Mer

Är texten för lång?
Upptäck ECB genom multimedia.

Hur påverkar ECB:s penningpolitik lokala samhällen?

16 oktober 2018

Benoît Cœuré, ledamot i ECB:s direktion, besökte Vorwerk Semco-fabriken i Cloyes-sur-le-Loir i Frankrike. Han talade med personalen där om hur ECB har gjort det mer attraktivt för bankerna att låna ut till företag. Detta innebär att företagen får gynnsammare förutsättningar och kan anställa fler.

titta


Hur har ECB:s policy minskat ojämlikhet?

27 juli 2018

Ny forskning visar att ECB:s penningpolitiska åtgärder sedan 2014 inte bara har bidragit till tillväxt och eliminerat risken för deflation – utan även minskat ojämlikhet i euroområdet. Titta på vår förklarande video för att få reda på mer.

titta


Hur utses direktionsledamöter?

8 juni 2018

Har du undrat hur direktionsledamöter tillsätts? Nationellt valda företrädare beslutar på europeiska nivå vem som kan utnämnas till ledamot för en mandatperiod på åtta år som inte kan förlängas. Få reda på mer om vem som föreslår kandidaterna och hur de väljs ut.

titta


Hur hjälper euron europeer att göra affärer?

9 maj2018

Små och medelstora företag utgör ryggraden i ekonomin i euroområdet. Få reda på hur företagare och ägare till små företag drar nytta av den gemensamma valutan.

titta


Hur skyddar vi våra pengar mot cyberattacker?

2 maj 2018

Vi sätter in pengar på banken för att ha dem i säkerhet. Men vad händer om någon hackar sig in i bankens datasystem? Titta på vår film som förklarar hur ECB hjälper det finanssystemet att förbli säkert genom att uppmuntra "etisk hackning"…

titta


Vad är Target Instant Payment Settlement (TIPS)?

17 oktober 2017

Få reda på mer om TIPS, en ny tjänst som fr.o.m. slutet av 2018 kommer att göra livet lättare för företag och medborgare.

titta


Varför är räntorna låga?

4 oktober 2017

Få reda på mer om varför låga räntor behövs för att priserna ska vara stabila.

titta


Kommer snart: gränsöverskridande ögonblicksbetalningar 

2 oktober 2017

Med tanke på att det nu för tiden finns så mycket som kan utföras ögonblickligen kanske du undrar varför banköverföringar fortfarande tar 24 timmar. ECB arbetar med att förändra detta.

titta


Hur betalar européer?

12 april 2017

ECB gav ut sin nya 50-eurosedel med förbättrade säkerhetsdetaljer den 4 april 2017. Här får du reda på mer om hur européer betalar nuförtiden.

titta


Från utformning till användning: den nya 50-eurosedelns resa

4 april 2017

Den nya 50-eurosedeln har tagit flera år att utforma, utveckla, trycka, testa, producera, paketera, förvara, frakta och ge ut. Lär dig mer om alla de människor och processer som är involverade i den komplexa resa som en sedel gör innan den slutligen hamnar i en bankomat.

titta


Euron: öppnar dörrar för européer

7 februari 2017

För 25 år sedan undertecknade de europeiska ledarna Maastrichtavtalet, en milstolpe för den europeiska integrationen som banade väg för euron. Se här hur vår gemensamma valuta har gjort det lättare för européer att resa, studera och arbeta i utlandet.

titta


Euron utanför Europa

24 januari 2017

Runt 339 miljoner människor i euroområdet använder eurosedlar och mynt i sina dagliga liv. Men visste du att euron också används utanför Europeiska unionen och till och med utanför vår världsdel. Titta på kartorna och ta reda på var!

mer


Informationsgrafik: Hur fungerar kvantitativa lättnader?

9 december 2016

ECB:s program för köp av tillgångar stödjer ekonomisk tillväxt och hjälper oss att uppnå vårt inflationsmål. Ta reda på hur programmet fungerar, affärsbankernas roll och hur dessa åtgärder påverkar företag och konsumenter.

mer


Bra att veta om den nya 50-eurosedeln

5 juli 2016

Kasta en första blick på den nya 50-eurosedeln och upptäck 5 saker du kanske inte kände till om Europas mest använda sedel.

titta


Inom programmet för köp av tillgångar (APP)

6 juni 2016

Ta en titt bakom kulisserna och träffa de människor som utformar och utför ECB:s tillgångsköpsprogram och lär dig mer om varför man använder kvantitativa lättnader och hur det fungerar.

titta


TLTRO-II förklarat

10 mars 2016

Vad är den nya serien av riktade långsiktiga refinansieringstransaktioner och varför behövs de? ECB:s ordförande Mario Draghi ger en inblick.

titta


Hur stöder T2S en gemensam kapitalmarknad i Europa?

2 juli 2015

Se hur den nya plattformen för värdepappersavveckling, T2S, gör det lättare och billigare för värdepapper att ”resa runt” i Europa, till gagn för företag och investerare.

titta


Vem gick med i euroområdet när?

1 januari 2015

Utforska den interaktiva kartan för att ta reda på vilka länder som ingår i euroområdet och när de gick med.

mer


ECB:s lokaler – från vision till verklighet

10 december 2014

I november 2014 började personal flytta in i ECB:s nya byggnad i Frankfurts stadsdel Ostend. På den här korta intervallfilmen ser du byggnaden växa fram.

titta


Översikt över förfarandet med implicit godkännande inom SSM

Hur fattas beslut om ECB:s banktillsyn?

4 november 2014

Få reda på hur besluten om banktillsyn fattas enligt förfarandet med implicit godkännande.

mer


Integrering av marknadsinfrastruktur

24 september 2014

En integrerad marknadsinfrastruktur i Europa innebär att det finns ett gemensamt, effektivt fundament för marknaden. Se hur infrastrukturen för betalningar och värdepappersavveckling är till nytta för medborgare, företag och investerare.

titta


Vad innebär negativa ränta för mig?

5 juni 2014

Den 5 juni 2014 beslutade ECB-rådet att införa en negativ ränta på inlåningsfaciliteten. ECB:s ordförande Mario Draghi förklarar vad räntebeslutet betyder för sparare i euroområdet.

titta


SSM förklarat på tre minuter

24 mars 2014

I den här videon om den gemensamma tillsynsmekanismen får du reda på hur tillsynen av banker i Europa går till.

titta


ECB och Eurosystemet förklarat på tre minuter

26 september 2013

Vad är inflation? Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Dessa frågor och mycket annat får du svar på i den här tre minuter långa presentationen av ECB:s och Eurosystemets funktion och uppgifter.

titta