Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2011

Operácie na trhu

Podrobnosti o refinančných operáciách od októbra 2011 do júla 2012

Dňa 6. októbra 2011 prijala Rada guvernérov viacero rozhodnutí o hlavných a dlhodobejších refinančných operáciách Eurosystému a o tendroch, formou ktorých sa tieto operácie uskutočnia. Podrobnejšie informácie sú v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB v ten istý deň.

Spustenie druhého programu nákupu krytých dlhopisov

Dňa 6. októbra 2011 Rada guvernérov rozhodla o spustení druhého programu nákupu krytých dlhopisov a oznámila niektoré jeho hlavné črty. Ďalšie informácie o tomto programe budú zverejnené v novembri 2011. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Vývoj projektu TARGET2-Securities (T2S)

Dňa 22. septembra 2011 Rada guvernérov vymenovala Kristiana Kjeldsena, vedúceho oddelenia platobných systémov v Danmarks Nationalbank, za náhradníka v Programovej rade T2S. Programová rada T2S bola zriadená 19. marca 2009, aby asistovala rozhodovacím orgánom ECB s cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu T2S.

Dňa 20. októbra 2011 Rada guvernérov rozhodla, že projekt T2S bude spustený o deväť mesiacov neskôr, než sa plánovalo – t. j. nie v septembri 2014, ale v júni 2015. Rada guvernérov zároveň rozhodla o predĺžení lehoty na podpísanie rámcovej dohody. Ďalšie informácie budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny a doplnenia usmernenia o TARGET2

Dňa 14. októbra 2011 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2011/15, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2). Toto usmernenie, ktoré okrem iného zohľadňuje aktualizácie potrebné pre verziu 5.0 systému TARGET2, bude platiť od 21. novembra 2011.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu opatrenia Českej národnej banky o povinných minimálnych rezervách

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 30. septembra 2011 na žiadosť Českej národnej banky (CON/2011/75).

Stanovisko ECB k reforme holandského systému ochrany vkladov

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 4. októbra 2011 ako reakciu v rámci verejnej konzultácie holandského ministerstva financií týkajúcej sa reformy holandského systému ochrany vkladov (CON/2011/76).

Stanovisko ECB k sankciám týkajúcim sa ochrany eura proti falšovaniu v Slovinsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 7. októbra 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/78).

Stanovisko ECB k belgickej štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 13. októbra 2011 na žiadosť belgického ministerstva financií (CON/2011/79).

Stanovisko ECB k registru účtovných závierok na Slovensku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 14. októbra 2011 na žiadosť slovenského ministerstva financií (CON/2011/80).

Stanovisko ECB k zmenám pravidiel týkajúcich sa hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií v Slovinsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 17. októbra 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/81).

Stanovisko ECB k luxemburskej štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA and Dexii Crédit Local SA

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 18. októbra 2011 na žiadosť Banque centrale du Luxembourg (CON/2011/82).

Stanovisko ECB k včasným intervenčným opatreniam a k zmenám a doplneniam režimu na riešenie problémov a režimu likvidácie pre úverové a finančné inštitúcie, ktoré podliehajú dohľadu zo strany Banco de Portugal

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 19. októbra 2011 na žiadosť portugalského ministerstva financií (CON/2011/83).

Medzinárodná a európska spolupráca

Predĺženie programu spolupráce Eurosystému s Central Bank of Egypt

Dňa 13. októbra 2011 Rada guvernérov schválila predĺženie programu spolupráce Eurosystému s Central Bank of Egypt, ktorý sa tak skončí 31. marca 2012. Cieľom tohto programu je podporiť Central Bank of Egypt v jej postupnom prijímaní rámca Bazilej II.

Riadenie organizácie

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 6. októbra 2011 na žiadosť predsedu Európskej rady (CON/2011/77).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá