European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2011

Markkinaoperaatiot

Rahoitusoperaatiot ajanjaksolla lokakuusta 2011 heinäkuuhun 2012

EKP:n neuvosto teki 6.10.2011 useita päätöksiä, jotka koskivat eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioita ja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita sekä operaatioissa noudatettavia huutokauppamenettelyjä. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

EKP:n neuvosto päätti 6.10.2011 käynnistää toisen katettujen joukkolainojen osto-ohjelman ja antoi jonkin verran tietoja uudesta ohjelmasta. Tarkempia tietoja ohjelman toteutuksesta annetaan marraskuussa 2011. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-Securities-ohjelma (T2S)

EKP:n neuvosto nimitti 22.9.2011 T2S-ohjelmajohtokunnan varajäseneksi Tanskan keskuspankin maksujärjestelmäosaston johtajan Kristian Kjeldsenin. T2S-ohjelmajohtokunta perustettiin 19.3.2009. Sen tehtävänä on auttaa EKP:n päätöksentekoelimiä varmistamaan, että T2S-ohjelma saadaan onnistuneesti käyttöön.

EKP:n neuvosto päätti 20.10.2011, että T2S:n käyttöönotto siirtyy yhdeksällä kuukaudella syyskuusta 2014 kesäkuuhun 2015. EKP:n neuvosto päätti myös pidentää puitesopimuksen allekirjoitusaikaa. Lisätietoja julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

TARGET2-suuntaviivojen muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 14.10.2011 suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2011/15). Uusissa suuntaviivoissa ovat mukana TARGET2-järjestelmän version 5.0 edellyttämät päivitykset. Suuntaviivoja sovelletaan 21.11.2011 lähtien.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto vähimmäisvarantoja koskevasta Tšekin keskuspankin säännösehdotuksesta

EKP:n neuvosto antoi 30.9.2011 Tšekin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/75.

EKP:n lausunto Alankomaiden talletussuojajärjestelmän muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 4.10.2011 lausunnon CON/2011/76 Alankomaiden valtiovarainministeriön järjestettyä julkisen kuulemisen Alankomaiden talletussuojajärjestelmän muuttamisesta.

EKP:n lausunto sanktioista euron suojaamiseksi väärentamiseltä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 7.10.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/78.

EKP:n lausunto Belgian antamasta valtiontakauksesta tiettyjen DEXIA SA:lle ja Dexia Crédit Local SA:lle myönnettyjen lainojen vakuudeksi

EKP:n neuvosto antoi 13.10.2011 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/79.

EKP:n lausunto Slovakian tilinpäätösrekisteristä

EKP:n neuvosto antoi 14.10.2011 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/80.

EKP:n lausunto asunto-obligaatioita ja kunnallisia obligaatioita koskevien sääntöjen muutoksista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 17.10.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/81.

EKP:n lausunto Luxemburgin antamasta valtiontakauksesta tiettyjen DEXIA SA:lle ja Dexia Crédit Local SA:lle myönnettyjen lainojen vakuudeksi

EKP:n neuvosto antoi 18.10.2011 Luxemburgin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/82.

EKP:n lausunto Banco de Portugalin valvonnan alaisia luotto- ja rahoituslaitoksia koskevista varhaisen vaiheen toimista sekä tervehdyttämis- ja likvidaatiojärjestelmän muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 19.10.2011 Portugalin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/83.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän ja Egyptin keskuspankin yhteistyöohjelman jatkaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.10.2011 eurojärjestelmän ja Egyptin keskuspankin yhteistyöohjelman jatkamisen 31.3.2012 saakka. Ohjelman tavoitteena on tukea Egyptin keskuspankkia sen ottaessa vähitellen käyttöön Basel II ‑säännöstön.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 6.10.2011 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2011/77.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle