Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Říjen 2011

Tržní operace

Podrobnosti o refinančních operacích od října 2011 do července 2012

Dne 6. října 2011 Rada guvernérů přijala několik rozhodnutí souvisejících s hlavními a dlouhodobějšími refinančními operacemi Eurosystému a s nabídkovými řízeními využívanými pro tyto operace. Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě, která byla zveřejněna téhož dne na internetových stránkách ECB.

Zahájení druhého programu nákupu krytých dluhopisů

Dne 6. října 2011 Rada guvernérů rozhodla o zahájení druhého programu nákupu krytých dluhopisů a představila některé jeho hlavní rysy. Jeho přesné parametry budou zveřejněny v listopadu 2011. Příslušná tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Vývoj projektu TARGET2-Securities (T2S)

Dne 22. září 2011 Rada guvernérů jmenovala Kristiana Kjeldsena, vedoucího oddělení platebního styku v Danmarks Nationalbank, náhradníkem Programové rady T2S. Programová rada T2S byla vytvořena 19. března 2009, aby pomohla rozhodovacím orgánům ECB zajistit úspěšnou realizaci projektu T2S.

Dne 20. října 2011 Rada guvernérů rozhodla, že provoz T2S bude oproti původním plánům zahájen o devět měsíců později – tzn. v červnu 2015 místo v září 2014. Rada guvernérů rovněž rozhodla, že bude prodloužena lhůta na podepsání rámcové dohody. Více informací bude včas k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny obecných zásad o systému TARGET2

Dne 14. října 2011 přijala Rada guvernérů obecné zásady ECB/2011/15, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2). Tyto obecné zásady, které mimo jiné zohledňují aktualizace potřebné pro verzi 5.0 systému TARGET2, budou platit od 21. listopadu 2011.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu opatření České národní banky o minimálních rezervách

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 30. září 2011na žádost České národní banky (CON/2011/75).

Stanovisko ECB k reformě nizozemského systému pojištění vkladů

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 4. října 2011 v reakci na veřejnou konzultaci nizozemského ministerstva financí ohledně reformy nizozemského systému pojištění vkladů (CON/2011/76).

Stanovisko ECB k sankcím souvisejícím s ochranou eura proti padělání ve Slovinsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. října 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/78).

Stanovisko ECB k belgické státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 13. října 2011 na žádost belgického ministerstva financí (CON/2011/79).

Stanovisko ECB k registru účetních závěrek na Slovensku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 14. října 2011 na žádost slovenského ministerstva financí (CON/2011/80).

Stanovisko ECB ke změnám pravidel pro hypoteční zástavní listy a komunální dluhopisy ve Slovinsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 17. října 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/81).

Stanovisko ECB k lucemburské státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytnuté ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 18. října 2011 na žádost Banque centrale du Luxembourg (CON/2011/82).

Stanovisko ECB k opatřením včasné intervence a změnám režimu řešení problémů a likvidace úvěrových a finančních institucí, které podléhají dohledu Banco de Portugal

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 19. října 2011 na žádost portugalského ministerstva financí (CON/2011/83).

Mezinárodní a evropská spolupráce

Prodloužení programu spolupráce Eurosystému se Central Bank of Egypt

Dne 13. října 2011 Rada guvernérů schválila prodloužení programu spolupráce Eurosystému se Central Bank of Egypt, který tak potrvá až do 31. března 2012. Cílem tohoto programu je poskytovat Central Bank of Egypt podporu při postupném zavádění rámce Basel II.

Správa a řízení

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 6. října 2011 na žádost předsedy Evropské rady (CON/2011/77).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média