

Rada Prezesów EBC

Skład

  • przewodniczący (mianowany na nieodnawialną pięcioletnią kadencję)
  • wiceprzewodniczący (jeden z członków Zarządu EBC)
  • czterech przedstawicieli EBC
  • przedstawiciele krajowych organów nadzoru.

Rada ds. Nadzoru (przewodnicząca, wiceprzewodnicząca i przedstawiciele EBC, 6 maja 2015)

Członkowie Rady ds. Nadzoru
Członkowie z ramienia EBC
Przewodnicząca Danièle Nouy CV
Wiceprzewodnicząca Sabine Lautenschläger CV
Przedstawiciel EBC Ignazio Angeloni CV
Przedstawiciel EBC wakat
Przedstawiciel EBC wakat
Przedstawiciel EBC Pentti Hakkarainen CV
Przedstawiciele krajowych organów nadzoru
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Niemcy Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)
Estonia Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irlandia Ed Sibley (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Grecja Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Hiszpania Javier Alonso (Banco de España)
Francja Denis Beau (Banque de France)
Włochy Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cypr Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litwa Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Łotwa Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Holandia Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalia Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Słowenia Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Słowacja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlandia Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jeżeli krajowy organ nadzoru wyznaczony przez państwo członkowskie nie jest bankiem centralnym, w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru oprócz przedstawiciela tego organu może też brać udział przedstawiciel banku centralnego danego państwa. Do celów głosowania liczy się ich jako jedną osobę.

Supervisory Board - Group photo

Rada ds. Nadzoru (pełny skład, 9 marca 2017)

Pierwszy rząd (od lewej): Robert Ophèle, Fabio Panetta, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Norbert Goffinet, Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej Krumberger (w zastępstwie Stanislavy Zadravec Caprirolo) Środkowy rząd (od lewej): Mathias Dewatripont, Elke König, Ignazio Angeloni, Julie Dickson, Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan Sijbrand, Sirkka Hämäläinen, Mariano Herrera (w zastępstwie Fernanda Restoya Lozano) Ostatni rząd (od lewej): Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, Karol Gabarretta, Zoja Razmusa, Kristaps Zakulis, Yiangos Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut Ettl, António Varela, Alexander Demarco

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący pomaga Radzie ds. Nadzoru, w tym przygotowuje jej posiedzenia.

Skład

  • przewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • jeden przedstawiciel EBC
  • pięciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru.

Przedstawiciele krajowych organów nadzoru są mianowani przez Radę ds. Nadzoru na jeden rok, według zasady rotacji, mającej zapewnić sprawiedliwą reprezentację krajów.

Członkowie Komitetu Sterującego
Przewodnicząca Rady ds. Nadzoru Danièle Nouy
Wiceprzewodnicząca Rady ds. Nadzoru Sabine Lautenschläger
Przedstawiciel EBC Pentti Hakkarainen
Francja Denis Beau (Banque de France)
Hiszpania Javier Alonso (Banco de España)
Finlandia Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Litwa Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)