Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2011 г.

Пазарни операции

Подробности относно операциите по рефинансиране от октомври 2011 г. до юли 2012 г.

На 6 октомври 2011 г. Управителният съвет прие няколко решения, свързани с основните операции по рефинансиране и операциите по дългосрочно рефинансиране, провеждани от Евросистемата, както и за тръжните процедури, които се прилагат при тези операции. По-подробна информация е налична в прессъобщението, публикувано на същата дата на уебсайта на ЕЦБ.

Стартиране на втора програма за закупуване на обезпечени облигации

На 6 октомври 2011 г. Управителният съвет взе решение да стартира втора програма за закупуване на обезпечени облигации и оповести основните ѝ характеристики. Повече подробности за условията на програмата ще бъдат обявени през ноември 2011 г. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Промени в проекта TARGET2-Securities (T2S)

На 22 септември 2011 г. Управителният съвет назначи г-н Кристиан Келдсен, ръководител на „Платежни системи“ в централната банка на Дания ( Danmarks Nationalbank), за заместник-член на Съвета за програмата T2S. Съветът за програмата T2S е създаден на 19 март 2009 г. с цел да подпомага органите на ЕЦБ за вземане на решения във връзка с осигуряването на успешното приключване на проекта T2S.

На 20 октомври 2011 г. Управителният съвет взе решение T2S да влезе в експлоатация девет месеца по-късно от предвиденото, т.е. през юни 2015 г., вместо през септември 2014 г. Управителният съвет реши също да удължи срока за подписването на Рамковото споразумение. Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на Насоките за TARGET2

На 14 октомври 2011 г. Управителният съвет прие Насоки EЦB/2011/15 за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). Насоките, които отчитат, наред с всичко останало, актуализациите, налагани от въвеждането на TARGET2 5.0, ще се прилагат от 21 ноември 2011 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ по проект за разпоредба на централната банка на Чехия (Česká národní banka) относно минималните резерви

На 30 септември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Чехия (Česká národní banka) (CON/2011/75).

Становище на ЕЦБ относно реформата на схемата за защита на депозитите в Нидерландия

На 4 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище в отговор на обществена консултация, проведена от министерството на финансите на Нидерландия, относно реформата на схемата за защита на депозитите в Нидерландия (CON/2011/76).

Становище на ЕЦБ относно санкциите, свързани със защитата на еврото от фалшифициране в Словения

На 7 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/78).

Становище на ЕЦБ относно държавните гаранции на Белгия, обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA

На 13 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/79).

Становище на ЕЦБ относно регистъра за финансовите отчети в Словакия

На 14 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словакия (CON/2011/80).

Становище на ЕЦБ относно промените на приложимите правила към ипотечните и общинските облигации в Словения

На 17 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/81).

Становище на ЕЦБ относно държавните гаранции на Люксембург, обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA

На 18 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Люксембург (CON/2011/82).

Становище на ЕЦБ относно мерките за ранна намеса и измененията на режима за преобразуване и ликвидация за кредитни и финансови институции, които подлежат на надзор от централната банка на Португалия (Banco de Portugal)

На 19 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Португалия (CON/2011/83).

Международно и европейско сътрудничество

Удължаване на програмата на Евросистемата за сътрудничество с централната банка на Египет

На 13 октомври 2011 г. Управителният съвет одобри удължаването на програмата на Евросистемата за сътрудничество с централната банка на Египет, която сега се предвижда да приключи на 31 март 2012 г. Програмата има за цел оказване на подкрепа на централната банка на Египет при постепенното приемане на рамката „Базел ІІ“.

Административно управление

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 6 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на председателя на Европейския съвет (CON/2011/77).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите