Nadzorni odbor

Nadzorni odbor se sestaja dvakrat mesečno. Na sejah obravnava, načrtuje in izvaja nadzorniške naloge ECB. V okviru postopka z neugovarjanjem predlaga osnutke odločitev Svetu ECB.

Svet ECB

Sestava

  • Predsednik (imenovan za enkratni petletni mandat)
  • Podpredsednik (izbran izmed članov Izvršilnega odbora ECB)
  • Štirje predstavniki ECB
  • Predstavniki nacionalnih nadzornikov

Člani Nadzornega odbora
Člani ECB
Predsednica Andrea Enria Življenjepis
Podpredsednica prosto mesto
Predstavnik ECB prosto mesto
Predstavnik ECB prosto mesto
Predstavnik ECB prosto mesto
Predstavnik ECB Pentti Hakkarainen Življenjepis
Predstavniki nacionalnih nadzornikov
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Nemčija Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estonija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Irska Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grčija Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španija Margarita Delgado (Banco de España)
Francija Denis Beau (Banque de France)
Italija Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Ciper prosto mesto (Central Bank of Cyprus)
Litva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nizozemska Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Avstrija Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalska Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Slovenija Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovaška Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finska Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kadar nacionalni nadzorni organ, ki ga imenuje država članica, ni nacionalna centralna banka, lahko člana Nadzornega odbora spremlja predstavnik njegove centralne banke. V tem primeru se oba predstavnika v postopku glasovanja skupaj štejeta kot en član.

Nadzorni odbor (v polni sestavi, na dan 21. februarja 2019)

Usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor podpira delovanje Nadzornega odbora in pripravlja njegove seje.

Sestava

  • Predsednik Nadzornega odbora
  • Podpredsednik Nadzornega odbora
  • En predstavnik ECB
  • Pet predstavnikov nacionalnih nadzornikov

Pet predstavnikov nacionalnih nadzornikov imenuje Nadzorni odbor za eno leto po krožnem sistemu, ki zagotavlja, da so enakopravno zastopane vse države.

Člani usmerjevalnega odbora
Predsednik Nadzornega odbora Andrea Enria
Podpredsednik Nadzornega odbora Položaj ni zaseden
Predstavnik ECB Pentti Hakkarainen
Francija Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Nizozemska Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Avstrija Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenija Primož Dolenc (Banka Slovenije)