Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (förutom räntebeslut)

Oktober 2011

Marknadsoperationer

Information om refinansieringstransaktioner från oktober 2011 till juli 2012

Den 6 oktober 2011 tog ECB-rådet flera beslut om Eurosystemets huvudakliga och långfristiga refinansieringstransaktioner och anbudsförfarandena som gäller dessa. Mer detaljerad information finns i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats den dagen.

Start för ett andra program för köp av säkerställda obligationer

Den 6 oktober 2011 beslutade ECB-rådet att inleda ett andra program för köp av säkerställda obligationer och meddelade vissa av de viktigaste detaljerna för det. Med information om villkoren för det meddelas i november 2011. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Utvecklingen av projektet TARGET2-Securities (T2S)

Den 22 september 2011 utnämnde ECB-rådet Kristian Kjeldsen, chef för Payment Systems på Danmarks Nationalbank, till suppleant i styrelsen för T2S-programmet. Styrelsen för T2S-programmet upprättades den 19 mars 2009 för att bistå ECB:s beslutande organ genom att säkerställa att T2S-programmet avslutas enligt planen.

Den 20 oktober 2011 beslutade ECB-rådet att T2S ska tas i bruk nio månader senare än planerat, dvs. i juni 2015 i stället för september 2014. ECB-rådet beslutade också att förlänga tidsfristen för undertecknadet av ramavtalet. Mer information kommer att ges på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Ändringar av riktlinjen för Target2

Den 14 oktober 2011 antog ECB-rådet riktlinjen ECB/2011/15 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2). Riktlinjen, som bl.a. tar hänsyn till de uppdateringar som behövs för version 5.0 av Target2, gäller fr.o.m. den 21 november 2011.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ett förslag till bestämmelser om Česká národní bankas minimireserver

Den 30 september 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Česká národní banka (CON/2011/75).

ECB-yttrande om en ändring av den nederländska insättningsgarantin

Den 4 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande som svar på det nederländska finansministeriets offentliga samråd om den nederländska insättningsgarantin (CON/2011/76).

ECB-yttrande om sanktioner i samband med skyddet av euron mot förfalskning i Slovenien

Den 7 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/78).

ECB-yttrande om en belgisk statsgaranti för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79)

Den 13 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2011/79).

ECB-yttrande om registret över årsredovisningar i Slovakien

Den 14 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Slovakien (CON/2011/80).

ECB-yttrande om ändrade regler för bostads- och kommunalobligationer i Slovenien

Den 17 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/81).

ECB-yttrande om luxemburgska statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA

Den 18 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Banque centrale du Luxembourg (CON/2011/82).

ECB-yttrande om tidiga åtgärder och ändringar av likvidations- och avvecklingsförfarandet för kredit- och finansinstitut som omfattas av tillsyn från Banco de Portugal

Den 19 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Portugal (CON/2011/83).

Internationellt och europeiskt samarbete

Förlängning av Eurosystemets samarbetsprogram med den egyptiska centralbanken

Den 13 oktober 2011 godkände ECB-rådet förlängningen av Eurosystemets samarbetsprogram med Central Bank of Egypt. Programmet avslutas nu den 31 mars 2012. Programmets mål är att stödja Central Bank of Egypt i dess gradvisa antagande av ramverket Basel II.

Organisationsstyrning

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbankens direktion

Den 6 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska rådets ordförande (CON/2011/77).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media