Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Nodarbinātība un stratēģijas izvērtējums

Mēs pielāgojam savu monetāro politiku atbilstoši tautsaimniecības dinamikai, lai nodrošinātu cenu stabilitāti. Nodarbinātība ir būtiska tautsaimniecības daļa un var ietekmēt cenu pārmaiņas laika gaitā. Pieņemot lēmumus, paturam redzeslokā nodarbinātību, kā arī vērojam šo lēmumu ietekmi uz nodarbinātību.

Kāpēc nodarbinātība bija ietverta mūsu stratēģijas izvērtējumā?

Mūsu monetārā politika mijiedarbojas ar tautsaimniecību

Mūsu uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Tas nozīmē saglabāt zemu inflāciju – tempu, kādā mainās preču un pakalpojumu vispārējais cenu līmenis laika gaitā. Lai to sekmīgi paveiktu, mums rūpīgi jāvēro tautsaimniecība un tās mijiedarbība ar monetāro politiku.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par tautsaimniecības stāvokli, mums arī jāzina, cik daudz cilvēku ir nodarbināti, kādi darbi tiek veikti un kāda ir atlīdzība par tiem. Citiem vārdiem runājot, pieņemot lēmumus, paturam redzeslokā arī nodarbinātību. Sekojam līdzi arī tam, kā šie mūsu lēmumi ietekmē nodarbinātību.

Nodarbinātība monetārajā savienībā

Aplūkojam nodarbinātību visā euro zonā

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par nodarbinātību mūsu monetārajā savienībā, jāaplūko visas 19 euro zonas valstis. Aina ir ļoti atšķirīga. Tā aptver ļoti dažādus cilvēkus – piemēram, jauniešus un vecus cilvēkus, kā arī labi izglītotus un mazizglītotus cilvēkus.

Dažām grupām ir grūtāk atrast darbu nekā citām. Tas īpaši attiecas uz cilvēkiem, kuri kādu laiku bijuši bez darba un zaudējuši darba iemaņas. Nodarbinātības situācija ir būtiska, jo palīdz saprast, kāpēc mūsu sabiedrība pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi nevienlīdzīgāka un kā valdības varētu rīkoties, lai to mainītu.

Kāda ir nodarbinātības loma mūsu monetārajā politikā?

Mēs pieņemam lēmumus, domājot par tautsaimniecību

Mēs pielāgojam savu monetāro politiku atbilstoši tautsaimniecības dinamikai. Nodarbinātības loma šo lēmumu pieņemšanā ir būtiska. Ja darba vietu skaits pārsniedz darbinieku skaitu, cenas kāpj straujāk. Tas ir tāpēc, ka rodas lielāks pieprasījums pēc attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem. Bet tas ir arī tāpēc, ka uzņēmumi maksā lielākas algas, lai piesaistītu darbiniekus un apmierinātu šo jauno pieprasījumu. Daļu šo papildu izmaksu nākas segt patērētājiem. Kad cilvēki zaudē darbu, tiek tērēts mazāk naudas. Mazāk cilvēku dodas iepirkties un tēriņi tautsaimniecībā sarūk. Cenu kāpums samazinās.

Taču svarīgs ir ne vien nodarbināto cilvēku skaits, bet arī šo darbavietu kvalitāte. Cilvēks labi apmaksātā, stabilā darbā tērē vairāk un viņa uzkrājumu veidošanas ieradumi atšķiras no cilvēka, kura darbs ir nestabils un slikti apmaksāts.

Kā monetārā politika ietekmē nodarbinātību?

Stabilas cenas veicina nodarbinātību...

Tas, cik viegli cilvēki var atrast un saglabāt labu darbu, galvenokārt atkarīgs no nacionālās politikas. Bet arī stabilas cenas var stimulēt darbavietu radīšanu. Ja cenas ir stabilas, uzņēmumiem un cilvēkiem ir vienkāršāk plānot un veikt ieguldījumus. Tas var vairot tautsaimniecības labklājību. Šādos apstākļos uzņēmumi pieņem darbā vairāk cilvēku, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem.

...un to veicina arī mūsu monetārās politikas lēmumi

Arī mūsu monetārā politika reizēm var uzlabot nodarbinātību tautsaimniecībā. Piemēram, tautsaimniecības lejupslīdes laikā var samazināties inflācija. Mēs varam veikt monetārās politikas korekcijas, lai aizņēmumi mājsaimniecībām un uzņēmumiem kļūtu lētāki. Tas var palīdzēt palielināt tēriņus un ieguldījumus. Tādējādi tiek stabilizēta inflācija, taču tas arī palīdz saglabāt darbavietas un stimulē jaunu darbavietu izveidi. Cenu stabilitātes nodrošināšana vidējā termiņā veicina pilnīgu nodarbinātību.

Kāda būs nodarbinātības loma mūsu nākotnes monetārajā politikā?

Stabilas cenas uzlabo nodarbinātību

Uzklausīšanas pasākumos dzirdējām, cik nobažījušies par darba kvalitāti un pieejamību bija iedzīvotāji, īpaši jaunieši. Protams, valdības ir atbildīgas par tādas vides radīšanu, kurā iedzīvotāji varētu atrast labus un stabilus darbus. Taču mēs varam palīdzēt, saglabājot stabilas cenas. Šā iemesla dēļ mēs ņemam vērā nodarbinātību, pieņemot monetārās politikas lēmumus.

VAIRĀK PAR ŠO TĒMU
Nodarbinātība un monetārās politikas īstenošana euro zonā
STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMS
Vēlaties iegūt sīkāku informāciju?