Menu

Kuvin

Viekö lukeminen liikaa aikaa?
Tällä sivulla EKP:n aihealueisiin voi tutustua videoiden ja muun kuvallisen materiaalin avulla.

EKP:n tietoisku: eettinen hakkerointi

21.8.2020

EKP kehitti vuonna 2018 testijärjestelmän (European framework for Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming, TIBER-EU), jota käytetään kyberresilienssin eettiseen testaamiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedustelutiedon pohjalta. Videolla Emran EKP:stä kertoo, miten eettisellä hakkeroinnilla voidaan testata pankkien kyberuhkien kestokykyä ja etsiä mahdollisia haavoittuvuuksia.

katso


EKP:n tietoisku: valuuttavarannot

21.8.2020

Valuuttavarannoilla tarkoitetaan keskuspankkien (kuten EKP:n) ja muiden laitosten hallussa olevia ulkomaanvaluuttoja tai muita omaisuuseriä. Videolla Joaquim EKP:stä selostaa, mitä valuuttavarannoilla tehdään ja millaisia ovat EKP:n valuuttavarannot.

katso


EKP:n tietoisku: pääjohtajan allekirjoitus euroseteleissä

21.8.2020

Euroseteleissä on paljon mielenkiintoisia ominaisuuksia. Yksi niistä on EKP:n pääjohtajan allekirjoitus. Videolla Sarai EKP:stä kertoo, miten allekirjoitus vahvistaa luottamusta euroalueen yhteiseen rahaan.

katso


EKP:n tietoisku: pankkiunioni

21.8.2020

Vuonna 2012 luodun pankkiunionin ansiosta EU:n pankkilainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti. Pankkiunioni myös lisää pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä. Videolla Filipa EKP:stä kertoo lyhyesti, miksi pankkiunioni luotiin ja miten se varmistaa, että kansalaiset voivat turvallisin mielin säästää, sijoittaa ja lainata rahaa.

katso


EKP:n tietoisku: yhteinen pankkivalvonta

21.8.2020

EKP valvoo yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa euroalueen pankkeja. Pankkivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankit noudattavat säännöksiä ja ovat vakavaraisia. Videolla François EKP:stä kertoo tarkemmin pankkivalvonnan tehtävistä.

katso


EKP:n tietoisku: ennakoiva viestintä

11.12.2019

Ennakoivan viestinnän avulla keskuspankit tiedottavat tulevista toimistaan. Niin myös EKP, joka kertoo rahapoliittisista aikeistaan lehdistötilaisuuksissa. Videolla Michael EKP:stä selostaa, miten ennakoiva viestintä voi tukea taloutta.

katso


EKP:n tietoisku: kryptovarat

21.11.2019

Uusi teknologia saattaa vaikuttaa maksutapoihimme tulevaisuudessa. EKP:n tehtävä euron keskuspankkina on varmistaa, että maksuja voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti euroalueella. Maria Teresa EKP:stä kertoo kryptovarojen hyödyistä ja riskeistä.

katso


EKP:n tietoisku: tilivelvollisuus

13.11.2019

EKP hoitaa tehtäväänsä ja käyttää siinä tarvittavia välineitä riippumattomasti. Riippumattomuuden vastapainoksi se selostaa toimintaansa ja päätöksiään Euroopan parlamentille ja sitä kautta EU:n kansalaisille. Videolla EKP:n työntekijä Jean-François kertoo tilivelvollisuuden täyttämisestä.

katso


Miten EKP:n rahapolitiikka vaikuttaa paikallisyhteisöihin?

16.10.2018

EKP:n johtokunnan jäsen Benoît Cœuré vieraili Vorwerk Semcon tehtaalla ranskalaisessa Cloyes-sur-le-Loirin kylässä. Hän kertoi työntekijöille, miten EKP on kannustanut pankkeja myöntämään yrityksille lainoja. Yritysten olosuhteet ovat EKP:n toimien myötä muuttuneet suotuisammiksi, ja yritykset voivat lainojen avulla palkata lisää työntekijöitä.

katso


Miten EKP:n toimet ovat vähentäneet eriarvoisuutta?

27.7.2018

EKP:n vuoden 2014 jälkeiset rahapoliittiset toimet ovat edistäneet talouskasvua ja auttaneet poistamaan deflaation riskin. Tuoreen tutkimuksen mukaan ne ovat myös vähentäneet eriarvoisuutta euroalueella.

katso


Miten EKP:n johtokunnan jäsenet nimitetään?

8.6.2018

EKP:n johtokunnan muodostavat EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jäsenten toimikausi on kahdensanvuotinen, eikä nimitystä voi uusia. Videolla kerrotaan, miten ehdokkaat valitaan ja miten nimityspäätös tehdään.

katso


Miten euro edistää liiketoimintaa euroalueella?

9.5.2018

Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat euroalueen talouden perustan. Videolla kerrotaan, mitä hyötyjä yhteinen raha tuo yrittäjille.

katso


Miten rahoitusjärjestelmän kyberturvallisuutta voidaan parantaa?

2.5.2018

Ovatko pankkeihin talletetut säästöt ja muut varat turvassa, jos pankkien järjestelmiin murtaudutaan? Videolta käy ilmi, mitä on ”eettinen hakkerointi” ja miten se edistää rahoitusjärjestelmän kyberturvallisuutta.

katso


Mikä on TARGET-pikamaksupalvelu (TIPS)?

17.10.2017

Videolla kerrotaan uudesta TARGET-pikamaksupalvelusta (TIPS), joka tulee käyttöön vuoden 2018 lopulla ja jonka avulla niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin voivat tehdä rahansiirtoja silmänräpäyksessä.

katso


Miksi korot ovat alhaalla?

4.10.2017

Videolta selviää, miksi alhaiset korot ovat tarpeen hintatason pitämiseksi vakaana.

katso


Pikamaksuja voi pian maksaa myös maasta toiseen

2.10.2017

Yhä usemmat palvelut ovat nykyään saatavilla välittömästi, mutta tilisiirron perillemeno voi edelleen viedä jopa vuorokauden. Videolta käy ilmi, miten EKP on korjaamassa tilannetta.

katso


Miten eurooppalaiset maksavat?

12.4.2017

Maksutavat muuttuvat kaikkialla Euroopassa. EKP kiinnittää maksujen turvallisuuteen paljon huomiota. Käteismaksujen turvallisuutta lisäävät esimerkiksi 4.4.2017 liikkeeseen lasketun uuden 50 euron setelin ajanmukaiset turvatekijät.

katso


50 euron setelin vaiheet suunnittelusta käyttöönottoon

4.4.2017

Uuden 50 euron setelin käyttöönottoa on valmisteltu useita vuosia, ja prosessissa on ollut lukuisia vaiheita suunnittelusta ja jatkokehittelystä setelien painamiseen, testaamiseen, valmistukseen, pakkaamiseen, varastointiin, kuljetukseen ja lopulta liikkeeseenlaskuun asti. Videolla esitellään setelin vaiheita siihen asti, kun se päätyy käteisautomaatin kautta kiertoon.

katso


Euro helpottaa liikkumista Euroopassa

7.2.2017

On kulunut 25 vuotta siitä, kun EU-maiden johtajat allekirjoittivat Maastrichtin sopimuksen, joka pohjusti euron käyttöönottoa ja vei siten Euroopan yhdentymistä eteenpäin. Videolta käy ilmi, miten yhteinen raha on helpottanut matkailijoiden, opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumista euroalueen maasta toiseen.

katso


Euron käyttöalue on laaja

24.1.2017

Euroa käyttää yhteisenä rahanaan noin 339 miljoonaa ihmistä. Euroja ei kuitenkaan käytetä pelkästään euroalueella – niillä voi maksaa myös joissakin EU:hun kuulumattomissa maissa ja kaukana manner-Euroopan ulkopuolella. Kartasta selviää, missä.

lue lisää


Miten omaisuuserien osto-ohjelma toimii ja vaikuttaa talouteen?

9.12.2016

Kaaviosta käy ilmi, miten EKP:n laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma toimii ja edistää talouskasvua ja inflaatiotavoitteen saavuttamista. Kaaviosta ilmenee myös, mikä on pankkien rooli ohjelmassa ja miten yritykset ja kotitaloudet hyötyvät ostoista.

lue lisää


Viisi seikkaa uudesta 50 euron setelistä

5.7.2016

Videolla esitellään uusi 50 euron seteli viidestä eri näkökulmasta. Tiesitkö muuten, että 50 euron seteli on yleisimmin käytetty euroseteli?

katso


Lähikuvassa laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma

6.6.2016

Videolla kurkistetaan EKP:n laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman kulissien taakse ja kuullaan sen laatijoilta ja toteuttajilta, miksi ja miten eurojärjestelmä ostaa omaisuuseriä euroalueelta.

katso


Toinen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarja tutuksi

10.3.2016

Mikä on uusi kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarja ja mihin sitä tarvitaan? EKP:n pääjohtaja Mario Draghi kertoo lisää aiheesta.

katso


Miten T2S tukee yhteisiä pääomamarkkinoita Euroopassa?

2.7.2015

Videolla selitetään, kuinka uusi T2S-alusta helpottaa arvopaperikauppojen selvitystä ja arvopaperien toimitusta Euroopan maasta toiseen ja tekee prosessin halvemmaksi yrityksille ja sijoittajille.

katso


Mitkä maat kuuluvat euroalueeseen? Milloin ne ovat liittyneet?

1.1.2015

Interaktiivisen kartan avulla on helppo selvittää, mitkä maat kuuluvat euroalueeseen ja milloin ne ovat liittyneet siihen.

lue lisää


EKP:n toimitilat – ajatuksesta totta

10.12.2014

EKP:n uusi päärakennus Ostendin kaupunginosassa Frankfurtissa otettiin käyttöön marraskuussa 2014. Lyhyellä videolla kerrotaan toimitilojen rakentamisesta.

katso


Kaavio pankkivalvonnan vastustamattajättämismenettelystä

EKP:n pankkivalvonnan päätöksenteko

4.11.2014

Pankkivalvontapäätökset tehdään noudattaen vastustamattajättämis- menettelyä. Mitä se tarkoittaa?

lue lisää


Markkinainfrastruktuurin yhdentyminen

24.9.2014

Euroopan markkinainfrastruktuurin yhdentyminen tarkoittaa sitä, että markkinoille luodaan yhtenäiset perusrakenteet, jolloin ne myös toimivat tehokkaasti. Videolla kerrotaan, kuinka maksujärjestelmät ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät hyödyttävät kansalaisia, yrityksiä ja sijoittajia.

katso


Miten negatiivinen korko näkyy ihmisten arjessa?

5.6.2014

EKP:n neuvosto laski talletuskoron negatiiviseksi 5.6.2014. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi selittää, mitä korkopäätös merkitsee euroalueen säästäjille.

katso


Yhteinen pankkivalvontamekanismi tutuksi kolmessa minuutissa

24.3.2014

Videolla kerrotaan yhteisestä valvontamekanismista ja tutustutaan pankkivalvontaan Euroopassa.

katso


EKP ja eurojärjestelmä kolmessa minuutissa

26.9.2013

Mitä tarkoittaa inflaatio? Miksi hintavakaus on tärkeää meille kaikille? Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin löytyvät tästä kolmen minuutin pituisesta videosta, jossa esitellään EKP:n ja eurojärjestelmän rooleja ja tehtäviä.

katso