Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A foglalkoztatás és a stratégiai felülvizsgálat

Az árak stabilan tartása érdekében monetáris politikánkat a gazdasági teljesítmény függvényében kiigazítjuk. A foglalkoztatás a gazdaság fontos része, amely befolyásolhatja az árak időbeli változását. A foglalkoztatást radarunkon tartjuk a döntéshozatal során, valamint figyelemmel kísérjük, hogyan hatnak döntéseink a foglalkoztatásra.

Miért volt a foglalkoztatás stratégiai felülvizsgálatunk része?

Monetáris politikánk kölcsönhatásban van a gazdasággal

Feladatunk, hogy az árakat stabilan tartsuk. Ez azt jelenti, hogy alacsonyan tartjuk az inflációt, amellyel az áruk és szolgáltatások általános árszintjének időbeli változását mérjük. Ehhez nagy figyelmet kell fordítanunk a gazdaságra és arra, hogy monetáris politikánk milyen kölcsönhatásban van vele.

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a gazdaság működéséről, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hány embernek van állása, milyenek ezek az állások, és mennyit fizetnek. Más szóval, amikor döntéseket hozunk, a foglalkoztatás helyzete is ott van a radarunkon. Azt is szemmel tartjuk, hogy döntéseink hogyan befolyásolják a foglalkoztatást.

Foglalkoztatás a monetáris unióban

A foglalkoztatást az euroövezet egészében vizsgáljuk

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a foglalkoztatásról a monetáris uniónkban, az euroövezet mind a 19 országában vizsgáljuk. A kép igen változatos. Sok különféle embert foglal magában – például a fiatalokat és az időseket, a jól és a kevésbé képzetteket egyaránt.

Egyes csoportok nehezebben találnak munkát, mint mások. Ez különösen igaz azokra, akik már egy ideje munka nélkül vannak, és szaktudásuk elveszőben van. A foglalkoztatás helyzete nem mindegy, mert elengedhetetlen annak megértéséhez, hogy miért nőtt meg társadalmainkban az egyenlőtlenség az elmúlt évtizedekben, és hogy mit tehetnek a kormányok a helyzet megváltoztatásáért.

Milyen szerepet játszik a foglalkoztatás a monetáris politikánkban?

Döntéseinket a gazdaságot szem előtt tartva hozzuk meg

Monetáris politikánkat a gazdasági teljesítmény függvényében ki szoktuk igazítani. A foglalkoztatás ennek a megfontolásnak fontos része. Ha több a munkahely, mint ahány munkavállaló van a betöltésére, az árak gyorsabban emelkednek. Ez azért van, mert nagyobb a kereslet az áruk vagy a szolgáltatások iránt. De az is oka, hogy a vállalkozások magasabb béreket fizetnek azért, hogy odavonzzák a munkavállalókat, akikkel kielégíthetik a megnövekedett keresletet. A többletköltségek egy részét áthárítják a fogyasztókra. Ha az emberek elveszítik a munkájukat, kevesebb pénz forog a gazdaságban. Kevesebben mennek vásárolni, és csökken a fogyasztás, valamint az árak sem emelkednek olyan tempóban.

De nem csak a foglalkoztatottak számáról van szó, az álláshelyeknek a minősége is számít. Egy jól fizetett, stabil pozícióval rendelkező személy másképpen fog pénzt költeni és megtakarítani, mint egy olyan valaki, akinek bizonytalan a munkahelye, és rosszul fizetik.

Hogyan járul hozzá a monetáris politika a foglalkoztatáshoz?

A stabil árak támogatják a foglalkoztatást...

Főként az egyes országok gazdaságpolitikájától függ, hogy milyen könnyű az emberek számára jó munkát találni, és azt meg is tartani. A stabil árak ugyanakkor a munkahelyteremtést is elősegíthetik. Szilárd árak mellett a vállalkozásoknak és az embereknek könnyebb tervezni és beruházni. Ez megteremtheti a virágzóbb gazdaságot, ami azt eredményezi, hogy a vállalkozások több dolgozót vesznek fel, hogy ki tudják elégíteni az áruk és szolgáltatások iránti megnövekedett keresletet.

...és a monetáris politikai döntéseink is

Monetáris politikánk időnként maga is támogatni tudja a gazdaságban a foglalkoztatást. Ha például a gazdaság nem jól teljesít, lehetséges, hogy csökken az infláció. Módosíthatjuk monetáris politikánkat annak érdekében, hogy a háztartások és a vállalkozások számára olcsóbb legyen a hitelfelvétel. Ez hozzájárulhat a fogyasztás és a beruházások fellendítéséhez. Amellett, hogy ezzel stabilizáljuk az inflációt, az embereket is segítjük az állásuk megtartásában, és támogatjuk új munkahelyek létrehozását is. Az árak stabilitásának „középtávon” való fenntartása elősegíti a teljes foglalkoztatást.

Milyen szerepet játszik a foglalkoztatás a jövőbeli monetáris politikánkban?

Az árak stabilan tartása kedvez a munkahelyeknek

„A meghallgatjuk Önöket” rendezvényeken hallottuk, hogy mennyire aggódnak az emberek, különösen a fiatalabbak, a munkahelyek minősége és a munkakeresési esélyeik miatt. Természetesen a kormányok felelősek az olyan környezet megteremtéséért, amelyben az emberek jó és stabil munkahelyeket találhatnak. De az árak stabilan tartásával mi is hozzájárulhatunk ehhez. Ezért a foglalkoztatást is figyelembe fogjuk venni a monetáris politikai döntéshozatalkor.

BŐVEBBEN
Foglalkoztatás és a monetáris politika folytatása az euroövezetben
STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT
További információkat keres?