Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. spalis

Rinkos operacijos

2011 m. spalio mėn.–2012 . liepos mėn. refinansavimo operacijų duomenys

2011 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba priėmė kelis sprendimus dėl Eurosistemos pagrindinių ir ilgesnės trukmės laikotarpio refinansavimo operacijų ir su tokiomis operacijomis susijusių aukcionų. Daugiau informacijos pateikta tą dieną ECB svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos pradžia

2011 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti vykdyti antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir paskelbė kai kurias jos pagrindines ypatybes. Daugiau informacijos apie programos įgyvendinimo tvarką bus paskelbta 2011 m. lapkričio mėn. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Projekto TARGET2-Securities (T2S) raida

2011 m. rugsėjo mėn. Valdančioji taryba paskyrė Danmarks Nationalbank Mokėjimų sistemų skyriaus vadovą Kristian Kjeldsen programos T2S valdybos pakaitiniu nariu. Programos T2S valdyba buvo įkurta 2009 m. kovo mėn., siekiant padėti ECB sprendimus priimantiems organams užtikrinti sėkmingą projekto T2S baigimą.

2011 m. spalio 20 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad projektas T2S bus pradėtas įgyvendinti devyniais mėnesiais vėliau nei planuota, t. y. 2015 m. birželio mėn., o ne 2014 m. rugsėjo mėn. Valdančioji taryba taip pat nusprendė pratęsti bendrojo susitarimo pasirašymo terminą. Daugiau informacijos bus netrukus paskelbta ECB svetainėje.

TARGET2 gairių pakeitimai

2011 m. spalio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2011/15, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2). Šiose Gairėse, be kita ko, atsižvelgiama į TARGET2 5.0 versijos reikiamus atnaujinimus. Gairės bus taikomos nuo 2011 m. lapkričio 21 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Česká národní banka projekto nuostatos dėl privalomųjų atsargų

2011 m. rugsėjo 30 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Česká národní banka prašymu (CON/2011/75).

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos reformos Nyderlanduose

2011 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę atsakydama į Nyderlandų finansų ministerijos viešą konsultaciją dėl indėlių garantijų sistemos reformos Nyderlanduose (CON/2011/76).

ECB nuomonė dėl sankcijų, susijusių su euro apsauga nuo padirbinėjimo Slovėnijoje

2011 m. spalio 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/78).

ECB nuomonė dėl Belgijos valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms „Dexia SA“ ir „Dexia Crédit Local SA“

2011 m. spalio 13 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Belgijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/79).

ECB nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro Slovakijoje

2011 m. spalio 14 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovakijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/80).

ECB nuomonė dėl Slovėnijoje įkeitimui ir savivaldybių obligacijoms taikomų taisyklių pakeitimų

2011 m. spalio 17 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/81).

ECB nuomonė dėl Liuksemburgo valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms „Dexia SA“ ir „Dexia Crédit Local SA“

2011 m. spalio 18 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Banque centrale du Luxembourg prašymu (CON/2011/82).

ECB nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo priemonių ir kredito bei finansinių institucijų, kurių priežiūrą vykdo Banco de Portugal, problemų sprendimo bei likvidavimo taisyklių dalinių pakeitimų

2011 m. spalio 19 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Portugalijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/83).

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Eurosistemos bendradarbiavimo su Egipto centriniu banku programos pratęsimas

2011 m. spalio 13 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos bendradarbiavimo su Egipto centriniu banku programos pratęsimą iki 2012 m. kovo 31 d. Šia programa siekiama padėti Egipto centriniam bankui pamažu įgyvendinti Bazelio II sistemą.

Bendrasis valdymas

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2011 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu (CON/2011/77).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai