I billeder

Var teksten for lang, fik du ikke læst den?
Så få mere at vide om ECB-emner i en video.

Infografik om kvantitative lettelser

9. december 2016

ECB’s opkøbsprogrammer understøtter økonomisk vækst og medvirker til, at vi kan nå vores inflationsmålsætning. Få mere at vide om programmerne, bankernes rolle og om foranstaltningernes indflydelse på virksomheder og forbrugere.

mere


Godt at vide om den nye 50‑euroseddel

5. juli 2016

Kast et første blik på den nye 50‑euroseddel, og få fem oplysninger om den mest anvendte pengeseddel i Europa, som måske er nye for dig.

se


Bag om APP

6. juni 2016

Mød de mennesker, der tilrettelægger og gennemfører ECB's program til opkøb af værdipapirer, og få mere at vide om kvantitative lempelser i euroområdet.

se


Hvad er TLTRO-II?

10. marts 2016

Hvad indebærer den nye serie målrettede langfristede markedsoperationer, og hvorfor er den nødvendig? ECB's formand Mario Draghi giver en nærmere forklaring.

se


Hvordan understøtter Target2-Securities (T2S) et fælles kapitalmarked i Europa?

2. juli 2015

Se, hvordan den nye platform for værdipapirafvikling, T2S, gør det nemmere og billigere at handle værdipapirer på tværs af Europas grænser, og hvordan den gavner virksomheder og investorer.

se


Hvilke lande er med i euroområdet, og hvornår kom de med?

1. januar 2015

Det interaktive kort viser, hvilke lande der er med i euroområdet, og hvornår de kom med.

mere


ECB's hovedsæde – fra vision til virkelighed

10. december 2014

Siden november 2014 har ECB's ansatte haft til huse i en ny bygning i Frankfurts Ostend. Se denne korte video om, hvordan det nye hovedsæde blev bygget.

se


Overblik over ikkeindsigelsesproceduren i SSM.

Beslutningstagning i ECB Banktilsyn

4. november 2014

Se, hvordan beslutninger om banktilsyn træffes ved brug af ikkeindsigelsesproceduren.

mere


Integration af markedsinfrastruktur

24. september 2014

Integreret markedsinfrastruktur i Europa betyder et fælles, effektivt underliggende system, der understøtter markedet. Se, hvordan infrastrukturen til betaling og afvikling af handel med værdipapirer gavner borgere, virksomheder og investorer.

se


Hvad betyder en negativ rente for mig?

5. juni 2014

Styrelsesrådet introducerede en negativ rente på indlånsfaciliteten 5. juni 2014. ECB's formand Mario Draghi forklarer, hvad rentebeslutningen betyder for folks opsparinger i euroområdet.

se


Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) forklaret på tre minutter

24. marts 2014

Se videoen om Den Fælles Tilsynsmekanisme, der viser, hvordan der bliver ført tilsyn med banker i Europa.

se


ECB og Eurosystemet – kort fortalt

26. september 2013

Hvad er inflation? Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Se svarene på disse spørgsmål m.m. i denne tre-minutters præsentation af ECB og Eurosystemets rolle og opgaver.

se