Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Заетостта и прегледът на стратегията

За да поддържаме цените стабилни, ние коригираме паричната си политика според това как се развива икономиката. Заетостта е важна част от икономиката и може да повлияе на промяната на цените във времето. Винаги наблюдаваме заетостта, когато вземаме решения, а освен това следим как тези решения на свой ред ѝ влияят.

Защо заетостта беше включена в нашия преглед на стратегията?

Нашата парична политика взаимодейства с икономиката

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. Това означава да поддържаме инфлацията – темпът, с който цените на стоките и услугите като цяло се променят с течение на времето – на ниско равнище. За да се справяме с тази задача, трябва да следим отблизо икономиката и взаимодействието ѝ с нашата парична политика.

За да получим пълна представа за състоянието на икономиката, трябва също така да знаем колко хора имат работа, каква е тя и какво е заплащането им. С други думи, когато вземаме решения, следим и състоянието на заетостта. Освен това наблюдаваме как тези решенията на свой ред ѝ се отразяват.

Заетостта в условията на паричен съюз

Разглеждаме заетостта в еврозоната като цяло

За да получим пълната картина на заетостта в нашия паричен съюз, трябва да следим всички 19 държави от еврозоната. Тази картина е много разнолика. Тя включва всякакви хора – млади и стари, с по-високо и с по-ниско образование.

За някои групи е по-трудно да си намерят работа от други. Това важи с особена сила за хора, които дълго време са били безработни и губят професионалните си умения. Състоянието на заетостта е от значение, защото е ключът към разбирането защо през последните десетилетия неравенството в нашите общества се задълбочи. И какво могат да предприемат правителствата, за да променят това положение.

Каква е ролята на заетостта в нашата парична политика?

Вземаме решения с оглед на икономиката

Ние коригираме паричната си политика според това как се развива икономиката. Важна част от това съображение е заетостта. Когато има повече работни места, отколкото работници, цените растат по-бързо. Причината е, че търсенето за съответните стоки или услуги е по-голямо. Влияние обаче оказва и фактът, че фирмите предлагат по-големи заплати, за да привлекат работници, така че да задоволят това ново търсене. Те прехвърлят част от тези допълнителни разходи на потребителите. Когато хората губят работата си, парите също намаляват. По-малко хора пазаруват в магазините и разходите в икономиката спадат. Цените не се покачват със същия темп.

От значение обаче е не само броят на заетите хора. Качеството на работните места също е важно. Един човек с добре заплатена, стабилна работа харчи и спестява по различен начин от човек с несигурна работа и ниско заплащане.

Как допринася паричната политика за заетостта?

Стабилните цени подпомагат заетостта,...

Доколко е лесно за хората да намират добра и постоянна работа зависи най-вече от националната политика. Но и стабилните цени могат да подпомогнат откриването на работни места. Когато цените не се променят значително, фирмите и хората могат по-добре да планират и инвестират. Това може да способства за по-голямо икономическо благоденствие. Тогава фирмите наемат повече хора, за да отговорят на повишеното търсене на стоки и услуги.

...нашите решения по паричната политика – също

В някои случаи нашата парична политика също може пряко да подпомага заетостта в икономиката. Например, ако икономиката не се развива добре, е възможно инфлацията да спадне. Можем да коригираме паричната си политика, така че кредитирането за домакинствата и предприятията да поевтинее. Това може да насърчи разходите и инвестициите. Мярката спомага за стабилизиране на инфлацията, но и допринася за поддържане на работните места и разкриване на нови. Поддържането на цените стабилни „в средносрочен план“ е в полза на пълната заетост.

Каква ще бъде ролята на заетостта в нашата парична политика занапред?

Поддържането на ценова стабилност е полезно за заетостта

В проведените от нас форуми изслушахме сериозните тревоги на хората, особено на по-младите, относно качеството на работните места и шансовете им да си намерят работа. Разбира се, създаването на условия за намиране на добра и стабилна работа е отговорност на правителствата. Но ние също можем да дадем своя принос, като поддържаме цените стабилни. Затова ще отчитаме и заетостта, когато вземаме решения по паричната политика.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Заетост и провеждане на паричната политика в еврозоната
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?