Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2011

Turuoperatsioonid

2011. aasta oktoobrist 2012. aasta juulini teostatud refinantseerimisoperatsioonid

6. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu vastu mitu otsust, mis käsitlevad eurosüsteemi põhilisi ja pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone ning selliste operatsioonide puhul rakendatavaid pakkumismenetlusi. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel samal kuupäeval avaldatud pressiteatest.

Tagatud võlakirjade teise ostukava käivitamine

6. oktoobril 2011 otsustas EKP nõukogu käivitada tagatud võlakirjade teise ostukava ja avalikustas mõned selle põhijooned. Lisateave ostukava tingimuste kohta avalikustatakse novembris 2011. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Muutused TARGET2-väärtpaberite (T2S) projektis

22. septembril 2011 nimetas EKP nõukogu T2S programmi juhatuse asendusliikmena ametisse Taani keskpanga maksesüsteemide osakonna juhataja Kristian Kjeldseni. T2S programmi juhatus moodustati 19. märtsil 2009, et aidata EKP otsustusorganitel tagada T2S projekti edukas lõpuleviimine.

20. oktoobril 2011 otsustas EKP nõukogu, et T2S käivitub plaanitust üheksa kuud hiljem ehk 2015. aasta juunis senise 2014. aasta septembri asemel. EKP nõukogu otsustas pikendada ka raamlepingu sõlmimise tähtaega. Täpsem teave avaldatakse edaspidi EKP veebilehel.

TARGET2 suunise muudatused

14. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2011/15, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Suunist, milles võetakse muu hulgas arvesse TARGET2 versiooni 5.0 jaoks vajalikke uuendusi, kohaldatakse alates 21. novembrist 2011.

Õigusaktid

EKP arvamus Tšehhi keskpanga kohustusliku reservi kohta

30. septembril 2011 võttis EKP nõukogu Tšehhi keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/75.

EKP arvamus hoiuste tagamise skeemi reformi kohta Madalmaades

4. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu vastusena Madalmaade rahandusministeeriumi avalikule konsultatsioonile vastu arvamuse CON/2011/76 Madalmaade hoiuste tagamise skeemi kohta.

EKP arvamus sanktsioonide kohta, mis on seotud euro võltsimise takistamisega Sloveenias

7. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/78.

EKP arvamus teatavate Dexia SA ja Dexia Crédit Local SA’le antud laenude Belgia riigigarantii kohta

13. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/79.

EKP arvamus finantsaruannete registri kohta Slovakkias

14. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/80.

EKP arvamus hüpoteekide ja munitsipaalvõlakirjade suhtes kohaldatavate reeglite muutmise kohta Sloveenias

17. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/81.

EKP arvamus teatavaid Dexia SA’le ja Dexia Crédit Local SA’le antud laenusid tagava Luksemburgi riigigarantii kohta

18. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Luksemburgi keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/82.

EKP arvamus varajaste sekkumismeetmete ja Portugali keskpanga järelevalve alla kuuluvate krediidi- ja finantseerimisasutuste kriisilahenduse ja lõpetamise kohta

19. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Portugali rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/83.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Eurosüsteemi ja Egiptuse keskpanga koostööprogrammi pikendamine

13. oktoobril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse pikendada eurosüsteemi ja Egiptuse keskpanga koostööprogrammi, mis nüüd lõpeb 31. märtsil 2012. Programmi eesmärgiks on toetada Egiptuse keskpanka Basel II raamistiku järkjärgulisel rakendamisel.

Üldjuhtimine

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

6. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2011/77.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid