Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Tööhõive ja rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Hinnastabiilsuse hoidmiseks kohandame oma rahapoliitikat sõltuvalt majanduse olukorrast. Tööhõive on majanduse oluline osa ja võib avaldada mõju hindade muutumisele ajas. Peame tööhõivet oma otsuste tegemisel silmas ja jälgime, kuidas meie otsused omakorda tööhõivet mõjutavad.

Miks käsitlesime rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames tööhõive teemat?

EKP rahapoliitika mõjutab majandust

EKP ülesanne on hoida hinnad stabiilsena. See tähendab, et inflatsiooni, mis näitab kaupade ja teenuste hindade üldist muutumist aja jooksul, tuleb hoida madalana. Selle ülesande täitmiseks peame tähelepanelikult jälgima majanduse olukorda ja seda, millist mõju avaldab sellele meie rahapoliitika.

Et saada täielik ülevaade majanduse toimimisest, peame vaatama ka seda, kui paljudel inimestel on töökoht, mis töökohad need on ja millised on töötasud. Teisisõnu tähendab see seda, et võtame otsuste tegemisel arvesse ka tööhõivega seotud kaalutlusi. Ühtlasi jälgime seda, kuidas meie otsused omakorda tööhõivet mõjutavad.

Tööhõive rahaliidus

Vaatleme tööhõivet euroalal tervikuna

Analüüsime tööhõivet kõigis 19 euroala riigis, et saada terviklik ülevaade selle olukorrast rahaliidus. See on väga mitmepalgeline ning hõlmab erinevaid inimrühmi nii vanuse kui ka näiteks haridustaseme lõikes.

Mõnel neist on tööd leida keerulisem kui teistel. Eelkõige kehtib see nende puhul, kes on mõnda aega tööturult eemal olnud ja oma kutseoskused kaotanud. Tööhõive olukord on tähtis, kuna võimaldab mõista, miks ebavõrdsus ühiskonnas on viimastel aastakümnetel suurenenud ja mida valitsused saavad selle muutmiseks teha.

Milline on tööhõive roll meie rahapoliitikas?

Otsuste tegemisel peame silmas majandust

Kohandame oma rahapoliitikat sõltuvalt majanduse olukorrast. Tööhõivel on nendes kaalutlustes oluline osa. Kui pakutavaid töökohti on rohkem kui neile kvalifitseeruvaid inimesi, tõusevad hinnad kiiremini, sest seonduvate kaupade ja teenuste nõudlus on suurem. Samal ajal on hinnatõus tingitud ka sellest, et kasvanud nõudluse täitmiseks on ettevõtted valmis maksma töötajatele nende huvi äratamiseks ja hoidmiseks suuremat palka. Osaliselt kanduvad need täiendavad kulud edasi tarbijatele. Kui inimesed töö kaotavad, on ringluses vähem raha. Tarbimine väheneb ja kulutused majanduses kahanevad. Ka hinnatõus jääb vaoshoitumaks.

Kuid tähtis ei ole mitte ainult töötavate inimeste arv, vaid ka töökohtade kvaliteet. Hästi tasustatud ja stabiilset töökohta omavad inimesed kulutavad ja säästavad teistmoodi kui tarbijad, kelle töökoht ei ole kindel ja sissetulek on väike.

Kuidas toetab rahapoliitika tööhõivet?

Hinnastabiilsus toetab tööhõivet

See, kui lihtne inimestel on tööd leida ja töökohta hoida, sõltub peamiselt riikide hõivepoliitikast. Kuid töökohtade loomist toetavad ka stabiilsena püsivad hinnad, mis võimaldavad nii eraisikutel kui ka ettevõtetel oma tegevust ja investeeringuid paremini planeerida. See võib luua jõukama majanduse, mille tulemusel omakorda saavad ettevõtted palgata rohkem töötajaid, et täita suuremat nõudlust kaupade ja teenuste järele.

Tööhõivet edendavad ka meie rahapoliitikaotsused

EKP rahapoliitika saab samuti omal moel toetada inimeste hõivet majanduses. Näiteks kui majandusel ei lähe hästi, võib inflatsioon aeglustuda. Sel juhul saame oma rahapoliitikat kohandada, et muuta laenuvõtmine kodumajapidamiste ja ettevõtete jaoks soodsamaks. See võib aidata suurendada kulutusi ja investeeringuid majanduses. Kuna see võimaldab stabiliseerida inflatsiooni, aitab see omakorda säilitada töökohti ja toetab uute loomist. Keskpikas perspektiivis hoitav hinnastabiilsus toetab täieliku tööhõive saavutamist.

Milline roll on tööhõivel meie rahapoliitikas edaspidi?

Hinnastabiilsusel on tööhõivele soodne mõju

Arvamusüritustel kuulsime, kui mures on eriti nooremad inimesed töökohtade kvaliteedi ja nende kättesaadavuse pärast. Ehkki riikide valitsuste ülesanne on luua häid ja stabiilseid töökohti pakkuv majanduskeskkond, saab sellesse hinnastabiilsuse tagamise kaudu oma panuse anda ka EKP. Seetõttu võtamegi rahapoliitiliste otsuste tegemisel arvesse ka tööhõivet.

LOE LÄHEMALT
Employment and the conduct of monetary policy in the euro area
RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMINE
Soovid rohkem teada?