Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2011

Tržne operacije

Podrobnosti o operacijah refinanciranja od oktobra 2011 do julija 2012

Svet ECB je 6. oktobra 2011 sprejel več sklepov v zvezi z Eurosistemovimi operacijami glavnega in dolgoročnejšega refinanciranja ter avkcijskimi postopki za te operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Začetek drugega programa nakupa kritih obveznic

Svet ECB je 6. oktobra 2011 sprejel sklep o začetku izvajanja drugega programa nakupa kritih obveznic in objavil glavne značilnosti tega programa. Nadaljnje podrobnosti o o programu bodo objavljene v novembru 2011. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Dogajanja v projektu TARGET2-Securities (T2S)

Svet ECB je 22. septembra 2011 imenoval Kristiana Kjeldesna, vodjo oddelka za plačilne sisteme v centralni banki Danmarks Nationalbank, za nadomestnega člana v Odboru za program T2S. Odbor je bil ustanovljen 19. marca 2009, da bi organom odločanja ECB pomagal zagotoviti uspešno dokončanje programa T2S.

Svet ECB je 20. oktobra 2011 sklenil, da bo sistem T2S začel delovati devet mesecev pozneje, kot je bilo predvideno, torej v juniju 2015 in ne v septembru 2014. Svet je hkrati podaljšal rok za podpis okvirnega sporazuma. Nadaljnje informacije bodo kmalu objavljene na spletni strani ECB.

Spremembe smernice o sistemu TARGET2

Svet ECB je 14. oktobra 2011 sprejel Smernico ECB/2011/15 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2). Smernica, ki med drugim upošteva posodobitve, ki so potrebne v različici 5.0 sistema TARGET2, bo začela veljati 21. novembra 2011.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu določb centralne banke Česká národní banka o obveznih rezervah

Svet ECB je 30. septembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Česká národní banka (CON/2011/75).

Mnenje ECB o reformi nizozemskega sistema zajamčenih vlog

Svet ECB je 4. oktobra 2011 to mnenje sprejel v odziv na javno razpravo nizozemskega ministrstva za finance o reformi nizozemskega sistema zajamčenih vlog (CON/2011/76).

Mnenje ECB o sankcijah v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem v Sloveniji

Svet ECB je 7. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/78).

Mnenje ECB o belgijskem državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA

Svet ECB je 13. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/79).

Mnenje o registru računovodskih izkazov na Slovaškem

Svet ECB je 14. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance (CON/2011/80).

Mnenje ECB o spremembah pravil o hipotekarnih in komunalnih obveznicah v Sloveniji

Svet ECB je 17. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/81).

Mnenje ECB o luksemburškem državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA

Svet ECB je 18. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Banque centrale du Luxembourg (CON/2011/82).

Mnenje o zgodnjih intervencijskih ukrepih ter spremembah ureditve saniranja in prenehanja kreditnih in finančnih institucij, ki so pod nadzorom centralne banke Banco de Portugal

Svet ECB je 19. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo portugalskega ministrstva za finance (CON/2011/83).

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Podaljšanje programa sodelovanja Eurosistema z egiptovsko centralno banko

Svet ECB je 13. oktobra 2011 odobril podaljšanje programa sodelovanja Eurosistema s centralno banko Egipta, ki se bo zdaj iztekel 31. marca 2012. Namen programa je egiptovski centralni banki pomagati pri postopnem sprejetju okvira Basel II.

Upravljanje in vodenje

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB

Svet ECB je 6. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta (CON/2011/77).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije