Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sysselsättningen och strategiöversynen

För att hålla priserna stabila justerar vi vår penningpolitik utifrån hur ekonomin går. Sysselsättningen är en viktig del av ekonomin och kan påverka hur priserna förändras över tid. Vi håller sysselsättningen på radarn när vi fattar beslut, och vi håller även ett öga på hur dessa beslut i sin tur påverkar sysselsättningen.

Varför ingick sysselsättningen i vår strategiöversyn?

Vår penningpolitik samverkar med ekonomin

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. Det betyder att hålla inflationen – den takt med vilken de totala priserna på varor och tjänster förändras över tiden – låg. För att lyckas med detta måste vi titta på ekonomin och på hur vår penningpolitik samspelar med den.

För att få en fullständig bild av hur ekonomin fungerar måste vi också titta på hur många människor som har jobb, vilken typ av jobb det är och hur mycket de betalar. Med andra ord har vi också sysselsättningssituationen på radarn när vi fattar beslut. Och vi håller ett öga på hur våra beslut påverkar sysselsättningen.

Sysselsättning i en monetär union

Vi ser på sysselsättningen i euroområdet som en helhet

Att få en komplett bild av sysselsättningen i vår monetära union innebär att man tittar på alla 19 länder i euroområdet. Denna bild är mycket varierad. Den inkluderar olika typer av människor – unga som gamla, de med mycket utbildning och de med lite.

Vissa grupper har svårare att få jobb än andra. Detta gäller särskilt för personer som har varit utan arbete ett tag och förlorat sina yrkesfärdigheter. Sysselsättningsläget är viktigt eftersom det är en förutsättning för att förstå varför våra samhällen har blivit mer ojämlika under de senaste årtiondena. Och vad regeringar kan göra för att ändra detta.

Vilken roll spelar sysselsättningen i vår penningpolitik?

Vi fattar beslut med ekonomin i åtanke

Vi justerar vår penningpolitik utifrån hur ekonomin går. Sysselsättningen är en viktig del av dessa överväganden. Priserna stiger snabbare när det finns fler arbetstillfällen än arbetstagare. Detta beror på att det finns mer efterfrågan på dessa varor eller tjänster. Men det beror också på att företagen betalar högre löner för att locka till sig arbetstagare så att de kan möta denna nya efterfrågan. De för över en del av dessa extrakostnader till konsumenterna. När människor förlorar sina jobb finns det mindre pengar i cirkulation. Färre människor går till affärerna och konsumtionen i ekonomin minskar. Priserna ökar inte lika mycket.

Men det handlar inte bara om antalet sysselsatta. Kvaliteten på dessa arbeten är också viktig. En person med en välbetald, stabil position kommer att spendera och spara annorlunda än någon med ett instabilt jobb som betalar dåligt.

Hur bidrar penningpolitiken till sysselsättningen?

Stabila priser främjar sysselsättningen ...

Hur lätt det är för människor att hitta och behålla bra jobb beror främst på den nationella politiken. Men stabila priser kan också stödja skapandet av arbetstillfällen. När priserna är stabila kan företag och människor planera och investera bättre. Det kan skapa en mer välmående ekonomi. Detta leder till att företag anställer fler människor för att möta den högre efterfrågan på varor och tjänster.

... och det kan också våra penningpolitiska beslut

Vår penningpolitik kan ibland också stödja sysselsättningen i ekonomin. Om ekonomin till exempel inte går bra kan inflationen sjunka. Vi kan anpassa vår penningpolitik för att göra lån billigare för hushåll och företag. Detta kan bidra till ökad konsumtion och investeringar. Samtidigt som detta bidrar till att stabilisera inflationen bidrar det också till att hålla människor i arbete och stödja skapandet av nya arbetstillfällen. Att hålla priserna stabila på medellång sikt stöder full sysselsättning.

Vilken roll kommer sysselsättningen att spela framöver i vår penningpolitik?

Stabila priser är bra för jobben

Under våra lyssna-in-event hörde vi hur oroade människor var, särskilt de yngre, för arbetstillfällenas kvalitet och sina chanser att få ett arbete. Naturligtvis är regeringarna ansvariga för att skapa en miljö där människor kan hitta bra och stabila jobb. Men vårt eget bidrag kan vara att hålla priserna stabila. Därför kommer vi också att ta hänsyn till sysselsättningen när vi fattar penningpolitiska beslut.

LÄS MER
Sysselsättningen och genomförandet av penningpolitiken i euroområdet
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?