Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2011

Operacje rynkowe

Szczegóły operacji refinansujących od października 2011 r. do lipca 2012 r.

6 października 2011 r. Rada Prezesów podjęła kilka decyzji w sprawie podstawowych i dłuższych operacji refinansujących Eurosystemu oraz trybu przetargu stosowanego w tych operacjach. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym, który ukazał się tego samego dnia w serwisie internetowym EBC.

Uruchomienie drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych

6 października 2011 r. Rada Prezesów postanowiła uruchomić drugi program skupu operacji zabezpieczonych i ogłosiła niektóre z jego głównych cech. Dalsze szczegóły programu zostaną podane w listopadzie 2011 r. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Projekt TARGET2-Securities (T2S)

22 września 2011 r. Rada Prezesów mianowała Kristiana Kjeldsena, szefa Działu Systemów Płatności w banku centralnym Danii, na stanowisko zastępcy członka Rady Projektu T2S. Rada Projektu T2S została ustanowiona 19 marca 2009 r. z zadaniem wspomagania organów decyzyjnych EBC w działaniach na rzecz realizacji projektu T2S.

20 października 2011 r. Rada Prezesów zdecydowała, że system T2S zostanie uruchomiony dziewięć miesięcy później niż planowano – w czerwcu 2015 r. zamiast we wrześniu 2014 r. Rada Prezesów postanowiła także przedłużyć termin podpisania umowy ramowej. Dalsze informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

Zmiany wytycznych dotyczących TARGET2

14 października 2011 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2011/15 zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2). Nowe wytyczne, które uwzględniają m.in. aktualizacje potrzebne w TARGET2 wersji 5.0, będą obowiązywać od 21 listopada 2011 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie projektowanych przepisów Česká národní banka dotyczących rezerwy obowiązkowej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 30 września 2011 r., na wniosek banku centralnego Czech (CON/2011/75).

Opinia EBC w sprawie reformy holenderskiego systemu gwarantowania depozytów

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 4 października 2011 r., w odpowiedzi na publiczną konsultację przeprowadzoną przez ministerstwo finansów Holandii w sprawie holenderskiego systemu gwarantowania depozytów (CON/2011/76).

Opinia EBC w sprawie sankcji dotyczących ochrony euro przed fałszowaniem w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 października 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/78).

Opinia EBC w sprawie gwarancji państwa belgijskiego obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia Crédit Local SA

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 13 października 2011 r., na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/79).

Opinia EBC w sprawie rejestru sprawozdań finansowych na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 14 października 2011 r., na wniosek słowackiego ministerstwa finansów (CON/2011/80).

Opinia EBC w sprawie zmian zasad dotyczących obligacji zabezpieczonych hipoteką i obligacji komunalnych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 17 października 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/81).

Opinia EBC w sprawie gwarancji państwa Luksemburg obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia Crédit Local SA

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 18 października 2011 r., na wniosek banku centralnego Luksemburga (CON/2011/82).

Opinia EBC w sprawie środków wczesnej interwencji i zmian zasad w zakresie postępowania naprawczego i likwidacji instytucji kredytowych i finansowych podlegających nadzorowi Banco de Portugal

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 19 października 2011 r., na wniosek portugalskiego ministerstwa finansów (CON/2011/83).

Współpraca międzynarodowa i europejska

Przedłużenie programu współpracy między Eurosystemem a bankiem centralnym Egiptu.

13 października 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła przedłużenie do 31 marca 2012 r. programu współpracy między Eurosystemem a bankiem centralnym Egiptu. Celem programu jest wsparcie egipskiego banku centralnego w stopniowym wprowadzaniu przepisów umowy bazylejskiej II.

Kwestie wewnętrzne

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 6 października 2011 r., na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej (CON/2011/77).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami