Urini

Twil wisq. Ma qrajtux?
Suġġetti relatati mal-BĊE spjegati b’mezzi viżivi.

Bħalissa ninsabu fil-proċess li nittraduċu din il-paġna.

What is TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)?

17 October 2017

Find out more about TIPS, the new service coming at the end of 2018 that will make life easier for businesses and individuals.

watch


Għaliex huma baxxi r-rati tal-imgħax?

4 ta' Ottubru 2017

Skopri għaliex huma meħtieġa rati tal-imgħax baxxi sabiex il-prezzijiet jinżammu stabbli.

ara


Ġejjin dalwaqt: ħlasijiet transkonfinali dak il-ħin stess

2 ta' Ottubru 2017

Hekk kif tant affarijiet saru disponibbli għalina dak il-ħin stess, jaf qed tistgħaġeb kif it-trasferimenti bankarji għadhom jistgħu jieħdu sa 24 siegħa. Il-BĊE qiegħed jaħdem biex ibiddel dan.

ara


L-Ewropej kif iħallsu?

12 ta' April 2017

Fl-4 ta' April 2017 il-BĊE ħareġ il-karta tal-flus il-ġdida ta' €50 li għandha karatteristiċi tas-sigurtà mtejba. Ara iżjed tagħrif dwar kif iħallsu l-Ewropej illum.

ara


Mill-produzzjoni għaċ-ċirkolazzjoni: il-vjaġġ tal-€50 ġdida

4 ta’ April 2017

Il-karta l-ġdida tal-€50 ħadet snin biex tiġi disinjata, żviluppata, stampata, ittestjata, prodotta u ppakkjata biex tinħażen u tinġarr qabel ma tinħareġ. Ħu idea tan-nies u l-proċessi kollha involuti fil-vjaġġ kumpless ta’ karta tal-flus sa ma tiġi biex toħroġ finalment minn ATM. 

ara


L-euro fetaħ il-bibien għall-Ewropej

7 ta’ Frar 2017

Ħamsa u għoxrin sena ilu, il-mexxejja Ewropej iffirmaw it-Trattat ta’ Maastricht, data importanti għall-integrazzjoni Ewropea li wittiet it-triq għall-euro. Agħti daqqa t’għajn lejn kif il-munita unika tagħna ħaffet il-mod kif l-Ewropej jivvjaġġaw, jistudjaw u jaħdmu barra minn pajjiżhom.

ara


L-euro barra l-Ewropa

24 ta’ Jannar 2017

Madwar 339 miljun ruħ fiż-żona tal-euro jużaw il-karti u l-muniti tal-euro fil-ħajja ta’ kuljum. Iżda kont taf li l-euro jintuża wkoll f’għadd ta’ postijiet barra l-Unjoni Ewropea u lil hinn mill-kontinent Ewropew? Agħti daqqa t’għajn lejn il-mapep tagħna biex issib fejn.

aktar


Kif jaħdem il-quantitative easing

9 ta’ Diċembru 2016

Il-programmi tal-BĊE tal-akkwist ta’ assi jsostnu t-tkabbir ekonomiku u jgħinuna nilħqu l-għan tagħna għall-inflazzjoni. Ara kif jaħdmu dawn il-programmi, x’sehem għandhom il-banek kummerċjali u kif il-miżuri jolqtu n-negozji u l-konsumaturi.

aktar


Ħames fatti fuq il-€50 ġdida

5 ta' Lulju 2016

Agħti l-ewwel daqqa t'għajn lejn il-€50 ġdida u skopri ħames affarijiet li forsi għadek ma tafx fuq il-karta tal-flus tal-Ewropa li tintuża l-iżjed.

ara


Il-programm ta’ xiri ta’ assi (APP)

6 ta’ Ġunju 2016

Agħti daqqa t’għajn wara l-kwinti lejn in-nies li jfasslu u jmexxu l-programm ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE u sib il-kif u l-għala tal-politika tal-illaxkar kwantitattiv (quantitative easing) fiż-żona tal-euro.

ara


X’inhi t-TLTRO-II?

10 ta’ Marzu 2016

X’inhi t-TLTRO II, is-sensiela ġdida ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal, u għaliex hija meħtieġa? Il-President tal-BĊE Mario Draghi jispjega fil-qosor.

ara


X’inhi t-T2S u kif tgħin is-suq uniku tal-kapital fl-Ewropa?

2 ta’ Lulju 2015

Ara kif it-T2S (Target2-Securities), il-pjattaforma l-ġdida għat-trasferiment ta’ titoli, tħaffef u tnaqqas l-ispejjeż biex it-titoli “jivvjaġġaw” fl-Ewropa u hija ta’ benefiċċju għad-ditti kummerċjali u l-investituri.

ara


Liema pajjiżi ngħaqdu maż-żona tal-euro u meta?

1 ta’ Jannar 2015

Ara din il-mappa interattiva biex tkun taf liema pajjiżi huma mseħbin fiż-żona tal-euro u meta ssieħbu.

aktar


Il-bini ewlieni tal-BĊE – minn viżjoni għar-realtà

10 ta’ Diċembru 2014

F’Novembru 2014 l-istaff tal-BĊE mar f’bini ġdid fid-distrett ta’ Ostend, Frankfurt am Main. Ara filmat qasir li jurik kif tela’ dan il-bini.

ara


Il-Proċedura ta’ Nuqqas ta’ Oġġezzjoni fil-MSU fil-qosor

Id-deċiżjonijiet tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

4 ta’ Novembru 2014

Ara kif jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar is-superviżjoni bankarja bil-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

aktar


Integrazzjoni tal-infrastruttura tas-suq

24 ta’ Settembru 2014

L-infrastruttura integrata tas-suq fl-Ewropa hija sistema unika u effiċjenti ta’ “komunikazzjoni” li sservi ta’ sostenn għas-suq. Ara kif iċ-ċittadini, id-ditti kummerċjali u l-investituri jgawdu mill-infrastruttura għat-trasferiment ta’ ħlasijiet u titoli.

ara


Kif tolqotni rata tal-imgħax negattiva?

5 ta’ Ġunju 2014

Il-Kunsill Governattiv introduċa rata tal-imgħax negattiva fuq il-faċilità tad-depożitu fil-5 ta’ Ġunju 2014. Il-President tal-BĊE Mario Draghi jispjega xi tfisser din id-deċiżjoni għal min ifaddal fiż-żona tal-euro.

ara


Il-MSU mfisser fi tliet minuti

24 ta’ Marzu 2014

Ara dan il-filmat dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u skopri kif issir is-superviżjoni bankarja fl-Ewropa.

ara


Il-BĊE u l-Eurosistema

26 ta’ Settembru 2013

X’inhi l-inflazzjoni? Għaliex l-istabbiltà tal-prezzijiet hija importanti għalija? Sib it-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u iżjed tagħrif f’din l-introduzzjoni ta’ tliet minuti dwar is-sehem u l-kompiti tal-BĊE u l-Eurosistema.

ara