Menu

Urini

Twil wisq. Ma qrajtux?
Suġġetti relatati mal-BĊE spjegati b’mezzi viżivi.

Il-BĊE jispjega: il-hacking  etiku

21 ta' Awwissu 2020

Aħna żviluppajna qafas għal hacking etiku fl-2018. Dan xi jfisser? Il-kollega tagħna Emran jispjega x’jagħmel hacker etiku u kif dan jgħin biex jiġu ttestjati r-reżiljenza u n-nuqqasijiet tal-banek.

ara


Il-BĊE jispjega: ir-riżervi barranin

21 ta' Awwissu 2020

Ir-riżervi barranin huma muniti barranin, jew assi oħra, miżmuma minn banek ċentrali – bħalna – u awtoritajiet oħra. Il-kollega tagħna Joaquim jispjega r-rwol tar-riżervi barranin u, b’mod partikolari, il-karatteristiċi ta’ dawk miżmuma mill-BĊE.

ara


Il-BĊE jispjega: il-firem tal-karti tal-flus tal-euro

21 ta' Awwissu 2020

Il-karti tal-flus tagħna għandhom ħafna karatteristiċi affaxxinanti. Eżempju tajjeb huwa l-firma tal-President tal-BĊE. Il-kollega tagħna Sarai tispjega kif il-karatteristika tal-firma tgħin biex tiżgura fiduċja fil-munita unika taż-żona tal-euro.

ara


Il-BĊE jispjega: l-unjoni bankarja

21 ta' Awwissu 2020

L-unjoni bankarja tippermetti li r-regoli bankarji tal-UE jiġu applikati b’mod konsistenti. Dan jgħin biex jiżgura li s-sistema bankarja tkun tiflaħ. Il-kollega tagħna Filipa tispjega l-bażi tal-unjoni bankarja u kif tiżgura li n-nies fl-Ewropa jistgħu b’fiduċja jiffrankaw, jonfqu jew jissellfu l-flus.

ara


Il-BĊE jispjega: Is-superviżjoni bankarja Ewropea

21 ta' Awwissu 2020

Bħala superviżur bankarju Ewropew, aħna nivverifikaw li l-banek jikkonformaw mar-regoli. Il-kollega tagħna François jispjega kif dan fl-aħħar mill-aħħar iservi lin-nies tal-Ewropa, billi jgħin biex il-banek ikunu siguri u sodi.

ara


Il-BĊE jispjega: gwida bil-quddiem

11 ta' Diċembru 2019

Meta bank ċentrali jagħti gwida bil-quddiem, jipprovdi informazzjoni dwar l-azzjonijiet tiegħu fil-futur. Fil-BĊE, dan nagħmluh billi nagħmlu stqarrijiet dwar l-intenzjonijiet tagħna dwar il-politika monetarja fil-konferenzi stampa tagħna. Il-kollega tagħna tal-BĊE Michael jispjega kif il-gwida bil-quddiem tista' tgħin biex tixpruna l-ekonomija.

ara


Il-BĊE jispjega: kripto-assi

21 ta' Novembru 2019

New technologies may affect the way we pay in the future. As the central bank for the euro, one of our objectives is to ensure that payments are made safely and efficiently across the euro area. ECB colleague Maria Teresa explains the benefits and risks of crypto-assets. Teknoloġiji ġodda jistgħu jaffettwaw il-mod kif inħallsu fil-ġejjieni. Bħala l-bank ċentral għall-euro, wieħed mill-għanijiet tagħna huwa li niżguraw li l-ħlasijiet isiru b'mod sigur u effiċjenti fiż-żona tal-euro kollha. Il-kollega fil-BĊE Maria Teresa tispjega l-benefiċċji u r-riskji tal-kripto-assi.

ara


Il-BĊE jispjega: responsabbiltà

13 ta' Novembru 2019

Il-BĊE huwa istituzzjoni indipendenti li juża l-istrumenti tiegħu biex iwettaq il-mandat tiegħu. Aħna nispjegaw ukoll id-deċiżjonijiet tagħna lill-poplu Ewropew u lir-rappreżentanti eletti tagħhom fil-Parlament Ewropew. Ara lill-kollega tagħna tal-BĊE Jean-François biex tkun taf iktar.  

ara


Kif jolqtuk lokalment il-politiki tagħna?

16 ta' Ottubru 2018

Il-membru tal-Bord Eżekuttiv Benoît Cœuré żar il-fabbrika ta' Vorwerk fi Cloyes-sur-le-Loir, Franza. Huwa tkellem man-nies tal-post dwar kif il-BĊE għamilha aktar attraenti għall-banek li jsellfu lin-negozji. Dan ifisser kundizzjonijiet aħjar għan-negozji, li jgħin biex jinħolqu aktar impjiegi.

ara


Kif il-politika tal-BĊE naqqset l-inugwaljanza

27 ta' Lulju 2018

Il-miżuri tal-politika monetarja tal-BĊE mill-2014 mhux biss għenu t-tkabbir u eliminaw ir-riskju tad-deflazzjoni - naqqsu wkoll l-inugwaljanza ġenerali fiż-żona tal-euro, kif tikkonferma riċerka ġdida. Agħti ħarsa lejn il-vidjo spjegattiv tagħna biex issir taf kif.

ara


Kif jintgħażlu l-membri tal-Bord Eżekuttiv?

8 ta' Ġunju 2018

Qatt ħsibt kif jinħatru l-membri tal-Bord Eżekuttiv tagħna? Ir-rappreżentanti nazzjonali eletti jiddeċiedu fil-livell Ewropew min jista' jissieħeb fil-Bord għal terminu ta' tmien snin li ma jiġġeddidx. Skopri min jipproponi l-kandidati u kif jintgħażlu.

ara


L-euro kif jgħin liċ-ċittadini Ewropej jipprattikaw in-negozju?

9 ta' Mejju 2018

L-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju huma s-sinsla tal-ekonomija taż-żona tal-euro. Skopri kif l-intraprendituri u s-sidien tan-negozji ż-żgħar jibbenefikaw mill-munita unika.

ara


Kif inħarsu flusna kontra l-attakki ċibernetiċi?

2 ta' Mehhu 2018

Aħna niddepożitaw flusna fil-bank biex ikunu fiż-żgur. Iżda x'jiġri jekk xi ħadd jidħol b'qerq fil-kompjuters tal-bank? Ara l-vidjo tagħna li jfisser kif il-BĊE qed jgħin lis-sistema finanzjarja billi jħeġġeġ il-"hacking etiku”…

ara


Xínhu TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)?

17 ta' Ottubru 2017

Sir af aktar dwar TIPS, is-servizz il-ġdid li ġej fit-tmiem tal-2018 li ser jagħmel il-ħajja eħfef għan-negozji u l-individwi.

ara


Għaliex huma baxxi r-rati tal-imgħax?

4 ta' Ottubru 2017

Skopri għaliex huma meħtieġa rati tal-imgħax baxxi sabiex il-prezzijiet jinżammu stabbli.

ara


Ġejjin dalwaqt: ħlasijiet transkonfinali dak il-ħin stess

2 ta' Ottubru 2017

Hekk kif tant affarijiet saru disponibbli għalina dak il-ħin stess, jaf qed tistgħaġeb kif it-trasferimenti bankarji għadhom jistgħu jieħdu sa 24 siegħa. Il-BĊE qiegħed jaħdem biex ibiddel dan.

ara


L-Ewropej kif iħallsu?

12 ta' April 2017

Fl-4 ta' April 2017 il-BĊE ħareġ il-karta tal-flus il-ġdida ta' €50 li għandha karatteristiċi tas-sigurtà mtejba. Ara iżjed tagħrif dwar kif iħallsu l-Ewropej illum.

ara


Mill-produzzjoni għaċ-ċirkolazzjoni: il-vjaġġ tal-€50 ġdida

4 ta’ April 2017

Il-karta l-ġdida tal-€50 ħadet snin biex tiġi disinjata, żviluppata, stampata, ittestjata, prodotta u ppakkjata biex tinħażen u tinġarr qabel ma tinħareġ. Ħu idea tan-nies u l-proċessi kollha involuti fil-vjaġġ kumpless ta’ karta tal-flus sa ma tiġi biex toħroġ finalment minn ATM. 

ara


L-euro fetaħ il-bibien għall-Ewropej

7 ta’ Frar 2017

Ħamsa u għoxrin sena ilu, il-mexxejja Ewropej iffirmaw it-Trattat ta’ Maastricht, data importanti għall-integrazzjoni Ewropea li wittiet it-triq għall-euro. Agħti daqqa t’għajn lejn kif il-munita unika tagħna ħaffet il-mod kif l-Ewropej jivvjaġġaw, jistudjaw u jaħdmu barra minn pajjiżhom.

ara


L-euro barra l-Ewropa

24 ta’ Jannar 2017

Madwar 339 miljun ruħ fiż-żona tal-euro jużaw il-karti u l-muniti tal-euro fil-ħajja ta’ kuljum. Iżda kont taf li l-euro jintuża wkoll f’għadd ta’ postijiet barra l-Unjoni Ewropea u lil hinn mill-kontinent Ewropew? Agħti daqqa t’għajn lejn il-mapep tagħna biex issib fejn.

aktar


Kif jaħdem il-quantitative easing

9 ta’ Diċembru 2016

Il-programmi tal-BĊE tal-akkwist ta’ assi jsostnu t-tkabbir ekonomiku u jgħinuna nilħqu l-għan tagħna għall-inflazzjoni. Ara kif jaħdmu dawn il-programmi, x’sehem għandhom il-banek kummerċjali u kif il-miżuri jolqtu n-negozji u l-konsumaturi.

aktar


Ħames fatti fuq il-€50 ġdida

5 ta' Lulju 2016

Agħti l-ewwel daqqa t'għajn lejn il-€50 ġdida u skopri ħames affarijiet li forsi għadek ma tafx fuq il-karta tal-flus tal-Ewropa li tintuża l-iżjed.

ara


Il-programm ta’ xiri ta’ assi (APP)

6 ta’ Ġunju 2016

Agħti daqqa t’għajn wara l-kwinti lejn in-nies li jfasslu u jmexxu l-programm ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE u sib il-kif u l-għala tal-politika tal-illaxkar kwantitattiv (quantitative easing) fiż-żona tal-euro.

ara


X’inhi t-TLTRO-II?

10 ta’ Marzu 2016

X’inhi t-TLTRO II, is-sensiela ġdida ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal, u għaliex hija meħtieġa? Il-President tal-BĊE Mario Draghi jispjega fil-qosor.

ara


X’inhi t-T2S u kif tgħin is-suq uniku tal-kapital fl-Ewropa?

2 ta’ Lulju 2015

Ara kif it-T2S (Target2-Securities), il-pjattaforma l-ġdida għat-trasferiment ta’ titoli, tħaffef u tnaqqas l-ispejjeż biex it-titoli “jivvjaġġaw” fl-Ewropa u hija ta’ benefiċċju għad-ditti kummerċjali u l-investituri.

ara


Liema pajjiżi ngħaqdu maż-żona tal-euro u meta?

1 ta’ Jannar 2015

Ara din il-mappa interattiva biex tkun taf liema pajjiżi huma mseħbin fiż-żona tal-euro u meta ssieħbu.

aktar


Il-bini ewlieni tal-BĊE – minn viżjoni għar-realtà

10 ta’ Diċembru 2014

F’Novembru 2014 l-istaff tal-BĊE mar f’bini ġdid fid-distrett ta’ Ostend, Frankfurt am Main. Ara filmat qasir li jurik kif tela’ dan il-bini.

ara


Il-Proċedura ta’ Nuqqas ta’ Oġġezzjoni fil-MSU fil-qosor

Id-deċiżjonijiet tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

4 ta’ Novembru 2014

Ara kif jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar is-superviżjoni bankarja bil-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

aktar


Integrazzjoni tal-infrastruttura tas-suq

24 ta’ Settembru 2014

L-infrastruttura integrata tas-suq fl-Ewropa hija sistema unika u effiċjenti ta’ “komunikazzjoni” li sservi ta’ sostenn għas-suq. Ara kif iċ-ċittadini, id-ditti kummerċjali u l-investituri jgawdu mill-infrastruttura għat-trasferiment ta’ ħlasijiet u titoli.

ara


Kif tolqotni rata tal-imgħax negattiva?

5 ta’ Ġunju 2014

Il-Kunsill Governattiv introduċa rata tal-imgħax negattiva fuq il-faċilità tad-depożitu fil-5 ta’ Ġunju 2014. Il-President tal-BĊE Mario Draghi jispjega xi tfisser din id-deċiżjoni għal min ifaddal fiż-żona tal-euro.

ara


Il-MSU mfisser fi tliet minuti

24 ta’ Marzu 2014

Ara dan il-filmat dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u skopri kif issir is-superviżjoni bankarja fl-Ewropa.

ara


Il-BĊE u l-Eurosistema

26 ta’ Settembru 2013

X’inhi l-inflazzjoni? Għaliex l-istabbiltà tal-prezzijiet hija importanti għalija? Sib it-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u iżjed tagħrif f’din l-introduzzjoni ta’ tliet minuti dwar is-sehem u l-kompiti tal-BĊE u l-Eurosistema.

ara