В изображения

Твърде дълго за четене?
Научете повече по темите, които засягат ЕЦБ, чрез мултимедийни материали.

Как се разплащат европейците?

12 април 2017 г.

На 4 април 2017 г. ЕЦБ пусна в обращение новата банкнота от 50 € с усъвършенствани защитни елементи. Научете повече за това как европейците извършват своите плащания в днешно време.

гледайте


От създаването до въвеждането: пътят на новите 50 

4 април 2017 г.

За новата банкнота от 50 € бяха необходими години усилия, за да бъде тя разработена, подготвена, отпечатана, тествана, произведена, опакована, складирана, транспортирана и пусната в обращение. Запознайте се с всички хора и процеси, които участват в сложния път на една банкнота, преди тя да бъде изтеглена от банкомата.

гледайте


Еврото: отворени врати за европейците

7 февруари 2017 г.

Преди 25 години европейските лидери подписаха Договора от Маастрихт - паметно събитие в европейската интеграция, което подготви условията за въвеждане на еврото. Вижте как нашата единна валута даде възможност на европейците по-лесно да пътуват, учат и работят в чужбина.

гледайте


Еврото извън Европа

24 януари 2017 г.

Близо 339 милиона души в еврозоната използват ежедневно евробанкноти и монети. A знаете ли, че еврото се използва също така извън Европейския съюз и Европа като цяло? Разгледайте нашите карти, за да научите къде.

още


Инфографика: Как функционира количественото парично стимулиране

9 декември 2016 г.

Програмите на ЕЦБ за закупуване на активи подпомагат икономическия растеж и допринасят за постигането на нашата цел по отношение на инфлацията. Научете как функционират тези програми, каква е ролята на търговските банки и по какъв начин тези мерки влияят върху предприятията и потребителите.

още


Пет факта за новата банкнота от 50 €

5 юли 2016 г.

Вижте за първи път новите 50 € и се запознайте с пет факта, които може би не знаете за най-използваната в Европа банкнота.

гледайте


Програмата за закупуване на активи отблизо

6 юни 2016 г.

Надникнете зад кулисите и се запознайте с хората, които разработват и осъществяват програмата на ЕЦБ за закупуване на активи. Научете повече за обосновката и параметрите на количествените улеснения в еврозоната.

гледайте


ЦОДР-ІІ накратко

10 март 2016 г.

Какво представлява новата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране и защо е необходима? Председателят на ЕЦБ Марио Драги говори по темата.

гледайте


Как T2S подпомага единния капиталов пазар в Европа?

2 юли 2015 г.

Вижте как T2S, новата платформа за сетълмент на ценни книжа, улеснява и прави по-евтино „пътуването“ на ценните книжа в Европа и носи ползи за фирмите и инвеститорите.

гледайте


Кой се е присъединил към еврозоната и кога?

1 януари 2015 г.

Разгледайте интерактивната карта, за да научите кои държави са част от еврозоната и кога са се присъединили.

още


Сградата на ЕЦБ – от идеята до осъществяването

10 декември 2014 г.

От ноември 2014 г. служителите на ЕЦБ се преместиха в нова сграда във франкфуртския квартал Остенд. Гледайте това кратко видео в забързан каданс, за да видите как беше изградена тя.

гледайте


Диаграма на процедурата при липса на възражения в рамките на ЕНМ

Вземане на решения в подразделението за банков надзор на ЕЦБ

4 ноември 2014 г.

Научете как се вземат решенията в областта на банковия надзор съгласно процедурата при липса на възражения.

още


Интеграция на пазарните инфраструктури

24 септември 2014 г.

Интегрираната пазарна инфраструктура в Европа означава единна, ефикасна система от канали, която обслужва пазара. Вижте какви ползи за гражданите, фирмите и инвеститорите носи инфраструктурата за плащания и сетълмент на ценни книжа.

гледайте


Какво означават за мен отрицателните лихвени проценти?

5 юни 2014 г.

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет въведе отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение. Председателят на ЕЦБ Марио Драги обяснява какво означава решението за лихвения процент за спестителите в еврозоната.

гледайте


Единният надзорен механизъм, обяснен в три минути

24 март 2014 г.

Гледайте видеото за единния надзорен механизъм и научете как се осъществява надзорът над банките в Европа.

гледайте


ЕЦБ и Евросистемата, обяснени в три минути

26 септември 2013 г.

Какво представлява инфлацията? Защо ценовата стабилност е важна за нас? Намерете отговорите на тези въпроси и много други неща в това триминутно въведение в ролята и задачите на ЕЦБ и Евросистемата.

гледайте