SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beskæftigelse og gennemgangen af den pengepolitiske strategi

For at holde priserne stabile justerer vi vores pengepolitik i forhold til, hvordan økonomien har det. Beskæftigelsen er en vigtig del af økonomien og kan påvirke den måde, priserne ændrer sig på over tid. Vi har hele tiden beskæftigelsen på vores radar, når vi træffer beslutninger, og vi holder også øje med, hvordan disse beslutninger derefter påvirker beskæftigelsen.

Hvorfor indgik beskæftigelse i gennemgangen af den pengepolitiske strategi?

Vores pengepolitik interagerer med økonomien

Det er vores opgave at holde priserne stabile. Det betyder, at inflationen – den takt, hvormed de samlede priser på varer og tjenesteydelser ændrer sig over tid – skal være lav. For at det kan lykkes, må vi være meget opmærksomme på økonomien og på, hvordan vores pengepolitik interagerer med den.

For at få et fuldstændigt billede af, hvordan økonomien har det, er vi også nødt til at se på, hvor mange mennesker der har et job, hvilke job det er, og hvor meget de giver i løn. Vi har med andre ord også beskæftigelsessituationen på vores radar, når vi træffer beslutninger. Og vi holder øje med, hvordan vores beslutninger påvirker beskæftigelsen.

Beskæftigelse i en monetær union

Vi ser på beskæftigelsen i hele euroområdet

For at danne os et komplet billede af beskæftigelsen i den monetære union ser vi på alle 19 eurolande. Det billede er meget varieret. Det omfatter alle slags personer – fx unge og gamle og dem med en meget lang uddannelse og dem, der næsten ingen uddannelse har.

Der er befolkningsgrupper, der har sværere ved at få arbejde end andre. Det gælder især dem, der har været uden for arbejdsmarkedet i et stykke tid og mister deres jobkompetencer. Beskæftigelsessituationen har betydning, fordi den er nøglen til at forstå, hvorfor der er blevet mere ulighed i vores samfund i de seneste årtier. Og hvad regeringerne kan gøre for at ændre dette.

Hvilken rolle spiller beskæftigelsen i vores pengepolitik?

Vi har økonomien i tankerne, når vi træffer beslutninger

Vi justerer vores pengepolitik i forhold til, hvordan økonomien har det. Beskæftigelsen er en vigtig del af de overvejelser. Når der er flere job end arbejdstagere til at besætte dem, stiger priserne hurtigere. Det skyldes, at der er større efterspørgsel efter de pågældende varer eller tjenesteydelser. Men det skyldes også, at virksomhederne betaler højere lønninger for at tiltrække arbejdstagere, så de kan imødekomme den nye efterspørgsel. Nogle af disse ekstraomkostninger overvælter de på forbrugerne. Når folk mister deres arbejde, er der færre penge i omløb. Der er færre kunder i butikkerne, og forbruget i økonomien falder. Priserne stiger ikke så meget.

Det handler dog ikke kun om antallet af beskæftigede. Kvaliteten af disse job betyder også noget. En person i en fast stilling med en god løn vil bruge og spare penge op på en anden måde end en person med et usikkert job og en dårlig løn.

Hvordan bidrager pengepolitik til beskæftigelsen?

Stabile priser understøtter beskæftigelsen ...

Hvor let det er for folk at finde og fastholde gode job, afhænger hovedsagelig af nationale politikker. Men stabile priser kan også støtte jobskabelsen. Når priserne er stabile, kan virksomheder og personer bedre planlægge og investere. Det kan give en mere blomstrende økonomi. Det medfører, at virksomhederne ansætter flere folk for at imødekomme den højere efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser.

... og det kan vores pengepolitiske beslutninger også

Til tider kan vores pengepolitik i sig selv også understøtte beskæftigelsen i økonomien. Hvis økonomien fx ikke har det godt, kan inflationen falde. Vi kan justere vores pengepolitik, så det bliver billigere for husholdninger og virksomheder at låne penge. Det kan bidrage til at øge forbruget og investeringerne. Samtidig med at dette bidrager til at stabilisere inflationen, bidrager det også til at holde folk i beskæftigelse og til at støtte jobskabelsen. Når priserne holdes stabile på "mellemlangt sigt", understøtter det fuld beskæftigelse.

Hvilken rolle vil beskæftigelsen spille i vores pengepolitik fremover?

Det er godt for beskæftigelsen, at priserne holdes stabile

På vores lyttearrangementer hørte vi, hvor bekymrede folk, især de unge, var over jobkvaliteten og deres chancer for at få et arbejde. Det er naturligvis regeringerne, der har ansvaret for at skabe forhold, der gør, at folk kan finde gode og stabile job. Men vi kan også bidrage ved at holde priserne stabile. Derfor vil vi også tage hensyn til beskæftigelsen, når vi træffer pengepolitiske beslutninger.

LÆS MERE
Beskæftigelse og gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet
GENNEMGANG AF DEN PENGEPOLITISKE STRATEGI
Vil du gerne vide mere?