Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zamestnanosť a revízia stratégie menovej politiky

Pri udržiavaní cenovej stability našu menovú politiku usmerňujeme podľa toho, ako sa darí ekonomike. Zamestnanosť je dôležitou súčasťou ekonomiky a dokáže ovplyvniť, ako sa v priebehu času menia ceny. Pri prijímaní rozhodnutí máme zamestnanosť na zreteli. Zároveň sledujeme, ako ju naše rozhodnutia ovplyvňujú.

Prečo bola zamestnanosť súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Interakcia našej menovej politiky s ekonomikou

Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné. To znamená držať infláciu – mieru zmeny celkových cien tovarov a služieb v priebehu času – na nízkej úrovni. Základným predpokladom úspešného plnenia našej úlohy je dôkladné monitorovanie ekonomiky a toho, ako ju ovplyvňuje naša menová politika.

Na získanie verného obrazu o stave ekonomiky je potrebné mať prehľad aj o tom, koľko ľudí má prácu, aké sú to pracovné miesta a akú odmenu ponúkajú. Inými slovami, pri prijímaní rozhodnutí máme na zreteli aj zamestnanosť, pričom zároveň sledujeme, ako ju naše rozhodnutia ovplyvňujú.

Zamestnanosť v menovej únii

Zameriavame sa na zamestnanosť v eurozóne ako celku

Pri získavaní kompletného obrazu o zamestnanosti v našej menovej únii sa musíme pozerať na všetkých 19 krajín eurozóny. Tento obraz je veľmi rôznorodý. Zahŕňa najrozličnejších ľudí – mladých alebo starých, viac alebo menej vzdelaných.

Nájsť si prácu je pre niektoré skupiny ľudí ťažšie. Týka sa to najmä tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a prichádzajú tak o svoje pracovné zručnosti. Situácia v oblasti zamestnanosti je dôležitá – má kľúčový význam, ak chceme pochopiť, prečo sa v posledných desaťročiach zvyšuje sociálna nerovnosť. I to, ako proti tomu môžu zasiahnuť vlády jednotlivých krajín.

Akú úlohu zohráva zamestnanosť v našej menovej politike?

Pri prijímaní rozhodnutí máme na zreteli ekonomiku

Pri usmerňovaní našej menovej politiky sa riadime tým, ako sa darí ekonomike. Dôležitou súčasťou našich úvah je aj zamestnanosť. Keď je viac pracovných miest ako vhodných pracovníkov, ceny rastú rýchlejšie. Príčinou je vyšší dopyt po tovaroch alebo službách. Je to však spôsobené aj tým, že podniky platia vyššie mzdy na prilákanie pracovníkov, aby mohli tento zvýšený dopyt uspokojiť. Časť týchto dodatočných nákladov prenášajú na spotrebiteľov. Keď ľudia prichádzajú o prácu, míňajú menej peňazí. Menej nakupujú a spotreba v ekonomike klesá. Rast cien sa spomalí.

Nejde však len o počet zamestnaných ľudí. Záleží aj na kvalite pracovných miest. Ak má niekto dobre platené, stabilné miesto, tak peniaze vynakladá a sporí inak ako ten, ktorého práca je neistá a slabo platená.

Ako menová politika prispieva k zamestnanosti?

Stabilné ceny podporujú zamestnanosť...

Možnosti ľudí nájsť a udržať si dobré zamestnanie závisia najmä od národných politík. Tvorbu pracovných miest však môžu podporiť aj stabilné ceny. Vďaka stabilným cenám môžu podniky a ľudia jednoduchšie plánovať a investovať. V ekonomike tak môže rásť prosperita. Podniky potom najímajú viac pracovníkov, aby mohli uspokojiť vyšší dopyt po tovaroch a službách.

... a podporovať ju môžu aj naše menovopolitické rozhodnutia

Zamestnanosť v ekonomike môže niekedy podporovať aj naša menová politika. Ak sa napríklad ekonomike nedarí, môže dôjsť k poklesu inflácie. Pomocou našej menovej politiky môžeme znížiť cenu úverov pre domácnosti a podniky. To môže podporiť spotrebu a investície. Okrem stabilizácie inflácie tak menová politika môže pomôcť ľuďom udržať si zamestnanie a podporiť tvorbu nových pracovných miest. Udržiavanie stabilných cien „v strednodobom horizonte“ podporuje plnú zamestnanosť.

Akú úlohu bude zamestnanosť zohrávať v našej menovej politike v budúcnosti?

Udržiavanie stabilných cien v záujme pracovných miest

Počas našich diskusných podujatí sme si vypočuli obavy ľudí, najmä mladšej generácie, v súvislosti s kvalitou pracovných miest a s ich šancami nájsť si prácu. Za vytváranie prostredia, v ktorom si ľudia dokážu nájsť dobrú a stabilnú prácu, sú, samozrejme, zodpovedné vlády jednotlivých krajín. My však môžeme pomôcť udržiavaním stabilných cien. Preto budeme mať pri prijímaní menovopolitických rozhodnutí na zreteli aj zamestnanosť.

VIAC INFORMÁCIÍ
Zamestnanosť a výkon menovej politiky v eurozóne
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?