European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada oktobris

Tirgus operācijas

Precizēta informācija par refinansēšanas operācijām no 2011. gada oktobra līdz 2012. gada jūlijam

Padome 2011. gada 6. oktobrī pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar Eurosistēmas galvenajām un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām un izsoles procedūrām, kas izmantojamas šādām operācijām. Sīkāka informācija pieejama paziņojumā presei, kas tajā pašā dienā publicēts ECB interneta vietnē.

Otrās nodrošināto obligāciju iegādes programmas uzsākšana

Padome 2011. gada 6. oktobrī nolēma uzsākt otro nodrošināto obligāciju iegādes programmu un publiskoja dažas no tās galvenajām iezīmēm. Plašāka informācija par tās nosacījumiem tiks paziņota 2011. gada novembrī. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Norises TARGET2 vērtspapīriem (T2S) projektā

Padome 2011. gada 22. septembrī par T2S programmas valdes locekļa vietnieku iecēla Danmarks Nationalbank Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītāju Kristianu Kjeldsenu (Kristian Kjeldsen). T2S programmas valdi izveidoja 2009. gada 19. martā, lai palīdzētu ECB lēmējinstitūcijām nodrošināt T2S projekta veiksmīgu pabeigšanu.

Padome 2011. gada 20. oktobrī nolēma, ka T2S varētu īstenoties deviņus mēnešus vēlāk, nekā plānots, t.i., 2015. gada jūnijā (nevis 2014. gada septembrī). Padome arī nolēma pagarināt pamatlīguma parakstīšanas termiņu. Sīkāka informācija drīzumā tiks sniegta ECB interneta vietnē.

TARGET2 Pamatnostādnes grozījumi

Padome 2011. gada 14. oktobrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2011/15, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2). Šī Pamatnostādne, kurā ņemti vērā arī TARGET2 5.0 versijai nepieciešamie uzlabojumi, tiks piemērota ar 2011. gada 21. novembri.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Česká národní banka nosacījuma projektu par obligātajām rezervēm

Padome 2011. gada 30. septembrī pieņēma šo atzinumu pēc Česká národní banka lūguma (CON/2011/75).

ECB atzinums par Nīderlandes noguldījumu garantiju shēmas reformu

Padome 2011. gada 4. oktobrī pieņēma šo atzinumu, atsaucoties uz Nīderlandes Finanšu ministrijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par Nīderlandes noguldījumu garantiju shēmas reformu (CON/2011/76).

ECB atzinums par sankcijām saistībā ar euro aizsardzību pret viltošanu Slovēnijā

Padome 2011. gada 7. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/78).

ECB atzinums par Beļģijas valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem

Padome 2011. gada 13. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/79).

ECB atzinums par finanšu pārskatu reģistru Slovākijā

Padome 2011. gada 14. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/80).

ECB atzinums par grozījumiem noteikumos, kas attiecas uz Slovēnijas ķīlu zīmēm un pašvaldību obligācijām

Padome 2011. gada 17. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/81).

ECB atzinums par Luksemburgas valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem

Padome 2011. gada 18. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Banque centrale du Luxembourg lūguma (CON/2011/82).

ECB atzinums par agrās iejaukšanās pasākumiem un grozījumiem Banco de Portugal uzraudzīto kredītiestāžu un finanšu iestāžu atveseļošanas un likvidācijas regulējumā

Padome 2011. gada 19. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Portugāles Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/83).

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Eurosistēmas un Ēģiptes Centrālās bankas sadarbības programmas pagarināšana

2011. gada 13. oktobrī Padome piekrita pagarināt Eurosistēmas sadarbības programmu ar Ēģiptes Centrālo banku (tagad tā noslēgsies 2012. gada 31. martā). Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu Ēģiptes Centrālajai bankai pakāpeniskā Bāzeles II principu sistēmas pieņemšanā.

Korporatīvā vadība

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

Padome 2011. gada 6. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Eiropadomes prezidenta lūguma (CON/2011/77).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem