Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η απασχόληση και η επανεξέταση της στρατηγικής

Για να διατηρούμε τις τιμές σταθερές, προσαρμόζουμε τη νομισματική πολιτική μας ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας. Η απασχόληση αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας και μπορεί να επηρεάσει το πώς μεταβάλλονται οι τιμές με την πάροδο του χρόνου. Λαμβάνουμε υπόψη την απασχόληση κατά τη λήψη αποφάσεων και παρακολουθούμε πώς οι αποφάσεις αυτές την επηρεάζουν.

Γιατί συμπεριλάβαμε την απασχόληση στην επανεξέταση της στρατηγικής μας;

Η νομισματική πολιτική μας αλληλεπιδρά με την οικονομία

Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε τον πληθωρισμό – τον ρυθμό με τον οποίο το συνολικό επίπεδο των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου – χαμηλό. Για να το πετύχουμε πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά την οικονομία και το πώς η νομισματική πολιτική μας αλληλεπιδρά με αυτήν.

Για να σχηματίζουμε πλήρη εικόνα σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας, πρέπει επίσης να εξετάζουμε πόσοι άνθρωποι έχουν θέσεις εργασίας, τι είδους είναι αυτές οι θέσεις και τι αμοιβές παρέχουν. Με άλλα λόγια, έχουμε στον νου μας την κατάσταση της απασχόλησης όταν λαμβάνουμε αποφάσεις. Παρακολουθούμε επίσης πώς αυτές οι αποφάσεις μας επηρεάζουν την απασχόληση με τη σειρά τους.

Η απασχόληση σε μια νομισματική ένωση

Εξετάζουμε την απασχόληση στη ζώνη του ευρώ συνολικά

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της απασχόλησης στη νομισματική μας ένωση εξετάζουμε και τις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ. Η εικόνα από χώρα σε χώρα είναι πολύ διαφορετική. Αφορά κάθε κατηγορία ανθρώπων – για παράδειγμα, τους νεότερους και τους μεγαλύτερους, αυτούς που έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και αυτούς που έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Κάποιες ομάδες δυσκολεύονται περισσότερο από άλλες στην εύρεση εργασίας. Αυτό ισχύει ιδίως για όσους έχουν μείνει άνεργοι για αρκετό χρονικό διάστημα και έχουν χάσει τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Η κατάσταση της απασχόλησης έχει σημασία επειδή είναι ένας βασικός παράγοντας προκειμένου αφενός να κατανοήσουμε γιατί οι κοινωνίες μας παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανισότητα τις τελευταίες δεκαετίες και αφετέρου να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση.

Ποια είναι η συμβολή της απασχόλησης στη νομισματική πολιτική μας;

Λαμβάνουμε αποφάσεις με γνώμονα την οικονομία

Προσαρμόζουμε τη νομισματική πολιτική μας ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας. Η απασχόληση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όταν υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι εργαζόμενοι για να τις καλύψουν, οι τιμές αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις καταβάλλουν υψηλότερους μισθούς για να προσελκύσουν εργαζομένους, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτήν τη νέα ζήτηση. Μετακυλίουν δηλαδή ορισμένες από αυτές τις πρόσθετες δαπάνες στους καταναλωτές. Όταν οι άνθρωποι μένουν άνεργοι, διαθέτουν λιγότερα χρήματα. Λιγότεροι άνθρωποι πηγαίνουν για ψώνια και οι δαπάνες στην οικονομία μειώνονται. Οι τιμές δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.

Δεν έχει όμως μόνο σημασία ο αριθμός των εργαζομένων. Σημασία έχει και η ποιότητα αυτών των θέσεων εργασίας. Αυτός που αμείβεται καλά και έχει σταθερή θέση εργασίας θα δαπανήσει και θα αποταμιεύσει με διαφορετικό τρόπο από κάποιον που έχει μια ασταθή δουλειά για την οποία αμείβεται λιγότερο.

Πώς συμβάλλει η νομισματική πολιτική στην απασχόληση;

Οι σταθερές τιμές στηρίζουν την απασχόληση...

Η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι βρίσκουν μια καλή θέση εργασίας και τη διατηρούν εξαρτάται κυρίως από τις εθνικές πολιτικές. Οι σταθερές τιμές μπορούν όμως να στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όταν οι τιμές είναι σταθερές, οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό και καλύτερες επενδύσεις. Αυτό μπορεί να αυξήσει την οικονομική ευημερία. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν περισσότερους ανθρώπους για να ανταποκριθούν στην υψηλότερη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.

... και το ίδιο μπορούν να κάνουν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής μας

Η νομισματική πολιτική μας μπορεί κατά καιρούς να στηρίξει την απασχόληση στην οικονομία. Για παράδειγμα, αν η κατάσταση της οικονομίας δεν είναι καλή, ο πληθωρισμός μπορεί να μειωθεί. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τη νομισματική πολιτική μας ώστε τα δάνεια να είναι φθηνότερα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση των δαπανών και των επενδύσεων. Ενώ συμβάλλει στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού, βοηθά ταυτόχρονα τους ανθρώπους να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και στηρίζει τη δημιουργία νέων θέσεων. Η διατήρηση σταθερών τιμών «μεσοπρόθεσμα» στηρίζει την πλήρη απασχόληση.

Τι ρόλο θα διαδραματίσει η απασχόληση στη νομισματική πολιτική μας μελλοντικά;

Η διατήρηση σταθερών τιμών είναι καλή για τις θέσεις εργασίας

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων συγκέντρωσης απόψεων ακούσαμε πόσο ανησυχούν οι άνθρωποι στη ζώνη του ευρώ, ιδίως οι νεότεροι, σχετικά με την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τις πιθανότητες που έχουν να βρουν κάποια. Βέβαια, οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να βρουν καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Εμείς όμως από την πλευρά μας μπορούμε να συνεισφέρουμε διατηρώντας τις τιμές σταθερές. Γι’ αυτό θα λαμβάνουμε υπόψη την απασχόληση κατά τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η απασχόληση και η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;