Multimeedia

Liiga pikk tekst? Ei jõudnud lugeda?
EKPga seotud teemad multimeedia vahendusel

Kuidas mõjutab EKP poliitika väiksemaid piirkondi?

16. oktoober 2018

Euroopa Keskpanga juhatuse liige Benoït Coeuré külastas Vorwerki tehast Cloyes-sur-le-Loir’ külas Prantsusmaal.  Ta vestles töötajatega sellest, kuidas EKP on muutnud ettevõtetele laenamise pankade jaoks atraktiivsemaks. See on aidanud ettevõtetel laieneda ja luua uusi töökohti.

videoklipp


Kuidas EKP rahapoliitilised meetmed on vähendanud ebavõrdsust

27. juuli 2018

Hiljutise analüüsi tulemused kinnitavad, et alates 2014. aastast ellu viidud EKP rahapoliitilised meetmed on lisaks kasvu toetamisele ja deflatsiooniriski kõrvaldamisele vähendanud ka üldist ebavõrdsust euroalal. Üksikasjalikuma ülevaate saab videoklipist.

videoklipp


Kuidas valitakse EKP juhatuse liikmeid?

8. juuni 2018

Kuidas nimetatakse ametisse EKP juhatuse liikmed? Seda otsustavad liikmesriikide valitud esindajad Euroopa tasandil. Juhatuse liikmete ametiajaks on kaheksa aastat ja neid ei saa ametisse tagasi nimetada. Kes esitab kandidaadid ja kuidas neid valitakse?

videoklipp


Kuidas euro aitab Euroopa ettevõtjaid?

9. mai 2018

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on euroala majanduse alustala. Video annab ülevaate, millist kasu toob ühisraha ettevõtjatele.

videoklipp


Kuidas kaitstakse raha küberrünnete eest?

2. mai 2018

Raha hoitakse pangas selle turvalisuse tagamiseks. Mis saab aga siis, kui panga arvutitesse sisse häkitakse? Videoklipis selgitatakse, kuidas EKP aitab finantssüsteemil püsida turvalisena, toetades nn eetilist häkkimist.

videoklipp


Mis on TARGETi kiirmaksete arveldamise projekt (TIPS)?

17. oktoober 2017

Videoklipp tutvustab TIPSi, uut teenust, mis saab kättesaadavaks 2018. aasta lõpus ja teeb nii ettevõtete kui ka üksikisikute elu lihtsamaks.

videoklipp


Miks on madal intressimäär oluline?

4. oktoober 2017

Vaata videost, miks on madal intressimäär hinnastabiilsuse tagamisel oluline. 

videoklipp


Peatselt avaldamisel: piiriülesed kiirmaksed

2. oktoober 2017

Ehkki elame kiirete lahenduste maailmas, võib pangaülekannete sooritamiseks endiselt kuluda terve ööpäev. EKP töötab paremate lahenduste nimel. 

videoklipp


Milliseid maksevahendeid eurooplased kasutavad?

12. aprill 2017

EKP lasi 4. aprillil 2017 ringlusse uue tõhustatud turvaelementidega 50-eurose pangatähe. Videoklipp annab ülevaate, milliseid maksevahendeid Euroopas praegu kasutatakse.

videoklipp


Kavandist kuni ringlusse laskmiseni: uue 50-eurose teekond

4. aprill 2017

Uue 50-eurose kasutuselevõtuks on mitme aasta vältel tehtud ettevalmistusi alates pangatähe kavandamisest ja arendamisest kuni selle transpordi ja ringlusse laskmiseni. Videoklipp annab ülevaate pangatähe keerukast teekonnast kuni sularahaautomaati jõudmiseni.

videoklipp


Euro: Euroopa piiride avaja

7. veebruar 2017

25 aastat tagasi allkirjastasid Euroopa riikide valitsusjuhid Euroopa Liidu lepingu. See oli Euroopa lõimumise järjekordne samm, mis sillutas teed eurole. Video annab ülevaate ühisraha rollist eurooplaste igapäevaelus ning sellest, kuidas see on lihtsustanud nii reisimist kui ka elamist ja töötamist välisriikides.

videoklipp


Euro väljaspool Euroopat

24. jaanuar 2017

Euroala riikide ligikaudu 339 miljoni inimese jaoks on europangatähed ja -mündid igapäevaelu lahutamatu osa. Euro vääringut kasutatakse aga ka väljaspool Euroopa Liitu ning isegi teistel kontinentidel. Kaardilt saab täpsemalt järele vaadata.

edasi


Kuidas toimib kvantitatiivne leevendamine?

9. detsember 2016

EKP varaostukavad toetavad majanduskasvu ja aitavad kaasa inflatsioonieesmärgi täitmisele. Kuidas varaostukavad toimivad, milline roll on kommertspankadel ning kuidas mõjutavad need meetmed ettevõtteid ja tarbijaid?

edasi


Viis fakti uue 50-eurose kohta

5. juuli 2016

Heida pilk uuele 50-eurosele pangatähele ja avasta viis fakti, mida sa Euroopa enim kasutatud rahatähe kohta veel ei teadnud.

videoklipp


Lähemalt varaostukavast

6. juuni 2016

Varaostukava tutvustav videoklipp annab kaadritaguse ülevaate sellest, kes tegelevad EKP varaostukava kujundamise ja rakendamisega ning miks ja kuidas toimub euroala rahapoliitika kvantitatiivne leevendamine.

videoklipp


Uued suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (TLTRO-II)

10. märts 2016

Mida kujutavad endast uued suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid ja miks need on vajalikud? EKP president Mario Draghi selgitab lähemalt.

videoklipp


Kuidas toetab T2S Euroopa ühtset kapitaliturgu?

2. juuli 2015

Väärtpaberiarvelduste uus platvorm T2S lihtsustab Euroopas väärtpaberiarveldusi ja muudab need soodsamaks nii ettevõtete kui ka investorite jaoks.

videoklipp


Millised riigid kuuluvad euroalasse?

1. jaanuar 2015

Vaata euroala interaktiivset kaarti: info riikide ja nende ühinemisaastate kohta.

edasi


EKP uus hoonekompleks – visioonist tegelikkuseks

10. detsember 2014

2014. aasta novembris alustas EKP tegevust uues hoonekompleksis, mis asub Maini-äärse Frankfurdi Ostendi linnaosas. Uue hoone sünd on kokku võetud kiirluubis videos.

videoklipp


Vastuväidete mitteesitamise menetlus ühtse järelevalvemehhanismi raames

EKP pangandusjärelevalvega seotud otsuste tegemine

4. november 2014

Kuidas tehakse otsuseid kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega?

edasi


Turuinfrastruktuuri lõimumine

24. september 2014

Euroopa lõimunud turuinfrastruktuur tähendab ühtset ja tõhusat, turgu toetavat vundamenti. Makse- ja väärtpaberiarvelduste infrastruktuur on kasulik nii kodanikele, ettevõtetele kui ka investoritele.

videoklipp


Mida kujutab endast negatiivne intressimäär?

5. juuni 2014

5. juunil 2014 kehtestas EKP nõukogu hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära. EKP president Mario Draghi selgitab, mida see otsus tähendab hoiustajate jaoks euroala riikides.

videoklipp


Ühtse järelevalvemehhanismi lühitutvustus

24. märts 2014

Lühiülevaade ühtsest järelevalvemehhanismist ja pankade järelevalvest Euroopas.

videoklipp


Mis on EKP ja eurosüsteem?

26. september 2013

Mis on inflatsioon? Miks on hinnastabiilsus oluline? Vastused neile küsimustele ja palju lisateavet on kolmeminutilises klipis EKP ja eurosüsteemi rolli ja ülesannete kohta.

videoklipp