Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zaposlenost in pregled strategije

Da bi ohranjali cenovno stabilnost, denarno politiko prilagajamo razmeram v gospodarstvu. Zaposlenost je pomemben del gospodarstva in lahko vpliva na to, kako se cene spreminjajo od enega obdobja do drugega. Pri sprejemanju odločitev upoštevamo podatke o stopnji zaposlenosti, obenem pa spremljamo tudi, kako naše odločitve vplivajo nanjo.

Zakaj je bila zaposlenost del pregleda strategije?

Naša denarna politika je vzajemno povezana z gospodarstvom

Naša naloga je, da ohranjamo stabilnost cen. V ta namen skrbimo, da inflacija – stopnja, po kateri se s časom spreminja splošna raven cen izdelkov in storitev – ostaja nizka. Da bi bili pri tem uspešni, moramo pozorno spremljati, kaj se dogaja v gospodarstvu in kako nanj vpliva naša denarna politika.

Da bi dobili celotno sliko o stanju gospodarstva, moramo preučiti tudi, koliko ljudi ima zaposlitev, kakšne so te zaposlitve in kako dobro so plačane. Z drugimi besedami, ko sprejemamo odločitve, upoštevamo stanje na področju zaposlenosti. Obenem pa spremljamo tudi, kako naše odločitve vplivajo na zaposlenost.

Zaposlenost v denarni uniji

Zaposlenost spremljamo v euroobmočju kot celoti

Da bi dobili popoln pregled nad zaposlenostjo v naši denarni uniji, moramo preučiti razmere v vseh 19 državah euroobmočja. Te razmere so lahko zelo različne. Vključujejo vse vrste ljudi – na primer mlade in stare ali ljudi z veliko izobrazbe in tiste, ki je imajo malo.

Nekatere skupine ljudi težje najdejo zaposlitev kot druge. To velja zlasti za tiste, ki so dalj časa brez dela in so izgubili poklicne spretnosti. Zaposlenost je pomembna, ker brez nje ni mogoče razumeti, zakaj se neenakost v naših družbah zadnja desetletja povečuje. In tudi, kaj lahko storijo vlade, da bi to spremenile.

Kakšno vlogo ima zaposlenost v naši denarni politiki?

Odločitve sprejemamo z mislijo na gospodarstvo

Denarno politiko prilagajamo glede na to, v kakšnem stanju je gospodarstvo. Pri tem ima zaposlenost pomembno vlogo. V časih, ko je delovnih mest več kot delavcev, cene rastejo hitreje. Razlog je v tem, da obstaja več povpraševanja po izdelkih in storitvah. K temu prispevajo tudi višje plače, ki jih podjetja plačujejo zaposlenim, da bi zadovoljila novo povpraševanje. Podjetja nekaj dodatnih stroškov zaradi višjih plač prenesejo na potrošnike. Ko ljudje izgubljajo službe, je za potrošnjo na voljo manj denarja. Manj ljudi se odloča za nakupe in trošenje v gospodarstvu upade. Cene se ne zvišujejo več tako hitro.

Vendar ne gre le za število ljudi, ki imajo službo. Pomembna je tudi kakovost teh služb. Človek z dobro plačano, stabilno službo bo trošil in varčeval drugače od nekoga z nestabilno in slabo plačano službo.

Kako denarna politika prispeva k zaposlenosti?

Stabilne cene podpirajo zaposlenost ...

Kakšne možnosti imajo ljudje, da najdejo in obdržijo dobro službo, je odvisno predvsem od nacionalnih politik. Vendar lahko tudi stabilne cene podpirajo ustvarjanje delovnih mest. Kadar so cene stabilne, lahko podjetja in ljudje bolje načrtujejo in izvajajo naložbe. To lahko prispeva k večji uspešnosti gospodarstva. Zato podjetja zaposlijo več ljudi, da bi zadostila večjemu povpraševanju po izdelkih in storitvah.

... in zaposlenost lahko podpirajo tudi naše odločitve o denarni politiki

Tudi naša denarna politika lahko včasih sama podpira zaposlenost v gospodarstvu. Če na primer gospodarstvo peša, se inflacija lahko zniža. V takem primeru lahko prilagodimo denarno politiko tako, da se pocenijo posojila za gospodinjstva in podjetja. To lahko spodbudi potrošnjo in naložbe. To pomaga stabilizirati inflacijo, hkrati pa prispeva tudi k ohranjanju delovnih mest in ustvarjanju novih. Vzdrževanje cenovne stabilnosti v »srednjeročnem obdobju« podpira polno zaposlenost.

Kakšno vlogo bo imela zaposlenost v naši denarni politiki v prihodnje?

Ohranjanje stabilnih cen je dobro za delovna mesta

Na naših dogodkih poslušanja smo slišali, kako zaskrbljeni so ljudje, zlasti mlajši, glede kakovosti služb in možnosti za zaposlitev. Seveda so za ustvarjanje okolja, v katerem ljudje lahko najdejo dobre in stabilne službe, odgovorne vlade. Vseeno pa lahko k temu prispevamo tudi mi, če vzdržujemo cenovno stabilnost. Zato bomo pri sprejemanju odločitev o denarni politiki upoštevali tudi zaposlenost.

VEČ
Employment and the conduct of monetary policy in the euro area
PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?