Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Työllisyys osana strategian uudelleenarviointia

Rahapolitiikkaa ohjataan taloustilanteen mukaan, jotta hinnat pysyisivät vakaina. Työllisyys on keskeisen tärkeää taloudessa ja vaikuttaa hintojen kehitykseen. Siksi EKP ottaa työllisyyden huomioon päätöksenteossaan ja seuraa, miten päätökset vaikuttavat työllisyyteen.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös työllisyyttä?

Rahapolitiikka ja talous vaikuttavat toisiinsa

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Inflaatio eli se, miten nopeasti tavaroiden ja palvelujen hinnat muuttuvat taloudessa ajan myötä, pyritään pitämään hitaana. Siinä onnistuminen edellyttää, että seuraamme taloutta sekä rahapolitiikan ja talouden vaikutusta toisiinsa.

Saadaksemme kokonaiskuvan talouden tilasta meidän on seurattava myös sitä, kuinka suurella osalla ihmisistä on työpaikka, millaisia töitä on tarjolla ja kuinka hyvin niistä maksetaan. Meidän on siis otettava työllisyystilanne huomioon päätöksenteossa. Lisäksi tarkkailemme, miten päätöksemme vaikuttavat työllisyyteen.

Työllisyys rahaliitossa

Euroalueen työllisyyttä tarkkaillaan kokonaisuutena

Jotta saamme hyvän kokonaiskuvan työllisyydestä rahaliitossa, meidän on tarkasteltava työllisyystilannetta kaikissa euroalueen 19 maassa. Työllisyys vaihtelee eri maissa. Työmarkkinoilla on nuoria ja vanhoja ihmisiä, joista osa on pitkälle koulutettuja ja osa ei.

Osalle ihmisistä työpaikan löytäminen on tavallista vaikeampaa, etenkin jos he ovat olleet pitkään työttöminä eikä heidän osaamisensa ole ajan tasalla. Eriarvoisuuden lisääntyminen yhteiskunnissamme johtuu pitkälti työllisyystilanteesta, ja valtiot pyrkivät vaikuttamaan siihen eri tavoin.

Miten työllisyys otetaan huomioon rahapolitiikassa?

Talous otetaan huomioon EKP:n päätöksissä

Rahapolitiikkaa ohjataan taloustilanteen mukaan. Työllisyys on tärkeä osa taloutta. Kun työtä on tarjolla enemmän kuin sille riittää tekijöitä, hinnat nousevat nopeammin, sillä tavaroilla ja palveluilla on paljon kysyntää ja yritykset maksavat parempaa palkkaa saadakseen työntekijöitä ja voidakseen vastata kysyntään. Osa palkkakustannuksista siirtyy hintoihin kuluttajien maksettavaksi. Kun ihmiset menettävät työnsä, heillä on vähemmän rahaa. Ostosten tekeminen harvenee, ja taloudessa kulutetaan vähemmän. Hinnat nousevat hitaammin.

Työllisten määrä ei kuitenkaan ole ainoa hintakehitykseen vaikuttava tekijä. Myös sillä on merkitystä, millaisia töitä ihmisillä on. Hyväpalkkaiset työntekijät, joilla on varma työpaikka, tekevät erilaisia hankinta- ja säästämispäätöksiä kuin huonopalkkaiset työntekijät, jotka työllistyvät vaihtelevammin.

Miten rahapolitiikalla voidaan edistää työllisyyttä?

Vakaa hintataso tukee työllisyyttä

Eri maiden politiikka vaikuttaa eniten siihen, miten helppoa niissä on löytää hyvä työpaikka ja säilyttää se. Vakaista hinnoista voi kuitenkin olla apua työllisyyden kannalta. Kun hinnat ovat vakaat, yritysten ja kuluttajien on helpompi tehdä suunnitelmia ja sijoittaa. Talous vaurastuu, ja yritykset palkkaavat lisää työntekijöitä vastatakseen kasvaneeseen tavaroiden ja palvelujen kysyntään.

Myös rahapolitiikalla voidaan tukea työllisyyttä

Rahapolitiikka voi sekin tukea työllisyyttä taloudessa. Jos taloudessa menee huonosti, inflaatio hidastuu. Silloin rahapolitiikalla voidaan tehdä lainan ottamisesta edullisempaa kotitalouksille ja yrityksille, mikä lisää kulutusta ja investointeja. Se auttaa meitä vakauttamaan inflaatiota ja ihmisiä säilyttämään työpaikkansa, ja se myös tukee uusien työpaikkojen syntymistä. Hintojen pitäminen vakaana keskipitkällä aikavälillä edistää täystyöllisyyttä.

Miten työllisyys aiotaan jatkossa ottaa huomioon rahapolitiikassa?

Vakaat hinnat ovat hyvä asia työpaikkojen kannalta

Kuuntelutilaisuuksissamme monet etenkin nuoret ihmiset olivat huolissaan mahdollisuuksistaan löytää hyvä työpaikka. Valtiot ovat ensi kädessä vastuussa siitä, että niiden asukkaille on tarjolla hyviä ja vakaita työpaikkoja, mutta me voimme tehdä osuutemme pitämällä hinnat vakaina. Siksi me otamme työllisyyden huomioon rahapolitiikan päätöksenteossa.

LUE LISÄÄ
Employment and the conduct of monetary policy in the euro area
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta