Europeiska unionen

Albānija

Valsts ārpus ES

Austrija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1995. gada

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Bosnija un Hercegovina

Valsts ārpus ES

Beļģija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dibinātājvalsts (1957)

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Bulgārija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2007. gada

Šveice

Valsts ārpus ES

Kipra

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Euro kopš 2008. gada

Čehijas Republika

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Vācija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dibinātājvalsts (1957)

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Dānija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1973. gada

Igaunija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Euro kopš 2011. gada

Spānija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1986. gada

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Somija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1995. gada

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Francija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dibinātājvalsts (1957)

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Lielbritānija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1973. gada

Grieķija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1981. gada

Euro kopš 2001. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Horvātija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2013. gada

Ungārija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Īrija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1973. gada

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Islande

Valsts ārpus ES

Itālija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dibinātājvalsts (1957)

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Lihtenšteina

Valsts ārpus ES

Lietuva

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Euro kopš 2015. gada

Luksemburga

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dibinātājvalsts (1957)

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Latvija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Euro kopš 2014. gada

Monako

Valsts ārpus ES

Melnkalne

Valsts ārpus ES

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Valsts ārpus ES

Malta

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Euro kopš 2008. gada

Nīderlande

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dibinātājvalsts (1957)

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Norvēģija

Valsts ārpus ES

Polija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Portugāle

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1986. gada

Euro kopš 1999. gada (skaidrā nauda – kopš 2002. gada)

Rumānija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2007. gada

Zviedrija

ES dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 1995. gada

Slovēnija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Euro kopš 2007. gada

Slovākija

ES dalībvalsts, kas ieviesusi euro

ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Euro kopš 2009. gada

Sanmarino

Valsts ārpus ES

Serbija

Valsts ārpus ES

 

Milstolpar på vägen mot europeisk integration (1950-2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Efter andra världskriget var politiker i flera europeiska länder övertygade om att det enda sättet att undvika krig i Europa var att förena länderna ekonomiskt och politiskt.


1950
Den franske utrikesministern Robert Schuman föreslår att kol- och stålindustrierna i västra Europa integreras.
1951
Sex länder grundar Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG): Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. År 2002, efter 50 år, upphör som planerat EKSG-fördraget att gälla.
1957
Romfördragen undertecknas och därmed skapas Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Medlemsstaternas mål är att ta bort handels- och tullbarriärer mellan sina länder och skapa en gemensam marknad.
1967
De tre europeiska gemenskapernas (ESKG, EEG och Euratom) institutioner slås ihop. Tre nya institutioner bildas: Europeiska kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet.
1970
Efter ett beslut av Europeiska rådet (EEG-medlemsstaternas stats- eller regeringschefer) 1969, lägger Wernerrapporten fram den första modellen för en ekonomisk och monetär union bestående av EEG:s dåvarande sex medlemsstater. Av olika anledningar misslyckas planen i början av 1970-talet.
1973
Danmark, Irland och Storbritannien blir medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen. EEG har nu nio medlemsstater.
1979
Regeringarna och centralbankerna i de nio medlemsstaterna skapar Europeiska monetära systemet (EMS). Dess viktigaste element är växelkursmekanismen (ERM), som inför fasta men justerbara växelkurser mellan de deltagande ländernas valutor.
1981
Grekland blir medlem i Europeiska ekonomiska gemenskapen.
1986
Spanien och Portugal blir medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen.
1986
Idén om en ekonomisk och monetär union återupptas i Europeiska enhetsakten.
1988
Europeiska rådet bekräftade målet att upprätta en ekonomisk och monetär union. En expertkommitté, ledd av Europeiska kommissionens ordförande Jacques Delors, undersöker hur den skulle kunna genomföras. I Delorsrapporten föreslås en övergång i tre etapper.
1989
Förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen inleds. Detta fördrag upprättar Europeiska unionen (EU) och ändrar fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. Det innehåller särskilt bestämmelser om införande av EMU och hur Europeiska centralbanken ska upprättas. Det kallas i allmänhet för "Maastrichtfördraget".
1992
Maastrichtfördraget undertecknas. I fördraget introduceras en ny form av samarbete mellan medlemsstaternas regeringar, t.ex. inom försvars-, rätts- och inrikesområdena. Genom att lägga detta samarbete mellan regeringarna till det existerande gemenskapssystemet skapar Maastrichtfördraget Europeiska unionen.
1993
Maastrichtfördraget träder i kraft den 1 november efter att ha ratificerats av samtliga 12 medlemsstater.
1995
Finland, Sverige och Österrike blir medlemmar av Europeiska unionen.
1990-99
Ekonomisk och monetär union införs i tre etapper.
2002
Eurosedlar och euromynt införs.
2004
Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien går med i EU den 1 maj 2004.
2007
Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari.
2009
Den 1 december träder Lissabonfördraget i kraft.
2011
Tre nya europeiska finansiella tillsynsmyndigheter börjar sin verksamhet: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. De samarbetar med Europeiska systemrisknämnden som också grundades 2011 för att säkerställa finansiell stabilitet och förbättra EU:s ramverk för övervakning.
2013
Kroatien blir medlem i Europeiska unionen den 1 juli.
2014
ECB inleder tillsynsverksamheten för banker i de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen Webbplats om banktillsyn
För mer information, se Europeiska unionens webbplats.