В изображения

Твърде дълго за четене?
Научете повече по темите, които засягат ЕЦБ, чрез мултимедийни материали.

Каква роля играят политиките ни за Вас на местно равнище?

16 октомври 2018 г.

Членът на Изпълнителния съвет Беноа Кьоре посети фабриката „Vorwerk“ в Клоа-сюр-ле-Лоар, Франция. Той разговаря с местните жители за начините, по които ЕЦБ направи отпускането на кредити по-привлекателно за банките. Това означава по-добри условия за предприятията и създаване на повече работни места.

гледайте


Как политиката на ЕЦБ намали неравенството

27 юли 2018 г.

Нови изследвания показват: мерките на ЕЦБ по паричната политика от 2014 г. насам не само са подпомогнали растежа и са премахнали риска от дефлация; те също така са намалили като цяло неравенството в еврозоната. Научете как от нашия обяснителен видеоматериал!

гледайте


Как се избират членовете на Изпълнителния съвет?

8 юни 2018 г.

Задавали ли сте си някога въпроса как се назначават членовете на Изпълнителния съвет? Избрани национални представители решават на европейско равнище кой може да бъде негов член за осемгодишен мандат, неподлежащ на подновяване. Научете кой издига кандидатурите и как се извършва подборът. 

гледайте


Как еврото благоприятства бизнеса на европейците?

9 май 2018 г.

Малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката на еврозоната. Научете как единната валута е полезна за предприемачите и собствениците на малки фирми.

гледайте


Как да защитим парите си от кибератаки?

2 май 2018 г.

Държим парите си в банката, за да бъдат на сигурно място. Но какво ще стане, ако хакер проникне в нейните компютри? Вижте видеоматериала, в който се обяснява как ЕЦБ способства за безопасността на финансовата система, насърчавайки „етичното хакерство“…

гледайте


Какво е TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS)?

17 октомври 2017 г.

Научете повече за TARGET сетълмента на незабавни плащания – новата услуга, която ще влезе в действие в края на 2018 г. за улеснение на фирмите и гражданите.

гледайте


Защо са ниски лихвените проценти?

4 октомври 2017 г.

Научете защо ниските лихвени проценти са необходими, за да се поддържат цените стабилни.

гледайте


Предстоящо публикуване: презгранични незабавни плащания

2 октомври 2017 г.

След като вече толкова много неща са ни незабавно достъпни, може би се питате защо банковите преводи все още отнемат до 24 часа. ЕЦБ работи по това да промени тази ситуация.

гледайте


Как се разплащат европейците?

12 април 2017 г.

На 4 април 2017 г. ЕЦБ пусна в обращение новата банкнота от 50 € с усъвършенствани защитни елементи. Научете повече за това как европейците извършват своите плащания в днешно време.

гледайте


От създаването до въвеждането: пътят на новите 50 

4 април 2017 г.

За новата банкнота от 50 € бяха необходими години усилия, за да бъде тя разработена, подготвена, отпечатана, тествана, произведена, опакована, складирана, транспортирана и пусната в обращение. Запознайте се с всички хора и процеси, които участват в сложния път на една банкнота, преди тя да бъде изтеглена от банкомата.

гледайте


Еврото: отворени врати за европейците

7 февруари 2017 г.

Преди 25 години европейските лидери подписаха Договора от Маастрихт - паметно събитие в европейската интеграция, което подготви условията за въвеждане на еврото. Вижте как нашата единна валута даде възможност на европейците по-лесно да пътуват, учат и работят в чужбина.

гледайте


Еврото извън Европа

24 януари 2017 г.

Близо 339 милиона души в еврозоната използват ежедневно евробанкноти и монети. A знаете ли, че еврото се използва също така извън Европейския съюз и Европа като цяло? Разгледайте нашите карти, за да научите къде.

още


Инфографика: Как функционира количественото парично стимулиране

9 декември 2016 г.

Програмите на ЕЦБ за закупуване на активи подпомагат икономическия растеж и допринасят за постигането на нашата цел по отношение на инфлацията. Научете как функционират тези програми, каква е ролята на търговските банки и по какъв начин тези мерки влияят върху предприятията и потребителите.

още


Пет факта за новата банкнота от 50 €

5 юли 2016 г.

Вижте за първи път новите 50 € и се запознайте с пет факта, които може би не знаете за най-използваната в Европа банкнота.

гледайте


Програмата за закупуване на активи отблизо

6 юни 2016 г.

Надникнете зад кулисите и се запознайте с хората, които разработват и осъществяват програмата на ЕЦБ за закупуване на активи. Научете повече за обосновката и параметрите на количествените улеснения в еврозоната.

гледайте


ЦОДР-ІІ накратко

10 март 2016 г.

Какво представлява новата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране и защо е необходима? Председателят на ЕЦБ Марио Драги говори по темата.

гледайте


Как T2S подпомага единния капиталов пазар в Европа?

2 юли 2015 г.

Вижте как T2S, новата платформа за сетълмент на ценни книжа, улеснява и прави по-евтино „пътуването“ на ценните книжа в Европа и носи ползи за фирмите и инвеститорите.

гледайте


Кой се е присъединил към еврозоната и кога?

1 януари 2015 г.

Разгледайте интерактивната карта, за да научите кои държави са част от еврозоната и кога са се присъединили.

още


Сградата на ЕЦБ – от идеята до осъществяването

10 декември 2014 г.

От ноември 2014 г. служителите на ЕЦБ се преместиха в нова сграда във франкфуртския квартал Остенд. Гледайте това кратко видео в забързан каданс, за да видите как беше изградена тя.

гледайте


Диаграма на процедурата при липса на възражения в рамките на ЕНМ

Вземане на решения в подразделението за банков надзор на ЕЦБ

4 ноември 2014 г.

Научете как се вземат решенията в областта на банковия надзор съгласно процедурата при липса на възражения.

още


Интеграция на пазарните инфраструктури

24 септември 2014 г.

Интегрираната пазарна инфраструктура в Европа означава единна, ефикасна система от канали, която обслужва пазара. Вижте какви ползи за гражданите, фирмите и инвеститорите носи инфраструктурата за плащания и сетълмент на ценни книжа.

гледайте


Какво означават за мен отрицателните лихвени проценти?

5 юни 2014 г.

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет въведе отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение. Председателят на ЕЦБ Марио Драги обяснява какво означава решението за лихвения процент за спестителите в еврозоната.

гледайте


Единният надзорен механизъм, обяснен в три минути

24 март 2014 г.

Гледайте видеото за единния надзорен механизъм и научете как се осъществява надзорът над банките в Европа.

гледайте


ЕЦБ и Евросистемата, обяснени в три минути

26 септември 2013 г.

Какво представлява инфлацията? Защо ценовата стабилност е важна за нас? Намерете отговорите на тези въпроси и много други неща в това триминутно въведение в ролята и задачите на ЕЦБ и Евросистемата.

гледайте