Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Zaměstnanost a přezkum strategie

Abychom udrželi ceny stabilní, upravujeme naši měnovou politiku podle toho, jak si ekonomika vede. Zaměstnanost je její důležitou součástí a může ovlivnit, jak se ceny v průběhu času změní. Při rozhodování máme zaměstnanost na zřeteli a také sledujeme, jak tato rozhodnutí zaměstnanost ovlivňují.

Proč byla zaměstnanost součástí přezkumu naší strategie?

Naše měnová politika se s ekonomikou vzájemně ovlivňují

Naším úkolem je udržet ceny stabilní. To znamená udržet inflaci, tj. míru, při níž se celkové ceny zboží a služeb v průběhu času mění, na nízké úrovni. Abychom toho dosáhli, musíme věnovat velkou pozornost ekonomice a tomu, jak se s naší měnovou politikou vzájemně ovlivňují.

Abychom získali ucelený obraz o tom, jak se ekonomice daří, musíme se také podívat na to, kolik lidí má práci, jaká jsou to pracovní místa a jakou odměnu nabízejí. Jinými slovy, když přijímáme rozhodnutí, máme na zřeteli i zaměstnanost. A sledujeme, jak naše rozhodnutí zase ovlivňují zaměstnanost.

Zaměstnanost v měnové unii

Díváme se na zaměstnanost v eurozóně jako celku

Získání úplného přehledu o zaměstnanosti v naší měnové unii znamená, že se díváme na všech 19 zemí eurozóny. Tento pohled je velmi různorodý. Zahrnuje všechny možné druhy lidí, například mladé a seniory, ty vzdělané i ty méně vzdělané.

Některé skupiny shánějí práci obtížněji. To platí zejména v případě lidí, kteří byli nějakou dobu bez práce a ztratili své pracovní dovednosti. Situace v oblasti zaměstnanosti je důležitá, protože je klíčem k pochopení toho, proč se v našich společnostech zvýšila v posledních desetiletích nerovnost. A toho, co mohou vlády udělat, aby to změnily.

Jakou úlohu hraje zaměstnanost v naší měnové politice?

Rozhodujeme s ohledem na ekonomiku

Naši měnovou politiku upravujeme podle toho, jak si vede ekonomika. Zaměstnanost je toho důležitou součástí. Pokud je více pracovních míst než pracovníků, kteří by je mohli obsadit, ceny rostou rychleji. Je tomu tak proto, že po tomto zboží nebo službách roste poptávka. Je to však způsobeno také tím, že podniky platí vyšší mzdy, aby pracovníky přilákaly a mohly tak tuto novou poptávku uspokojit. Některé z těchto dodatečných nákladů přenášejí na spotřebitele. Když lidé přijdou o práci, obíhá méně peněz. Méně lidí míří do obchodů a v ekonomice se méně utrácí. Ceny o tolik nerostou.

Nejde však jen o množství zaměstnaných osob. Důležitá je i kvalita těchto pracovních míst. Člověk s dobře placeným a stabilním zaměstnáním utrácí a šetří jinak než někdo s nestabilním a špatně placeným zaměstnáním.

Jak k zaměstnanosti přispívá měnová politika?

Stabilní ceny podporují zaměstnanost...

To, jak je pro lidi snadné si najít a udržet dobrou práci, závisí především na vnitrostátních politikách. Vytváření pracovních míst však mohou podpořit také stabilní ceny. Když jsou ceny stabilní, podniky a lidé mohou lépe plánovat a investovat. To může vytvořit bohatší ekonomiku. Díky tomu pak podniky zaměstnávají více lidí, aby uspokojily vyšší poptávku po zboží a službách.

... a to můžou i naše měnověpolitická rozhodnutí

Naše měnová politika může někdy také podpořit zaměstnanost v ekonomice. Například pokud se ekonomice nedaří, může inflace klesat. Můžeme upravit naši měnovou politiku tak, aby úvěry domácnostem a podnikům zlevnily. To může pomoci zvýšit výdaje a investice. To pomáhá nejen stabilizovat inflaci, ale také udržet lidem pracovní místa a podporovat vytváření nových. Udržení stabilních cen ve „střednědobém horizontu“ podporuje plnou zaměstnanost.

Jakou úlohu bude zaměstnanost hrát v naší měnové politice v budoucnu?

Udržení stabilních cen je dobré pro pracovní místa

Během našich akcí „ECB Vám naslouchá“ jsme slyšeli obavy lidí, zejména těch mladších, o kvalitu pracovních míst a jejich šance získat zaměstnání. Za vytváření prostředí, v němž mohou lidé najít dobrá a stabilní pracovní místa, jsou samozřejmě zodpovědné vlády. Ale ke stabilním cenám můžeme přispívat svými dílem i my. Proto budeme při rozhodování o měnové politice brát v úvahu i zaměstnanost.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Employment and the conduct of monetary policy in the euro area
PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?