Menu

Uniunea Europeană

Albania

Ţară din afara UE

Austria

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1995

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Bosnia și Herțegovina

Ţară din afara UE

Belgia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Unul dintre statele membre care au fondat UE în anul 1957

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Bulgaria

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2007

Elveția

Ţară din afara UE

Cipru

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Euro începând cu anul 2008

Republica Cehă

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Germania

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Unul dintre statele membre care au fondat UE în anul 1957

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Danemarca

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1973

Estonia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Euro începând cu anul 2011

Spania

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1986

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Finlanda

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1995

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Franța

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Unul dintre statele membre care au fondat UE în anul 1957

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Regatul Unit

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1973

Grecia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1981

Euro începând cu anul 2001 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Croația

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2013

Ungaria

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Irlanda

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1973

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Islanda

Ţară din afara UE

Italia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Unul dintre statele membre care au fondat UE în anul 1957

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Liechtenstein

Ţară din afara UE

Lituania

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Euro începând cu anul 2015

Luxemburg

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Unul dintre statele membre care au fondat UE în anul 1957

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Letonia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Euro începând cu anul 2014

Principatul Monaco

Ţară din afara UE

Muntenegru

Ţară din afara UE

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Ţară din afara UE

Malta

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Euro începând cu anul 2008

Țările de Jos

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Unul dintre statele membre care au fondat UE în anul 1957

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

Norvegia

Ţară din afara UE

Polonia

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Portugalia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1986

Euro începând cu anul 1999 (numerar în circulație începând cu anul 2002)

România

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2007

Suedia

Stat membru al UE care nu utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 1995

Slovenia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Euro începând cu anul 2007

Slovacia

Stat membru al UE care utilizează moneda euro

Stat membru al UE din anul 2004

Euro începând cu anul 2009

Republica San Marino

Ţară din afara UE

Serbia

Ţară din afara UE

 

Momente de referință ale integrării europene (1950-2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

După al Doilea Război Mondial, politicieni din mai multe țări europene au convingerea că singura soluție pentru a preîntâmpina izbucnirea unei noi conflagrații în Europa este o uniune economică și politică.


1950
Ministrul francez de externe, Robert Schuman, propune integrarea industriilor cărbunelui și oțelului din Europa Occidentală.
1951
Șase țări pun bazele Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO): Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Republica Federală Germania și Țările de Jos. Tratatul CECO expiră 50 de ani mai târziu, în anul 2002.
1957
Se semnează Tratatele de la Roma, prin care se înființează Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și Comunitatea Economică Europeană (CEE). Obiectivul statelor membre îl constituie eliminarea barierelor comerciale și tarifare dintre aceste țări și crearea unei piețe comune.
1967
Are loc fuziunea instituțiilor celor trei Comunități Europene (CECO, CEE și Euratom), care duce la formarea a trei noi instituții: Comisia Europeană, Consiliul de Miniștri și Parlamentul European.
1970
În urma unei hotărâri adoptate de Consiliul European (respectiv de șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale CEE) în anul 1969, Raportul Werner schițează un prim proiect de uniune economică și monetară cuprinzând cele șase state membre ale CEE la vremea respectivă. Din diverse motive, proiectul eșuează la începutul anilor '70.
1973
Danemarca, Irlanda și Regatul Unit aderă la Comunitatea Economică Europeană. În acest moment, CEE numără nouă state membre.
1979
Guvernele și băncile centrale ale celor nouă state membre pun bazele Sistemului Monetar European (SME). Acesta cuprinde în principal mecanismul cursului de schimb (MCS), care introduce cursuri de schimb fixe, dar ajustabile, între monedele țărilor participante.
1981
Grecia aderă la Comunitatea Economică Europeană.
1986
Spania și Portugalia aderă la Comunitatea Economică Europeană.
1986
Este relansată ideea unei uniuni economice și monetare, odată cu adoptarea Actului Unic European (AUE).
1988
Consiliul European confirmă obiectivul realizării Uniunii Economice și Monetare (UEM). Un comitet de experți prezidat de Jacques Delors, președintele Comisiei Europene, analizează modalitățile de realizare a UEM. Raportul elaborat de acest comitet (Raportul Delors) propune un proces de tranziție în trei etape.
1989
Debutează negocierile referitoare la Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest tratat pune bazele Uniunii Europene (UE) și modifică Tratatul de instituire a Comunității Europene. În special, Tratatul cuprinde dispoziții privind instituirea UEM și înființarea Băncii Centrale Europene. Este cunoscut și sub denumirea de „Tratatul de la Maastricht”.
1992
Se semnează Tratatul de la Maastricht. Acesta introduce noi forme de cooperare între guvernele statelor membre, în domenii precum apărarea, justiția și afacerile interne. Prin adăugarea acestei cooperări interguvernamentale la sistemul „comunitar” existent, Tratatul de la Maastricht pune bazele Uniunii Europene.
1993
Tratatul de la Maastricht intră în vigoare la data de 1 noiembrie, după ratificarea de către toate cele 12 state membre.
1995
Austria, Finlanda și Suedia aderă la Uniunea Europeană.
1990-99
Se realizează Uniunea Economică și Monetară în trei etape.
2002
Introducerea monedelor și bancnotelor euro în 12 țări ale UE.
2004
La data de 1 mai, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria aderă la UE.
2007
Bulgaria și România se alătură statelor membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie.
2009
La data de 1 decembrie intră în vigoare Tratatul de la Lisabona.
2011
Își încep activitatea trei noi autorități europene de supraveghere financiară: Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe. Acestea, alături de Comitetul european pentru risc sistemic, înființat în același an, au drept obiectiv asigurarea stabilității financiare și îmbunătățirea cadrului de supraveghere la nivelul UE.
2013
Croația aderă la Uniunea Europeană la data de 1 iulie.
2014
BCE își asumă pe deplin atribuțiile și responsabilitățile în materie de supraveghere a băncilor din statele membre participante la Mecanismul unic de supraveghere. Website-ul privind supravegherea bancară
2020
Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană.
Detalii suplimentare sunt disponibile pe website-ul Uniunii Europene.