SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2011

Markedsoperationer

Information om markedsoperationer fra oktober 2011 til juli 2012

Den 6. oktober 2011 traf Styrelsesrådet flere beslutninger om Eurosystemets primære og langsigtede markedsoperationer og de auktionsprocedurer, der anvendes ved disse operationer. Der findes nærmere oplysninger om dette i en pressemeddelelse, som samme dag blev offentliggjort på ECB’s websted.

Indførelsen af et nyt program til opkøb af covered bonds

Den 6. oktober besluttede Styrelsesrådet at indføre et nyt program til opkøb af covered bonds og informerede om dets vigtigste elementer. Nærmere oplysninger om proceduren for programmet vil blive meddelt i november 2011. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Udvikling i T2S-projektet (Target2-Securities)

Den 22. september 2011 udnævnte Styrelsesrådet Kristian Kjeldsen, kontorchef for Betalingsformidlingskontoret i Danmarks Nationalbank, til suppleant for T2S Programme Board. T2S Programme Board blev oprettet den 19. marts 2009 for at hjælpe ECB’s besluttende organer med at sikre en vellykket gennemførelse af T2S-projektet.

Den 20. oktober 2011 besluttede Styrelsesrådet, at T2S skulle sættes i drift ni måneder senere end planlagt, dvs. i juni 2015 frem for i september 2014. Styrelsesrådet besluttede endvidere at forlænge tidsfristen for undertegnelse af rammeaftalen. Der offentliggøres senere mere information om dette på ECB's websted.

Ændringer til retningslinjen om Target2

Den 14. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2011/15 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Retningslinjen, som bl.a. omhandler de ajourføringer, der er nødvendige for version 0.5 af Target2, træder i kraft den 21. november 2011.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om et udkast til Česká národní bankas bestemmelse om mindstereserver

Den 30. september 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Česká národní banka (CON/2011/75).

ECB’s udtalelse om en reform af den hollandske indskydergarantiordning

Den 4. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse som et svar på en offentlig høring fra det hollandske finansministerium om en reform af den hollandske indskydergarantiordning (CON/2011/76).

ECB’s udtalelse om sanktioner, der vedrører beskyttelsen af euroen mod falskmønteri i Slovenien

Den 7. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/78).

ECB’s udtalelse om en belgisk statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA

Den 13. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det belgiske finansministerium (CON/2011/79).

ECB’s udtalelse om regnskabsregisteret i Slovakiet

Den 14. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovakiske finansministerium (CON/2011/80).

ECB’s udtalelse om ændring af regler anvendelige for realkreditobligationer og kommuneobligationer i Slovenien

Den 17. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/81).

ECB’s udtalelse om en luxembourgisk statsgaranti dækkende visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA

Den 18. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Banque centrale du Luxembourg (CON/2011/82).

ECB’s udtalelse om tidlige interventionsforanstaltninger og ændringer vedrørende likvidations- og afviklingsordningen for kreditinstitutter og finansielle institutioner underlagt tilsyn af Banco de Portugal

Den 19. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det portugisiske finansministerium (CON/2011/83).

Internationalt og europæisk samarbejde

Forlængelse af Eurosystemets samarbejdsprogram med Central Bank of Egypt.

Den 13. oktober 2011 godkendte Styrelsesrådet forlængelsen af Eurosystemets samarbejdsprogram med Central Bank of Egypt. Samarbejdsprogrammet afsluttes nu den 31. marts 2012. Dette program sigter mod at støtte Central Bank of Egypt med bankens gradvise tilslutning til Basel II-rammerne.

Corporate governance

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion.

Den 6. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd (CON/2011/77).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt