European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zatrudnienie w kontekście przeglądu strategii

W celu utrzymania stabilnego poziomu cen dostosowujemy naszą politykę pieniężną do aktualnej sytuacji gospodarczej. Ważnym aspektem tej sytuacji jest zatrudnienie, które może też wpływać na kształtowanie się cen. Dlatego przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę zatrudnienie – a potem obserwujemy, jak nasze decyzje na nie wpłynęły.

Dlaczego zatrudnienie wchodziło w zakres przeglądu strategii?

Istnieje wzajemna zależność między naszą polityką pieniężną a sytuacją gospodarczą

Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Dlatego pilnujemy, żeby inflacja (czyli tempo, w jakim zmienia się w czasie ogólny poziom cen towarów i usług) pozostawała niska. W tym celu musimy uważnie obserwować, co dzieje się w gospodarce i jak się to ma do naszej polityki pieniężnej.

Żeby mieć pełny ogląd sytuacji gospodarczej, musimy wiedzieć, ilu ludzi ma zatrudnienie, jakiego rodzaju pracę wykonują i ile zarabiają. Innymi słowy, przed podjęciem decyzji zwracamy uwagę na rynek pracy, a potem patrzymy, jak nasze decyzje na niego wpłynęły.

Zatrudnienie w unii walutowej

Patrzymy na zatrudnienie w skali całej strefy euro

Uzyskanie pełnego obrazu zatrudnienia w naszej unii walutowej wymaga przyjrzenia się jej wszystkim 19 krajom. Ten obraz jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje najróżniejszych ludzi – młodych i starych, wykształconych i z niewielkim wykształceniem itd.

Niektórym grupom trudniej jest znaleźć pracę. Dotyczy to zwłaszcza osób, które są bezrobotne już dłuższy czas i tracą przez to kwalifikacje zawodowe. Sytuacja w zakresie zatrudnienia jest ważna, bo należy do głównych czynników, które pozwalają zrozumieć, dlaczego w ostatnich dekadach zwiększyły się nierówności społeczne. Rządy powinny więc dążyć do poprawy w tej dziedzinie.

Jaką rolę odgrywa zatrudnienie w polityce pieniężnej?

Podejmując decyzje, mamy na uwadze gospodarkę

Dostosowujemy naszą politykę pieniężną do aktualnej sytuacji gospodarczej. Ważnym aspektem tej sytuacji jest zatrudnienie. Kiedy miejsc pracy jest więcej niż osób gotowych ją podjąć, szybciej rosną ceny. Jedną z przyczyn jest większy popyt na towary i usługi. Kolejną jest to, że firmy muszą oferować wyższe płace, żeby przyciągnąć pracowników i ten popyt zaspokoić. Część tych dodatkowych kosztów firmy przenoszą na konsumentów. Za to kiedy ludzie zaczynają tracić pracę, zmniejsza się ilość pieniędzy w obiegu. W sklepach pojawia się mniej klientów, więc spada spożycie. Wtedy ceny tak bardzo nie rosną.

Jednak nie chodzi tylko o to, ile osób ma zatrudnienie. Ważna jest także jego jakość. Osoba, która ma stabilną, dobrze płatną pracę, będzie inaczej podchodzić do wydawania i oszczędzania pieniędzy niż ktoś zatrudniony na niepewnych warunkach i słabo opłacany.

Jak polityka pieniężna wpływa na zatrudnienie?

Zatrudnienie mogą wspierać stabilne ceny…

Łatwość znalezienia i utrzymania dobrej pracy zależy przede wszystkim od polityki krajowej. Ale powstawaniu miejsc pracy może także sprzyjać stabilność cen. Kiedy ceny są stabilne, firmom i konsumentom łatwiej jest planować i prowadzić inwestycje. W ten sposób rośnie dobrobyt gospodarczy. Kiedy wzrasta popyt na towary i usługi, firmy zatrudniają więcej pracowników, żeby go zaspokoić.

…a także nasze decyzje w sprawie polityki pieniężnej

Nasza polityka pieniężna również może wspierać zatrudnienie. Na przykład jeśli sytuacja gospodarcza się pogarsza i inflacja spada, możemy tak dostosować naszą politykę pieniężną, żeby potaniały kredyty dla gospodarstw domowych i firm. W ten sposób pobudza się spożycie i inwestycje. To pomaga ustabilizować inflację, a także chronić miejsca pracy i wspierać tworzenie nowych. Utrzymywanie stabilnego poziomu cen w średnim okresie sprzyja pełnemu zatrudnieniu.

Jaką rolę będzie w przyszłości odgrywać zatrudnienie w polityce pieniężnej?

Stabilny poziom cen dobrze wpływa na rynek pracy

Podczas naszych „spotkań na słuchanie” ludzie, zwłaszcza młodzi, dzielili się z nami swoimi obawami o warunki zatrudnienia i szanse na znalezienie pracy. Za stworzenie warunków, żeby ludzie mogli mieć dobrą, stałą pracę, odpowiadają oczywiście rządy. Jednak my też możemy mieć w tym udział przez utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Dlatego przy podejmowaniu decyzji w sprawie polityki pieniężnej będziemy brać pod uwagę także zatrudnienie.

WIĘCEJ INFORMACJI
Zatrudnienie a prowadzenie polityki pieniężnej w strefie euro
PRZEGLĄD STRATEGII
Chcesz wiedzieć więcej?